Nova KBM

Finančno načrtovanje| NKBM

Premium bančništvo je prilagojeno finančnim potrebam naših zahtevnejših strank. V paketu vrhunske kakovosti smo združili naše najboljše storitve, ki zagotavljajo udobno, varno in enostavno vsakodnevno finančno poslovanje.

Začnite tipkati, kar iščete

FINANČNO NAČRTOVANJE

Premium osebno bančništvo zajema tudi storitev finančnega načrtovanja. Ta vam s pomočjo osebnega bančnika ter ekipe strokovnjakov za naložbe v vzajemne sklade, borzno posredništvo in zavarovanja omogoča izgradnjo načrta, prilagojenega vašim željam in potrebam.

ZANIMA ME

Individualno finančno načrtovanje na osnovi vaših potreb in ciljev

Finančno načrtovanje je proces, pri katerem vam vaš osebni bančnik nudi podporo in temelji na naslednjih korakih:
 
1.  Opredelitev finančnih ciljev stranke.  
2.  Določitev prioritet glede na želje in potrebe stranke.  
3.  Izbira najprimernejših rešitev s pomočjo ekipe strokovnjakov.  
4.  Izdelava finančnega poročila z načrtom za dosego zastavljenih ciljev.  
5.  Letno spremljanje napredka doseganja ciljev.  
6.  Prilagajanje ciljev glede na življenjsko situacijo stranke.  
 
 
Finančno načrtovanje temelji na štirih stebrih: naložbe in varčevanja, dodatno pokojnino, financiranje in zavarovanja.
 
Nova KBM Načrtovanje poteka v skladu s finančnimi pravili, na osnovi katerih se stranki predstavi najustreznejše finančne rešitve.

Nova KBM Pripravljen načrt zahteva redno letno spremljavo zastavljenih ciljev, ki se jih v okviru rednega sestanka skupaj pregleda vsaj enkrat letno.

Nova KBM Načrt se po potrebi posodobi oz. prilagodi morebitnimi novim okoliščinam.

Nova KBM Termin za izdelavo finančnega poročila se uskladi z osebnim bančnikom.

Kaj pridobite s finančnim načrtovanjem?

Nova KBM Na enem mestu ustvarjena celovita finančna slika, ki vključuje vsa sredstva in obveznosti v okviru hišne banke.

Nova KBM Možnost dodajanja morebitnih sredstev in obveznosti, ki se nahajajo izven tega okvirja.

Nova KBM Možnost oblikovanja načrta mesečnih denarnih tokov za Premium stranko in njegove družinske člane.

Nova KBM Vašim ciljem prilagojene rešitve.
 
 

 

Naložbene rešitve 

Nova KBM Oblikovanje široke palete investicijskih možnosti in naložb glede na želje in izkušnje stranke.
 
Nova KBM Pogovor z naložbenim strokovnjakom (enkrat letno 2 uri).
 
Nova KBM Možnost izdelave predstavitve naložbenih storitev, glede na vašo izbiro.
 
Nova KBM Edina banka v Sloveniji, ki ponuja izbiro med tremi družbami za upravljanje, tako slovenskimi kot mednarodnimi. V ponudbi je 65 različnih vzajemnih skladov. Največji izbor trajnostnih skladov: 12 tujih in 2 domača sklada.
 
Nova KBM Oblikovanje ustreznega portfelja glede na cilj, naložbeno obdobje in profil vlagatelja v skladu z naložbenimi pravili.
 
Nova KBM 50 % vstopni stroški oz. distribucijska provizija v vzajemne sklade Sava Infond, Raiffeisen Capital Management, Triglav Skladi in OTP Fund Management.
 
Nova KBM Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.
 
Nova KBM Letno vodenje trgovalnega računa brez plačila nadomestila.
 
Nova KBM 30 % popust pri posredniški proviziji Nove KBM pri trgovanju s finančnimi instrumenti pri oddaji naročila v poslovalnici banke ali preko telefona.*
 
Nova KBM 0,20 % popust pri posredniški proviziji Nove KBM brez minimalne provizije pri oddaji naročila preko spletne ali mobilne banke.
 
Nova KBM Poslovanje z vzajemnimi skladi in trgovanje s finančnimi instrumenti ter spremljanje stanja naložb na enem mestu prek spletne banke Bank@Net in mobilne banke mBank@Net.

* Popust ne velja pri trgovanju prek spletne banke Bank@Net in mobilne banke mBank@Net.
 

Zavarovanje za vaše potrebe

Nova KBM Iskanje najprimernejših rešitev s pomočjo strokovnjakov na področju premoženjskih, življenjskih, zdravstvenih, nezgodnih in turističnih zavarovanj.
 
 

Prepričajte se


Vabimo vas, da brezplačno preizkusite naš Paket Premium za 6 mesecev in se v tem času prepričate, da je to odlična rešitev za vas in vaše celovito finančno poslovanje.
 
 Nova KBMPaket Premium vam za 14,99 EUR mesečno omogoča popolnoma brezskrbno, udobno in varno bančno poslovanje.