Nova KBM
 

Ceniki in splošni pogoji | NKBM

Pregledno iskanje po cenikih in splošnih pogojih za potrošnike, zasebnike in pravne osebe!

CENIKI STORITEV IN SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji za potrošnike
Splošni pogoji za zavarovanja
Zdravstvena in nezgodna zavarovanja
 
  Splošni pogoji za zavarovanje SAVA NAJBOLJŠI ZDRAVNIKI SVETA
 
  Splošni pogoji za SAVA Nezgodno zavarovanje
 
  Posebni pogoji za SAVA Nezgodno zavarovanje
   
  Posebni pogoji za SAVA (ZM) kolektivno nezgodno zavarovanje imetnikov plačilnih kartic 
 
  Splošni pogoji za zavarovanje TRIGLAV SPECIALIST in SPECIALIST+
 

Turistično zavarovanje
  Splošni pogoji za SAVA Turistično zavarovanje 
 
Premoženjska zavarovanja
  Splošni pogoji za Triglav za zavarovanje zlorabe plačilnih kartic
 
  Splošni pogoji za GENERALI Zavarovanje stanovanjskih nepremičnin in premičnin
 
Življenjska zavarovanja 
 
  Posebni pogoji za SAVA primer smrti zaradi bolezni - naravne smrti
 
  Splošni pogoji za GENERALI Življenjsko zavarovanje kreditojemalca
 
  Splošni pogoji za Generali življenjsko zavarovanje kreditojemalcev hipotekarnih / stanovanjskih kreditov
 
  Splošni pogoji za GENERALI Življenjsko zavarovanje limitojemalca
 
  Splošni pogoji za SAVA Riziko življenjsko zavarovanje
 
  Splošni pogoji za SAVA SMART življenjsko zavarovanje
 
  Dopolnilni pogoji za SAVA Riziko življenjsko zavarovanje
 
  Dopolnilni pogoji za SAVA Riziko življenjsko zavarovanje (šolsko)
 
  Dopolnilni pogoji za  SAVA dodatno zavarovanje hujših bolezni z večkratnim izplačilom
 
  Splošni pogoji za TRIGLAV Življenjsko zavarovanje z delnim povračilom premije
  
  Dopolnilni pogoji Triglav za Dodatno zavarovanje drugega zdravniškega mnenja
 
  Dopolnilni pogoji Triglav za Dodatno zavarovanje za hude bolezni 
 
  Splošni pogoji za Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje z delnim jamstvom in Dopolnilni pogoji
Cenik nadomestil za posle s potrošniki
Cenik nadomestil za posle s pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki
Seznam Humanitarnih organizacij, za katere se ne računa provizija