Nova KBM
 

Ceniki in splošni pogoji | NKBM

Pregledno iskanje po cenikih in splošnih pogojih za potrošnike, zasebnike in pravne osebe!

CENIKI STORITEV IN SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji za potrošnike
Cenik nadomestil za posle s potrošniki
Cenik nadomestil za posle s pravnimi osebami, podjetniki in zasebniki
Seznam Humanitarnih organizacij, za katere se ne računa provizija