Nova KBM

Odgovorno kreditiranje| NKBM

V banki se zavezujemo k odgovornemu kreditiranju in skrbi, da naši kreditojemalci razumejo najetje kredita v podrobnosti.

Začnite tipkati, kar iščete

ODGOVORNO KREDITIRANJE

V banki se zavezujemo k odgovornemu kreditiranju in skrbi, da naši kreditojemalci podrobno razumejo najetje kredita. Izračunajte si svojo kreditno sposobnost.

IZRAČUN KREDITNE SPOSOBNOSTI

 

Naša zaveza


 

 Nova KBM

Transparentno informiranje, popolno razkritje.
 
Nova KBM

Profesionalnost.
 
Nova KBM

Svetovanje pri izbiri ustreznega kredita in razumljiv cenik.
 
Nova KBM
Preverjane kreditne sposobnosti.
 
Nova KBM
Jasno oglaševanje.
 
 

Vaša zaveza
 

 Nova KBM

Izberite ustrezen kredit in postavite vprašanja.
 
Nova KBM

Preberite standardne predhodne informacije in kreditno pogodbo.
 
Nova KBM

 Odgovorno prevzemajte kreditne obveznosti.
 
Nova KBM
Redno izpolnjujte kreditne obveznosti.
 
Nova KBM
Obveščajte nas o spremembah vaših podatkov.
 
 
SPREMEMBA POGOJEV KREDITIRANJA

 

Z namenom blažitve in preprečitve čezmerne rasti potrošniškega kreditiranja je Banka Slovenije dne 1.11.2019 sprejela makrobonitetne ukrepe , ki vplivajo na odobravanje kreditov potrošnikom.

Zaradi spoštovanja ukrepov (omejitev), so se že tako visoki standardi odobravanja kreditov v Novi KBM spremenili:

 

Nova KBMMaksimalna ročnost potrošniškega kredita je 7 let (do sedaj je bila maksimalna ročnost 8 let).

 
 

 Nespremenjeno pri naši banki ostaja:
 

Nova KBM

Najvišja dovoljena vrednost razmerja med zneskom kredita in letnim dohodkom potrošnika ob sklenitvi kreditne pogodbe.

Nova KBM


Najvišjo priporočena vrednost razmerja med zneskom kreditne pogodbe za stanovanjsko nepremičnino in vrednostjo stanovanjske nepremičnine, s katero je kredit zavarovan ob sklenitvi kreditne pogodbe.

 
Pri izračunu kreditne sposobnosti smo prilagodili:

 
Nova KBM
Upoštevanje prilivov na letni ravni. Torej za zadnjih 12 mesecev (prej smo upoštevali le zadnje 3 mesece).
Nova KBM

Za vzdrževane člane smo prilagodili znesek, kot ga je določil ukrep.
   

 
 

 

 

Banka potrošniških kreditov v tuji valuti in potrošniških kreditov za nepremičnino v tuji valuti, kot jih opredeljuje Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), nima v svoji ponudbi.

Kredit v tuji valuti je kredit, ki je obračunan v valuti:
  • ki ni valuta, v kateri potrošnik ob oceni kreditne sposobnosti prejema dohodek ali ima sredstva, iz katerih se bo odplačeval kredit, ali
  • ki ni valuta države članice, v kateri ima potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče.
 

Vse, kar morate vedeti o kreditiranju:

PRED NAJETJEM KREDITA JE DOBRO VEDETI
Nova KBM

Ali dejansko potrebujete kredit?


Nova KBM

Ali si sploh lahko privoščite kredit?


Nova KBM

Na kaj morate biti pozorni pri najemu kredita?


PRAVILNO IZBERITE KREDIT
Nova KBM

Kateri kredit izbrati? 


 
Nova KBM

Kako pridobim ponudbo?


 
KREDITNA SPOSOBNOST IN ZAVAROVANJE KREDITA
Nova KBM

 Kaj je kreditna sposobnost?


Nova KBM

Kaj je SISBON? 


Nova KBM

Zakaj sploh zavarovanje kredita? 


STROŠKI KREDITA
 Nova KBM

Kaj je efektivna obrestna mera?


 
Nova KBM

Obrestne mere


PO NAJETJU KREDITA JE DOBRO VEDETI
Nova KBM

Redno izpolnjujte kreditne obveznosti 


Nova KBM

Obveščajte nas o spremembi vaših podatkov  


Nova KBM

V primeru težav z odplačevanjem kredita (zaradi izgube službe, daljše bolniške, …) takoj kontaktirajte banko

 
Nova KBM

Možnost predčasnega odplačilo kredita


   
 

Poskrbite za vašo varnost in varnost vaših najbližjih

 
 

Mala šola obrestnih mer

Nova KBM
Fiksna obrestna mera


Obrestna mera se v času trajanja kredita ne spreminja, kar pomeni, da stranka celotno obdobje odplačevanja vsak mesec plača enak znesek mesečne obveznosti,
in tako z gotovostjo ve, kakšne so skupne obresti, ki jih bo plačala.

Običajno je fiksna obrestna mera v primerjavi s spremenljivo višja, saj zagotavlja stranki nespremenljivo mesečno obveznost za celotno obdobje.


 

 

Nova KBM
Spremenljiva obrestna mera


Obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere 3-mesečni EURIBOR, ki se spreminja, in obrestnega pribitka (marže), ki ostaja fiksen celotno obdobje.

V primeru spremembe 3-mesečnega EURIBOR-ja se lahko mesečna obveznost zviša ali zniža.

Če bi EURIBOR znašal manj kot 0,00%, za obdobje, ko je EURIBOR nižji od 0,00%, banka uporabi in obračuna pogodbene obresti po referenčni obrestni meri EURIBOR 0,00%, povečani za pribitek.

Običajno je spremenljiva obrestna mera nižja od fiksne obrestne mere, saj lahko ima stranka različno anuiteto vsakih šest mesecev.

 

 

Kaj je efektivna obrestna mera?


Prikaže dejansko ceno kredita in je prikazana kot skupni stroški kredita, ki vključuje obresti in vse bančne stroške (kot so stroški odobritve in zavarovanja kredita, stroški vodenja kredita, stroški vodenja transakcijskega računa,...).
 

Na kaj morate biti pozorni pri najemu gotovinskega kredita?

 

Obrestna mera, skriti stroški, zavarovanje kredita.... Na kaj morate biti še posebej pozorni, ko jemljete potrošniški kredit, svetuje Tina Valantič, vodja Poslovalnice Breg v Novi KBM.potrošniški kredit odgovorno kreditiranje kredit naprejNa kaj je treba pomisliti pred najemom gotovinskega oziroma potrošniškega kredita?

Pomembno je, da svoj cilj uresničimo tako, da bomo lahko naše finančne obveznosti poravnavali brez težav. Pred najemom kredita zato svetujemo, da ocenite svoje trenutne finančne zmožnosti ter kakšne bodo le-te v prihodnje, torej dolgoročno v obdobju odplačevanja kredita. O tem razmislite še preden se odpravite po kredit, saj ga, ko se odločite, lahko sklenete hitro in preprosto.
 

Kaj je tisto, kar ljudje pri najemu potrošniškega kredita pogosto spregledajo?

Pri najetju kredita bodite pozorni na vse stroške kredita, kot so obrestna mera, stroški odobritve, stroški vodenja kredita, plačilo zavarovalne premije, itd.

V Novi KBM vam pri najemu potrošniškega kredita v letošnjem letu ne zaračunamo stroškov odobritve. Prav tako vam ne zaračunamo morebitnih drugih skritih stroškov. Koliko boste plačali za kredit, najlažje izračunate s spletnim informativnim izračunom.

Kako primerjati ponudbe med seboj, si lahko ogledate v spodnji tabeli, kjer vidimo, da je kljub nižji obrestni meri skupni znesek, ki ga plačate, lahko višji.
 

Tabela: Primerjava Kredita Naprej s ponudbami kredita, ki vsebujejo različne dodatne stroške.

Nova KBM

Kaj pa zavarovanje za primer nepredvidenih dogodkov? Zakaj in komu ga priporočate?

Ko govorimo o zavarovanju nepredvidenih dogodkov, govorimo o možnosti, da ob najemu kredita sebi in svoji družini oziroma dedičem zagotovite, da ob nastanku zavarovalnega primera ne bodo dodatno finančno obremenjeni. V Novi KBM ponujamo dve vrsti zavarovanj kreditojemalca: za primer brezposelnosti in za primer smrti oziroma trajne nezmožnosti za delo. Predvsem v zadnjih letih se stranke vse pogosteje odločajo za omenjeni zavarovanji.

 


 

Nova KBM

Reforma referenčnih obrestnih mer - splošne informacije

 
Kaj so referenčne obrestne mere?

Referenčne obrestne mere se uporabljajo pri določitvi pogodbene obrestne mere v različnih finančnih pogodbah, na višino katerih pogodbene stranke nimajo vpliva, saj jih izračunava neodvisen organ. Običajno predstavljajo stroške izposojanja denarja na različnih trgih. Kažejo lahko, koliko stane banke, kadar si med seboj ali od drugih virov (na primer od pokojninskih skladov, zavarovalnic ali skladov denarnega trga) izposojajo denarna sredstva.

Referenčne obrestne mere se uporabljajo v celotnem gospodarskem sistemu, ključno vlogo pa imajo v finančnem in bančnem sistemu. Banke jih uporabljajo predvsem v posojilnih pogodbah, ki so jih sklenile s posamezniki in podjetji.

Banka na primer odobri podjetju kredit po dogovorjeni (spremenljivi) pogodbeni obrestni meri, ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere (npr. EURIBOR) in obrestnega pribitka v višini dveh odstotkov letno. V tem primeru to pomeni, da bo podjetje plačalo pogodbene obresti v višini referenčne obrestne mere, povečane za pribitek v višini dveh odstotkov letno. Pogodbene obresti se povečajo, če se referenčna obrestna mera zviša, oziroma se zmanjšajo, če se referenčna obrestna mera zniža.

Zakaj se referenčne obrestne mere reformirajo in kako to poteka?

Referenčne obrestne mere so koristne, dokler so zanesljive in nepristranske – izračunavati bi se morale transparentno ter biti lahko in javno dostopne. Če pogodba temelji na zanesljivi referenčni obrestni meri, ne more nobena od strank vplivati na dogovorjeno obrestno mero. Ker so referenčne obrestne mere gospodarsko pomembne, je ključno, da se njihova zanesljivost zagotovi z jasno strukturo upravljanja in transparentno metodologijo.

Trenutno se evropske referenčne obrestne mere temeljito reformirajo. Proces reformiranja poganja predvsem Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (t.i. Uredba EU o referenčnih vrednostih), ki je bila sprejeta leta 2016, veljati pa je začela januarja 2018. V letu 2021 je bila uredba še nekoliko spremenjena, in sicer je uvedla možnost zakonske določitve nadomestne obrestne mere s strani Evropske komisije. 

Ključne referenčne obrestne mere

Ključne referenčne obrestne mere

EURIBOR® je referenčna obrestna mera, po kateri lahko banke v Evropski uniji in Evropskem združenju za prosto trgovino (EFTA) pridobijo sredstva na nezavarovanem denarnem trgu. Definirana je za več ročnosti: en teden ter en, tri, šest in dvanajst mesecev. Organ, ki upravlja to referenčno obrestno mero, je Evropski inštitut za denarne trge (EMMI). Metoda v čim večji meri temelji na dejanskih transakcijah vnaprej definiranih ročnosti.

Če to ni mogoče, pa se za čim večjo robustnost referenčne obrestne mere uporabljajo kalkulacijske tehnike, ki jih definira EMMI, za izračun iz širšega spektra ročnosti ali po potrebi še kakšne druge tehnike, kombinacija tehnik in strokovna presoja bank, ki sodelujejo v panelu.  
 

€STR je obrestna mera, ki odraža stroške nezavarovanega izposojanja bank čez noč na evrskem območju pri bankah, skladih denarnega trga, zavarovalnicah in drugih finančnih ustanovah.

LIBOR (London Interbank Offered Rate) je skupina londonskih referenčnih obrestnih mer, ki vključuje LIBOR CHF.

Kaj je SARON?

SARON (Swiss Average Rate Over Night) je obrestna mera, ki odraža izvedene in zavezujoče kotirane transakcije preko noči na medbančnem trgu v švicarskih frankih. Upravljalec je SIX Financial Information AG. SARON se izračunava kot tehtano povprečje izvedenih transakcij v elektronskem trgovalnem sistemu pri SIX. Izračunava se tekoče in objavlja dnevno.

 

Zaradi najavljenega prenehanja objavljanja LIBOR-ja za švicarski frank je delovna skupina za referenčno obrestno mero (National Working Group on Swiss Franc Reference Rates) kot nadomestno obrestno mero za švicarski frank priporočila sestavljeni SARON. Švicarska centralna banka je to priporočilo sprejela in junija 2019 objavila, da bo začela pri vodenju svoje centralno bančne politike uporabljati SARON. Tudi Mednarodno združenje za zamenjave in druge izvedene finančne instrumente (International Swaps and Derivatives Association – ISDA) prepoznava SARON kot osnovo za nadomestilo za LIBOR za švicarski frank.

 

Upravljanje s podatki SARON je skladno z mednarodnimi standardi za referenčne obrestne mere.

 

Priporočilom je sledila tudi Evropska komisija in kot ustrezno nadomestno referenčno obrestno mero za LIBOR CHF z Uredbo EU (Izvedbeno uredbo 2021/1847) določila SARON.

Zakaj se ukinja LIBOR?

Administrator LIBOR-ja je ICE BA (ICE Benchmark Administration), ki jo nadzoruje britanski organ FCA (Financial Conduct Authority). Marca 2021 je FCA obvestila javnost, da objava londonske referenčne obrestne mere LIBOR v CHF, GBP, EUR in JPY ter enotedenski in dvomesečni USD ne bo več zagotovljena po izteku leta 2021, zato moramo banke prenesti obstoječe pogodbe na alternativne oz. nadomestne referenčne obrestne mere do 31. decembra 2021. LIBOR za preostale ročnosti v USD prenehajo 30. junija 2023.

Sprememba zadeva vse banke oz. finančne pogodbe, vezane na LIBOR v omenjenih valutah (USD, CHF, EUR, GBP, JPY).

Kaj pomeni ukinitev LIBOR-ja CHF za stranke?

Ukinitev referenčne obrestne mere CHF LIBOR pomeni, da banka od ukinitve naprej te referenčne obrestne mere ne more več uporabiti kot osnovo za obračun pogodbene obrestne mere (ki je trenutno sestavljena iz 6-mesečnega CHF LIBOR-ja in pribitka).

 

Da bi omogočila nemoteno nadaljnje izvajanje pogodb po prenehanju CHF LIBOR-ja, je Evropska komisija sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1847 z dne 14. oktobra 2021 o določitvi zakonsko določene nadomestitve za nekatere ročnosti CHF LIBOR, s katero je kot nadomestno obrestno mero 6-mesečnemu CHF LIBOR-ju določila 3-mesečni (konformni) SARON.

 

Ker pa med CHF LIBOR in SARON obstaja razlika v vrednosti, je Evropska komisija z namenom, da bi se čim bolj zmanjšal gospodarski vpliv nadomestitve 6-mesečnega CHF LIBOR-ja s 3-mesečnim SARON-om, 3-mesečnemu SARONU dodala prilagoditev za fiksni razmik v višini 0,0741 % letno. Prilagoditev za fiksni razmik je izračunana na podlagi mediane preteklega razmika med obrestno mero LIBOR za švicarski frank in zadevnim SARON v petletnem obdobju zajema podatkov do 5. marca 2021.

 

VEČ INFORMACIJ

Kdaj se bo začela uporabljati referenčna obrestna mera, ki bo nadomestila LIBOR CHF?

Nova referenčna obrestna mera se bo začela upoštevati ob prvi prilagoditvi vrednosti v letu 2022.

Ali se spreminjajo tudi druge referenčne obrestne mere?

Mnogih drugih referenčnih obrestnih mer, npr. EURIBOR v evrskem območju, HIBOR v Hongkongu, BBSW v Avstraliji, CDOR v Kanadi in TIBOR na Japonskem, ne upravljajo ali urejajo enako kot LIBOR in naj bi ostale nespremenjene do nadaljnjega oz. dokler njihovi upravljavci ne sporočijo drugače.

Nekatere referenčne obrestne mere so že bile reformirane ali pa se bodo spremenile v prihodnosti. Evropska centralna banka je že leta 2017 sklenila razviti evrsko kratkoročno obrestno mero (€STR) – referenčno obrestno mero, ki je na voljo od 2. oktobra 2019 in je zamenjala EONIO.

Zgodbe naših komitentov

Ko potrebujete gotovino:

Nova KBM


Novo udobje

"Žalostno opazujem svojo dnevno sobo in uničeno sedežno garnituro."

 


 
 

Nova KBM


Obožujem svoj motor

"Moj motor se je nekaj dni pred odhodom na počitnice pokvaril."

 


    

 

Ko se odločate za nov dom ali prenovo:

Nova KBM


Moja idilična hiša na obrobju mesta

"Od starih staršev sem podedovala hišo nedaleč stran od mestnega središča. Velike ideje o popolni preobrazbi hiše so z redno zaposlitvijo postajale vse bolj uresničljive."

 


 

 
Nova KBM


Končno imam popolnoma svoj dom

"O novem stanovanju sem sanjal že v študentskih letih. Našel sem službo in osebo, s katero imava skupne sanje."

 
 

Ko se zgodijo nepričakovane situacije:

Nova KBM


Izgubila sem službo in nisem zmogla odplačevati kredita

"Takoj po študiju na Pedagoški fakulteti sem se zaposlila. Kmalu zatem sem se tudi poročila. Mož se je zaposlil v bližnjem kmetijskem kombinatu. Vse je šlo kot po maslu ..."

 
 

Če redno poravnavanje vaših obveznosti postane problem ali pa imate težave pri odplačevanju kredita, vas prosimo, da nas nemudoma kontaktirate:

 
Nova KBM


Z združitvijo dolga sem uredil svoje finance

"V zadnjem času sem se večkrat prebudil iz spanca sredi noči. Zaradi moje zadolženosti me je mučil strah pred prihodnostjo."