Nova KBM
 

Zaposlujemo | NKBM

STE PRIPRAVLJENI NA NOV KARIERNI IZZIV? Pridružite se ekipi visoko usposobljenih strokovnjakov v naši banki, ki skrbi za razvoj sodobnih in celovitih finančnih storitev.

KARIERA

STE PRIPRAVLJENI NA NOV KARIERNI IZZIV?

Pridružite se ekipi visoko usposobljenih strokovnjakov v naši banki, ki skrbi za razvoj sodobnih in celovitih finančnih storitev.
SAMOSTOJNI ANALITIK (m/ž) v Oddelku integriranega upravljanja tveganj

K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke za delo na delovnem mestu:

SAMOSTOJNI ANALITIK (m/ž)
v Oddelku integriranega upravljanja tveganj

 

Vaše glavne odgovornosti bodo:
 • oblikovanje koncepta in ugotavljanje dejavnikov, potrebnih za izdelavo ciljno usmerjenih analiz
 • razvijanje, uvajanje, testiranje in vzdrževanje visoko zahtevnih analitičnih metod in modelov s področja dela oddelka integriranega upravljanja tveganj
 • zbiranje, obdelava, analiziranje in interpretiranje podatkov s področja dela organizacijske enote
 • oblikovanje znanja na podlagi izdelanih analiz, priprava podatkov in informacij za odločanje ter teoretičnih in praktičnih rešitev za področje dela organizacijske enote
 • priprava mnenja na podlagi opravljenih analiz
 • kreiranje podatkovnih baz, upravljanje podatkov in usposabljanje uporabnikov podatkovnih baz
 • priprava rednih in izrednih poročil in informacij za potrebe banke in zunanjih institucij
 • poročanje o izvrševanju opravil in nalog
 • opravljanje drugih del in nalog s področja dela organizacijske enote po navodilu vodje
 

Lokacija dela: Ljubljana in v skladu s potrebami delovnega procesa tudi Maribor

Pogoj so izkušnje s področja upravljanja tveganj in 6/2. raven izobrazbe ali alternativno 6/1. raven.


Ponujamo vam:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 32 ur/teden
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • delo v urejenem delovnem okolju z mednarodnim pridihom
 • možnost osebnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • možnost sodelovanja na športnih in družabnih dogodkih v organizaciji banke

 

Svojo prijavo in CV posredujte izključno prek e-obrazca na naslednji povezavi (TUKAJ), najkasneje do vključno 2. 6. 2020.

PRAVNI SVETOVALEC (m/ž)

K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke za delo na delovnem mestu:

PRAVNI SVETOVALEC (m/ž)
v Pravni pisarni

 

Vaše glavne odgovornosti bodo:
 • zastopanje banke pred sodišči in drugimi institucijami
 • priprava zahtevnejših pogodb, predlogov in drugih aktov
 • izvajanje pravnega svetovanja in pravne podpore za potrebe banke
 • izvajanje insolvenčnih in izvršilnih postopkov
 • poročanje o izvrševanju opravil in nalog
 • opravljanje drugih del in nalog s področja dela po navodilu vodje


Lokacija dela: Ljubljana in v skladu s potrebami delovnega procesa tudi Maribor

Pogoj je 7. raven izobrazbe pravne smeri ali alternativno 6/2. raven v primeru naprednejšega strokovnega znanja s področja prava. Želeno naprednejše znanje angleškega jezika.


Ponujamo vam:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom 32 ur/teden
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • delo v urejenem delovnem okolju z mednarodnim pridihom
 • možnost osebnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • možnost sodelovanja na športnih in družabnih dogodkih v organizaciji banke

 

Svojo prijavo in CV posredujte izključno prek e-obrazca na naslednji povezavi (TUKAJ), najkasneje do vključno 4. 6. 2020.

SMO DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Banka stremi k ustvarjanju delovnih pogojev, v katerih so zaposleni kljub družinskim obveznostim pri delu produktivni in so z delom zadovoljni. Iskanje učinkovite kombinacije poklicnega življenja z zasebnimi obveznostmi zahteva medsebojno sodelovanje in zaupanje. Skladno s to usmeritvijo je banka pristopila v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje in leta 2011 pridobila osnovni certifikat  Družini prijazno podjetje, v letu 2015 pa še polni certifikat. V banki izvajamo 13 ukrepov, ki našim sodelavcem omogočajo lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

 
 

 

  

ZAPOSLITVENI PROCES

 
1. KORAK: Objava prostega delovnega mesta

2. KORAK: Prijava na objavo preko spletne strani

3. KORAK: Pregled in selekcija prejetih prijav 

4. KORAK: Vabilo na razgovor 

5. KORAK:  Spoznavni razgovor 

6. KORAK:  Poglobljeni razgovor 

7. KORAK:  Psihološko testiranje 

8. KORAK: Obvestilo izbranemu kandidatu za zaposlitev 

9. KORAK: Napotitev na zdravniški pregled

10. KORAK: Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev 

11. KORAK: Predlog pogodbe o zaposlitvi 

12. KORAK: Dobrodošli med nami!

 
 

 

 

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

 
UKREP 1: Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

UKREP 2: Komuniciranje z zaposlenimi 

UKREP 3: Komuniciranje z zunanjo javnostjo

UKREP 4: Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

UKREP 5: Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

UKREP 6: Otroški časovni bonus

UKREP 7: Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov

UKREP 8: Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov

UKREP 9: Korporativno prostovoljstvo

UKREP 10: Sodelovanje svojcev zaposlenih pri dijaških in študentskih praksah v banki

UKREP 11: Obdaritve otrok zaposlenih

UKREP 12: Psihološko svetovanje in pomoč

UKREP 13: Otroci v banki