Nova KBM
 

Zaposlujemo | NKBM

STE PRIPRAVLJENI NA NOV KARIERNI IZZIV? Pridružite se ekipi visoko usposobljenih strokovnjakov v naši banki, ki skrbi za razvoj sodobnih in celovitih finančnih storitev.

KARIERA

STE PRIPRAVLJENI NA NOV KARIERNI IZZIV?

Pridružite se ekipi visoko usposobljenih strokovnjakov v naši banki, ki skrbi za razvoj sodobnih in celovitih finančnih storitev.
VODJA ODDELKA INVESTICIJSKIH STORITEV (m/ž)

Ali imate vodstvene sposobnosti,

obvladate angleški jezik ter

imate znanje s področja gradbene zakonodaje?

 


V Sektorju upravljanja z nepremičninami zaposlimo kandidata ali kandidatko

za vodenje oddelka investicijskih storitev.

 

Postanite del naše ekipe kot:


VODJA ODDELKA INVESTICIJSKIH STORITEV (m/ž)

v Sektorju upravljanja z nepremičninami

 

Vaše glavne odgovornosti bodo:

 • izvajanje nalog na področju projektnega vodenja/investicij
 • delo na področju spremljave nepremičninskih projektov
 • vodenje in koordiniranje dela v oddelku
 • planiranje, organiziranje, informiranje, spremljanje izvajanja, preverjanje izvrševanja nalog in ocenjevanje uspešnosti zaposlenih
 • opravljanje najzahtevnejših nalog in vseh tistih nalog, ki zagotavljajo normalno in nemoteno poslovanje OE
 • nadzor in kontrola delovnih procesov ter predlaganje sprememb in izboljšav

 

Zahtevana znanja, izkušnje, sposobnosti:

 • najmanj VI. stopnja izobrazbe
 • znanje angleškega jezika na višji ravni
 • samostojnost
 • samoiniciativnost
 • komunikacijske spretnosti
 • organizacijske sposobnosti
 • obvladovanje težavnih in konfliktnih situacij

 

Prednosti zaposlitve:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s pogojem uspešno opravljenega poskusnega dela
 • možnost samostojnega dela in odločanja
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • možnost lastnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • delo v urejenem delovnem okolju v Mariboru

 


 

V kolikor ste željni novih kariernih izzivov v eni izmed največjih slovenskih bank,

vam ponujamo priložnost, da se nam predstavite, nas prepričate ter se

 pridružite ekipi motiviranih sodelavcev in skupaj z nami prispevate

k nadaljnjemu razvoju banke.


 

Prijavo in življenjepis (CV) oddajte izključno preko e-obrazca za prijavo (TUKAJ),  do vključno 2. 7. 2018.

SVETOVALEC UPRAVLJANJA NEPREMIČNIN (m/ž)

Ali imate izkušnje na področju upravljanja nepremičnin?


V Sektorju upravljanja z nepremičninami zaposlimo izkušenega kandidata ali kandidatko za delo na delovnem mestu:
 

SVETOVALEC UPRAVLJANJA NEPREMIČNIN (m/ž) – Facility manager

 

Vaše glavne odgovornosti bodo:

 • izdelava in koordiniranje investicijskih in vzdrževalnih načrtov
 • sodelovanje in koordiniranje delovnih skupin
 • planiranje, organiziranje in izvajanje manjših investicijskih del in vzdrževanja
 • nabava investicijske in/ali vzdrževalne opreme
 • odgovornost za koordinacijo del varovanja zdravja, varstva pri delu in požarne varnosti na začasnih deloviščih (gradbišča/delovišča)
 • priprava politik in delovnih navodil s področja
 • spremljava zakonodaje s področja nepremičnin in odgovornost za implementacijo

 

Zahtevana znanja, izkušnje, sposobnosti:

 • VII. stopnja izobrazbe
 • znanje angleškega jezika na višji ravni
 • uporaba standardnih orodij za PC in CAD programov
 • samostojnost
 • organizacijske sposobnosti
 • pogajalske veščine in veščine vodenja predstavitev,
 • sposobnosti in znanje vodenja in upravljanja sprememb,
 • odlične analitične sposobnosti,
 • ciljno usmerjenost, energičnost in samoiniciativnost,
 • visoke etične in poslovne standarde ter standarde korporativnega upravljanja

 

Prednosti zaposlitve:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s pogojem uspešno opravljenega poskusnega dela
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • možnost lastnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • delo v urejenem delovnem okolju v Mariboru

 

 

V kolikor ste željni novih kariernih izzivov v eni izmed največjih slovenskih bank,

vam ponujamo priložnost, da se nam predstavite, nas prepričate ter se

 pridružite ekipi motiviranih sodelavcev in skupaj z nami prispevate

k nadaljnjemu razvoju banke.


 

Prijavo in življenjepis (CV) oddajte izključno preko e-obrazca za prijavo (TUKAJ),  do vključno 2. 7. 2018.

RAZVOJNIK MODELOV II (m/ž)

K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke za delo na delovnem mestu:RAZVOJNIK MODELOV II (m/ž)
v Oddelku za razvoj metod in modelov,
Sektor strateškega upravljanja tveganj
Vaše glavne odgovornosti bodo:

 • razvoj zahtevnejših metod s področja upravljanja tveganj,
 • razvoj zahtevnejših modelov s področja upravljanja tveganj,
 • kodiranje razvitih modelov,
 • strokovna podpora pri uvedbi aplikativnih rešitev razvitih metod ali modelov v informacijski sistem,
 • izobraževanje delavcev banke ob uvedbi novih metod ali modelov,
 • analiza kvalitete internih modelov ter kupljenih modelov, 
 • validacija modelov,
 • sodelovanje pri izvajanju stresnih testov,
 • izvajanje zahtevnejših izračunov in analiz na zahtevoZahtevana znanja, izkušnje, sposobnosti:

 • VII. stopnja izobrazbe
 • napredno poznavanje matematike, statistike, modeliranja;
 • napredno obvladovanje dela z osebnim računalnikom; 
 • obvladovanje vsaj enega programskega orodja za modeliranje; 
 • obvladovanje vsaj enega programskega jezika; 
 • znanje angleškega jezika na višji ravni.Kaj ponujamo?

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • možnost lastnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • delo v urejenem delovnem okolju v MariboruPrijavo in življenjepis (CV) oddajte izključno preko e-obrazca za prijavo (TUKAJ), do vključno 21. 6. 2018.

ANALITIK SPECIALIST I (m/ž)

Ali imate analitične sposobnosti,

ste natančni ter obvladate angleški jezik?

 K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke za delo na delovnem mestu:


ANALITIK SPECIALIST I (m/ž)

v Oddelku upravljanja kapitala in kontroling tveganj,

Sektor strateškega upravljanja tveganj

 Vaše glavne odgovornosti bodo:

 • razvijanje, uvajanje, testiranje in vzdrževanje analitičnih metod in modelov s področja dela
 • zbiranje, obdelava, analiziranje in interpretiranje podatkov s področja dela
 • oblikovanje znanja na podlagi izdelanih analiz ter priprava predlogov ukrepov s področja dela
 • delo s podatkovnimi bazami
 • priprava rednih in izrednih poročil in informacij za potrebe banke in zunanjih institucij
 • spremljanje dogajanj na trgu s področja dela

 

Zahtevana znanja, izkušnje, sposobnosti:

 • VII. stopnja izobrazbe
 • znanje angleškega jezika na višji ravni
 • želene izkušnje s področja regulatornega poročanja oziroma upravljanja kapitala
 • analitične sposobnosti
 • samostojnost
 • natančnost
 • proaktivnost
 • sistematičnost

 

Prednosti zaposlitve:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s pogojem uspešno opravljenega poskusnega dela
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • možnost lastnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • delo v urejenem delovnem okolju v Mariboru

 


 

V kolikor ste željni novih kariernih izzivov v eni izmed največjih slovenskih bank,

vam ponujamo priložnost, da se nam predstavite, nas prepričate ter se

 pridružite ekipi motiviranih sodelavcev in skupaj z nami prispevate

k nadaljnjemu razvoju banke.


 

Prijavo in življenjepis (CV) oddajte izključno preko e-obrazca za prijavo (TUKAJ), do vključno 1. 7. 2018.

DIREKTOR POSLOVANJA Z GOSPODARSKIMI DRUŽBAMI (m/ž)

K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke za delo na delovnem mestu:DIREKTOR POSLOVANJA Z GOSPODARSKIMI DRUŽBAMI (m/ž)
Poslovanje z gospodarskimi družbami zahodna Slovenija
Vaše glavne odgovornosti bodo:

 • Načrtovanje, razvijanje, vodenje, koordiniranje in usklajevanje vseh potrebnih aktivnosti poslovnega področja oddelka. 
 • Odgovoren za splošno poslovanje oddelka poslovanja z gospodarskimi družbami  
 • Doseganje rezultatov na podlagi plana prodaje, kakor tudi plana finančnega poslovanja, zadovoljstva strank, postavljanje novih ciljev in z razpršenostjo prodajnih kanalov.
 • Pripravljanje budgeta oddelka, nadzorovanje in kontroliranje izvajanja aktivnosti v skladu z budgetom, permanentno zmanjševanje stroškov ter ravnanje v smislu dobrega gospodarja. 
 • Koordiniranje in pripravljanje strategije in poslovnih načrtov NKBM z vidika poslovanja z gospodarskimi družbami.
 • Priprava informacij za potrebe poslovnega odločanja vodstva banke 
 • Zagotavljanje poslovanja skladno z zakoni, notranjimi usmeritvami in predpisi.  
 • Pripravljanje organizacijskih predpisov in navodil za delo s poslovnega področja oddelka 
 • Vzdrževanje pretoka informacij in podvzemanje ukrepov, ki omogočajo uspešno in učinkovito izvajanje delovnih procesov ter proaktivno regiranje ob pojavu anomalij.
 • Sodelovanje pri optimiranju procesov med oddelki, vodenju projektov in organiziranje potrebnih aktivnosti za uspešno in učinkovito uvajanje sprememb.  
 • Pripravljanje, koordiniranje in predlaganje strokovnih rešitev za nenehno izboljševanje postopkov in procesov dela in spodbujanje inovativnosti pri sodelavcih 
 • Omogočanje strokovnega in osebnostnega razvoja zaposlenih, spremljanje njihove uspešnosti in učinkovitosti, postavljanje ciljev in ugotavljanje njihovega doseganja 
 • Nadzorovanje in omogočanje uresničevanja ukrepov zunanje in notranje revizije 
  Vodenje zaposlenih skozi učinkovito komunikacijo, coaching, usposabljanje in razvoj
 • Reševanje problemov, omogočanje hitrejšega napredka in izboljšanja odnosov na delovnem mestu 
 • Načrtovanje in izvajanje trženjske strategije za področje poslovanja z gospodarskimi družbami.Zahtevana znanja, izkušnje, sposobnosti:

 • VII. stopnja izobrazbe
 • 5 let delovnih izkušenj
 • Znanje angleškega jezika za strokovne namene
 • Organiziranje dela in vodenje sodelavcev  
 • Pridobivanje in posredovanje informacij 
 • Načrtovanje in postavljanje ciljev 
 • Usmerjenost k rezultatom
 • Znanje s področja bančništvaKaj ponujamo?

 • zaposlitev za mandatno dobo 4 let s 6-mesečnim poskusnim delom
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • možnost lastnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • delo v urejenem delovnem okoljuPrijavo in življenjepis (CV) oddajte izključno preko e-obrazca za prijavo (TUKAJ), do vključno 27. 6. 2018.

STROKOVNI SODELAVEC - PROJEKTNO FINANCIRANJE (m/ž)

K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke za delo na delovnem mestu:STROKOVNI SODELAVEC  (m/ž)
v organizacijski enoti PROJEKTNO FINANCIRANJE
Vaše glavne odgovornosti bodo:

 • pridobivanje in izpeljava zahtevnejših kreditno depozitnih in dokumentarnih poslov
 • samostojno izvajanje aktivnosti za pridobivanje novih poslovnih partnerjev 
 • skrbništvo in spremljanje strank
 • ocenjevanje ekonomske in tehnične upravičenosti projektov, upoštevaje kriterij donosnosti pojekta
 • strukturiranje ponudb za financiranje nepremičninskih projektov
 • spremljanje izvajanja nepremičninskih projekov
 • opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog za področje dela oz. organizacijsko enoto ter oblikovanje strokovnih mnenj
 • pripravljanje smernic, metodologij in politik razvoja za področje dela
 • predlaganje izboljšav za področje dela ter opravljanje analiz in predlogov za odločanje
 • sodelovanje v projektih in delovnih nalogahZahtevana znanja, izkušnje, sposobnosti:

 • VII. stopnja izobrazbe
 • uporaba standardnih orodij za PC
 • želeno znanje angleškega jezika na višji ravni
 • organizacijske sposobnosti
 • samostojnost pri delu
 • proaktivnost
 • sposobnost dela v timuKaj ponujamo?

 • zaposlitev za nedoločen čas s 4-mesečnim poskusnim delom
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • možnost lastnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • delo v urejenem delovnem okolju v LjubljaniPrijavo in življenjepis (CV) oddajte izključno preko e-obrazca za prijavo (TUKAJ), do vključno 27. 6. 2018.

SAMOSTOJNI PRAVNI SVETOVALEC II (m/ž)

K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke za delo na delovnem mestu:SAMOSTOJNI PRAVNI SVETOVALEC II  (m/ž)
v Pravni pisarni
Vaše glavne odgovornosti bodo:

 • pomaga pri opravljanju najzahtevnejše sestavljenih projektnih opravil ter zastopa banko
 • oblikuje in sodeluje pri oblikovanju pogodb, predlogov in drugih aktov za potrebe banke
 • zastopa banko v spornih in drugih zadevah
 • pravno svetuje in nudi pravno pomoč za potrebe bankeZahtevana znanja, izkušnje, sposobnosti:

 • VII. stopnja izobrazbe
 • 3 leta delovnih izkušenj
 • opravljen pravniški državni izpit
 • uporaba standardnih orodij za PC
 • želeno znanje angleškega jezika na višji ravniKaj ponujamo?

 • zaposlitev za nedoločen čas s 4-mesečnim poskusnim delom
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • možnost lastnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • delo v urejenem delovnem okolju v MariboruPrijavo in življenjepis (CV) oddajte izključno preko e-obrazca za prijavo (TUKAJ), do vključno 27. 6. 2018

POSLOVNI SEKRETAR (m/ž)

K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke za delo na delovnem mestu:POSLOVNI SEKRETAR  (m/ž)
v Službi skladnosti poslovanja
Vaše glavne odgovornosti bodo:

 • izvajanje organizacijsko strokovne in administrativne podpore za upravo banke in izvršilne direktorje
 • vodenje in razporejanje terminskih načrtov, organiziranje sestankov in srečanj ter koordiniranje drugih poslovnih stikov
 • priprava gradiv in zapisnikov za organe banke
 • sprejemanje in usmerjanje poslovnih obiskov
 • opravljanje vseh ostalih tajniških in splošnih administrativnih nalogZahtevana znanja, izkušnje, sposobnosti:

 • najmanj V. stopnja izobrazbe
 • želeno znanje angleškega jezika na višji ravni
 • uporaba standardnih orodij za PC
 • komunikacijske sposobnosti
 • organizacijske sposobnosti
 • natančnostKaj ponujamo?

 • zaposlitev za določen čas za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • možnost lastnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • delo v urejenem delovnem okolju v MariboruPrijavo in življenjepis (CV) oddajte izključno preko e-obrazca za prijavo (TUKAJ), do vključno 28. 6. 2018.


   Naši zaposleni sodijo v skupino privilegiranih slovenskih delavcev, ki imajo boljše možnosti za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.   


SMO DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE