Nova KBM
 

Medijsko središče | NKBM

Medijsko središče

MEDIJSKO SREDIŠČE

Aktualna sporočila in drugo gradivo za medije.

 

KONTAKT ZA MEDIJE

Jure Bračko
 
   02 229 2812
   051 630 840
   pr@nkbm.si
 

Sporočila za medije/

Več sporočil
1jul
Fitch Ratings izboljšal oceno prihodnjih obetov Nove KBM 
Bonitetna agencija Fitch Ratings je spremenila oceno prihodnjih obetov Nove KBM iz stabilne v pozitivno. Vse ostale ocene ostajajo nespremenjene. 
26jun
Moody's znova dvignil bonitetno oceno Nove KBM, ocena prihodnjih izgledov ostaja pozitivna
Bonitetna agencija Moody's Investor Service je dvignila dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM za eno stopnjo iz Baa3 na Baa2, kratkoročno oceno kreditnega tveganja pa na P-2 iz P-3.
20jun
Nova Kreditna Banka Maribor d.d. oznanila podpis pogodbe o nakupu Abanke d.d.
Nova Kreditna Banka Maribor d.d. (Nova KBM) je s Slovenskim državnim holdingom (SDH) podpisala pogodbo o nakupu 100% deleža v družbi Abanka d.d. (Abanka). Zaključek prodajnega postopka je pričakovati pred koncem leta, pod pogojem, da bodo pridobljena vsa zahtevana soglasja pristojnih organov. Nova KBM je bila izbrana kot kupec po oddaji najboljše ponudbe za nakup 100% deleža v Abanki v konkurenčnem prodajnem postopku, ki ga je vodil SDH.