Nova KBM

Ceniki in splošni pogoji | NKBM

Pregledno iskanje po cenikih in splošnih pogojih za potrošnike, zasebnike in pravne osebe!

Začnite tipkati, kar iščete

CENIKI STORITEV IN SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji za zavarovanja
Zdravstvena in nezgodna zavarovanja 
  Splošni pogoji za SAVA Nezgodno zavarovanje
 
  Posebni pogoji za SAVA Nezgodno zavarovanje
 
  Splošni pogoji za SAVA (ZM) kolektivno nezgodno zavarovanje imetnikov plačilnih kartic
 
  Posebni pogoji za SAVA (ZM) kolektivno nezgodno zavarovanje imetnikov plačilnih kartic 
 
  Splošni pogoji za zavarovanje TRIGLAV SPECIALISTI in SPECIALISTI+
 

Turistično zavarovanje
  Splošni pogoji za SAVA Turistično zavarovanje 
 
Premoženjska zavarovanja
  Splošni pogoji za Triglav za zavarovanje zlorabe plačilnih kartic
 
  Splošni pogoji za GENERALI za domsko zavarovanje PaketDom
 
Življenjska zavarovanja 
 
  Pogoji za življenjsko zavarovanje ključnih oseb kreditojemalcev (dolgoročni in kratkoročni krediti)
 
  Pogoji za življenjsko zavarovanje ključnih oseb pri uporabnikih izrednega limita na transakcijskem računu Nove KBM d.d.
   
  Posebni pogoji za SAVA primer smrti zaradi bolezni - naravne smrti
 
  Groupama pogoji za Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev – potrošniški / stanovanjski kredit
 
  Splošni pogoji za GENERALI Življenjsko zavarovanje limitojemalca
   
  Splošni pogoji za SAVA SMART življenjsko zavarovanje
 
  Splošni pogoji za SAVA Riziko življenjsko zavarovanj
 
  Dopolnilni pogoji za SAVA Riziko življenjsko zavarovanje
 
  Dopolnilni pogoji za SAVA Riziko življenjsko zavarovanje (šolsko)
 
  Osebna genetska analiza (DNK) - SAVA
 
  Dopolnilni pogoji za  SAVA dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom
 
  Splošni pogoji za TRIGLAV Življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije
  
  Dopolnilni pogoji Triglav za Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja
 
  Dopolnilni pogoji Triglav za Dodatno zavarovanje za hude bolezni 
 
  Pokojninski načrti in ostala dokumentacija za SAVA pokojninska zavarovanja
Cenik nadomestil za posle s potrošniki
Cenik nadomestil za posle s pravnimi osebami, podjetniki, zasebniki in društvi
Seznam Humanitarnih organizacij, za katere se ne računa provizija