Nova KBM
 

Zaposlujemo | NKBM

STE PRIPRAVLJENI NA NOV KARIERNI IZZIV? Pridružite se ekipi visoko usposobljenih strokovnjakov v naši banki, ki skrbi za razvoj sodobnih in celovitih finančnih storitev.

KARIERA

STE PRIPRAVLJENI NA NOV KARIERNI IZZIV?

Pridružite se ekipi visoko usposobljenih strokovnjakov v naši banki, ki skrbi za razvoj sodobnih in celovitih finančnih storitev.
SVETOVALEC ZA KOMUNICIRANJE (m/ž)

V Sektorju korporativnega komuniciranja in strateškega marketinga iščemo

kreativne, samoiniciativne in inovativne

 kandidate in kandidatke z izkušnjami s področja upravljanja dogodkov in notranjega komuniciranja

 

 

V Mariboru k sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke za delo na delovnem mestu:


SVETOVALEC ZA KOMUNICIRANJE  (m/ž)

v Oddelku notranjega komuniciranja in trajnostnega razvoja,
Sektor korporativnega komuniciranja in strateškega marketinga
 


Vaše glavne odgovornosti bodo:

 • načrtovanje, koordinacija in izvajanje učinkovitih dogodkov za ciljne javnosti banke
 • spremljanje konkurence in trendov poslovnega področja in predlogi za novosti
 • načrtovanje, spremljanje in zagotavljanje dogovorjenega proračuna za dogodke
 • koordinacija zunanjih sodelavcev in učinkovito pogajanje
 • načrtovanje in izvedba komunikacijskega načrta za dogodke
 • zagotavljanje učinkovitosti in spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti dogodkov
 • priprava poročil o uspešnosti dogodkov in ukrepi za izboljšave
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju notranjega komuniciranja
 • kreativno pisanje in ustvarjanje zgodb (storytelling)
 • sodelovanje pri administriranju intraneta, družbenih omrežij in drugih medijev banke

 

Zahtevana znanja, izkušnje, sposobnosti:

 • visokošolska strokovna izobrazba
 • želene delovne izkušnje s področja marketinga, upravljanja dogodkov, komuniciranja, odnosov z javnostmi ali sorodnega področja
 • odlične komunikacijske veščine
 • želeno poznavanje sodobnih trendov, tudi na digitalnem področju
 • obvladovanje programa Microsoft Powerpoint in drugih standardnih orodij za delo z osebnim računalnikom, družbenih omrežij in programov za upravljanje dogodkov
 • želeno znanje angleškega jezika na višji ravni

 

Kaj ponujamo?

 • zaposlitev za določen čas enega leta
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • možnost lastnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • delo v urejenem delovnem okolju v Mariboru

 

V kolikor ste željni novih izzivov v eni izmed največjih slovenskih bank,

ste samoiniciativni, ustvarjalni  in znate delati v timu

ter imate dobre organizacijske, komunikacijske in pogajalske sposobnosti

vas vljudno vabimo k oddaji prijave na delovno mesto.
Prijavo in življenjepis (CV) oddajte izključno preko e-obrazca za prijavo na delovno mesto (TUKAJ), do vključno 7. 1. 2019.

VODJA ODDELKA SPREMLJAVE ZAKLADNIŠTVA IN INVESTICIJSKEGA BANČNIŠTVA (m/ž)

K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke za delo na delovnem mestu:


VODJA ODDELKA SPREMLJAVE ZAKLADNIŠTVA IN INVESTICIJSKEGA BANČNIŠTVA (m/ž)

v Sektorju podpore poslovanja banke


 
Področje dela / glavne odgovornosti:
 • vodenje in koordiniranje dela v oddelku
 • planiranje, organiziranje, informiranje, spremljanje izvajanja, preverjanje izvrševanja nalog in ocenjevanje uspešnosti zaposlenih 
 • opravljanje najzahtevnejših nalog in vseh tistih nalog, ki zagotavljajo normalno in nemoteno poslovanje organizacijske enote
 • nadzor in kontrola delovnih procesov ter predlaganje sprememb in izboljšav 
 • sodelovanje v projektnih skupinah
 • verifikacija sklenjenih poslov in zakladniških transakcij
 • usklajevanje in preverjanje potrdil o transakcijah ter napačnih ali odloženih poravnav
 • poravnava transakcij z vrednostnimi papirji
 • podpora pri razvoju novih storitev ali postopkov


Zahtevana znanja, izkušnje, sposobnosti:
 • VI. ali VII. stopnja izobrazbe
 • želeno znanja angleškega jezika na višji ravni
 • komunikacijske spretnosti
 • organizacijske sposobnosti
 • obvladovanje težavnih in konfliktnih situacij
 • samoiniciativnost in samostojnost pri delu
 

Prednosti zaposlitve:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s pogojem uspešno opravljenega poskusnega dela
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • možnost lastnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • delo v urejenem delovnem okolju v Mariboru
 

Prijavo in življenjepis (CV) oddajte izključno preko e-obrazca za prijavo na delovno mesto (TUKAJ), do vključno 20. 12. 2018.

DIREKTOR SEKTORJA ADMINISTRATIVNE BANČNE PODPORE (m/ž)


K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke za delo na delovnem mestu:

DIREKTOR SEKTORJA ADMINISTRATIVNE BANČNE PODPORE (m/ž)

 

Vaše glavne odgovornosti bodo:
 • planiranje strategije razvoja organizacijske enote v skladu s strategijo banke
 • nadziranje in usmerjanje dela organizacijske enote v skladu s strategijo banke
 • planiranje letnih operativnih ciljev podrejenih organizacijskih enot in nadziranje doseganja ciljev
 • organiziranje delovnega procesa in uvajanje sprememb in izboljšav
 • spremljanje izvajanja procesov in ocenjevanje uspešnosti organizacijske enote
 • sprejemanje odločitev v skladu s pooblastili
 • poročanje nadrejenim ter prenos navodil in informacij na podrejene organizacijske enote
 • razvoj strokovnega področja
 • prenos znanja na zaposlene in razvoj zaposlenih


Zahtevana znanja, izkušnje, sposobnosti:
 • visokošolska strokovna izobrazba
 • odlično znanje angleškega jezika
 • obvladovanje računalniških programov MS office
 • zaželeno znanje s področja bančništva
 • organiziranje dela in vodenje sodelavcev
 • pridobivanje in posredovanje informacij 
 • načrtovanje in postavljanje ciljev
 • usmerjenost k rezultatom
 • organiziranje dela in vodenje zaposlenih
 • reševanje problemov in konfliktov

 
Prednosti zaposlitve:
 • zaposlitev za nedoločen čas
 • delo v eni izmed največjih slovenskih bank, ki je imetnica polnega certifikata Družini prijazno podjetje
 • možnost lastnega in kariernega razvoja v okviru udeležb na internih in eksternih izpopolnjevanjih
 • delo v urejenem delovnem okolju
 

Prijavo in življenjepis (CV) oddajte izključno preko e-obrazca za prijavo (TUKAJ), do vključno 19. 12. 2018.

SMO DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Banka stremi k ustvarjanju delovnih pogojev, v katerih so zaposleni kljub družinskim obveznostim pri delu produktivni in so z delom zadovoljni. Iskanje učinkovite kombinacije poklicnega življenja z zasebnimi obveznostmi zahteva medsebojno sodelovanje in zaupanje. Skladno s to usmeritvijo je banka pristopila v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje in leta 2011 pridobila osnovni certifikat  Družini prijazno podjetje, v letu 2015 pa še polni certifikat. V banki izvajamo 13 ukrepov, ki našim sodelavcem omogočajo lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

 
 

 

  

ZAPOSLITVENI PROCES

 
1. KORAK: Objava prostega delovnega mesta

2. KORAK: Prijava na objavo preko spletne strani

3. KORAK: Pregled in selekcija prejetih prijav 

4. KORAK: Vabilo na razgovor 

5. KORAK:  Spoznavni razgovor 

6. KORAK:  Poglobljeni razgovor 

7. KORAK:  Psihološko testiranje 

8. KORAK: Obvestilo izbranemu kandidatu za zaposlitev 

9. KORAK: Napotitev na zdravniški pregled

10. KORAK: Predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev 

11. KORAK: Predlog pogodbe o zaposlitvi 

12. KORAK: Dobrodošli med nami!

 
 

 

 

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

 
UKREP 1: Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja

UKREP 2: Komuniciranje z zaposlenimi 

UKREP 3: Komuniciranje z zunanjo javnostjo

UKREP 4: Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

UKREP 5: Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

UKREP 6: Otroški časovni bonus

UKREP 7: Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov

UKREP 8: Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov

UKREP 9: Korporativno prostovoljstvo

UKREP 10: Sodelovanje svojcev zaposlenih pri dijaških in študentskih praksah v banki

UKREP 11: Obdaritve otrok zaposlenih

UKREP 12: Psihološko svetovanje in pomoč

UKREP 13: Otroci v banki