Nova KBM
 

Stanovanjski krediti | NKBM

Za vse, ki gradite, kupujete ali prenavljate svoj dom.

STANOVANJSKI KREDIT

Predstavljamo vam zmagovalno izbiro za dom po vaši meri. Izjemno ponudbo stanovanjskega kredita.

Zdaj ga lahko najamete po še ugodnejši spremenljivi obrestni meri. Posebna ponudba velja do 31. 12. 2021 ali do preklica. Do konca leta lahko izkoristite tudi ponudbo brez stroškov odobritve.

Sklenite namenski stanovanjski kredit za nakup, gradnjo ali prenovo nepremičnine do konca oktobra in prejmite darilo: 30-minutno arhitekturno svetovanje. Več o tem si lahko pogledate tukaj.
 

  INFORMATIVNI IZRAČUN        ŽELIM PONUDBO      
Nova KBM

PONUDBA
 

Brez stroškov odobritve.


Namenski stanovanjski kredit.
Stanovanjski kredit z izplačilom v gotovini.
Tudi, če niste naša stranka.
 
Nova KBM


OBRESTNA MERA 

Znižane obrestne mere.
Fiksna obrestna mera.
Spremenljiva obrestna mera.
Kombinirana obrestna mera.
 
 
Nova KBM

DODATNO


Kredit se lahko prilagodi vašim željam.

Kliknite Želim ponudbo in nam pošljite povpraševanje.


Izkoristite celovito pomoč izkušenih strokovnjakov Nove KBM.
 
Nova KBM

Izjemna ponudba stanovanjskega kreditaOd 22. 09. 2021 lahko najamete stanovanjski kredit s še ugodnejšo spremenljivo obrestno mero. Če uporabljate Paket Komplet, lahko stanovanjski kredit za obdobje 10 let sklenete po obrestni meri 6M Euribor + 1,35 %.

Še vedno lahko pri nas najamete tudi ugoden stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero. Obe posebni ponudbi veljata do 31. 12. 2021 oziroma do preklica. Poleg tega lahko do konca leta kredit najamete brez stroškov odobritve.

Vse, ki boste namenski stanovanjski kredit sklenili do konca oktobra, pa čaka dodatna ugodnost: bon za arhitekturno svetovanje.

Preverite informativni izračun in pridobite sebi prilagojeno ponudbo.


 INFORMATIVNI IZRAČUN   ŽELIM PONUDBO
 

 

 

Izračunajte si kreditno sposobnost in pridobite ugodno ponudbo

 

Tudi v negotovih časih se ni treba odpovedati sanjam o lastnem domu, le premišljeno se je treba odločiti za najem stanovanjskega kredita. Svojo kreditno sposobnost lahko zdaj preverite kar sami s spletnim informativnim izračunom. Nato pa pridobite ponudbo in se o vsem pogovorite s strokovnjakom v poslovalnici.


INFORMATIVNI IZRAČUN
 
 

Informativni izračun

home
Izračun stanovanjskega kredita
NAMENSKI
 
Izračun stanovanjskega kredita
IZPLAČILO V GOTOVINI
 

KATERI KREDIT IZBRATI?

Naši strokovnjaki vam bodo pomagali izbrati najugodnejši kredit glede na vašo zmogljivost in ceno nepremičnine oziroma del na njej.
 

Namenski stanovanjski kredit s fiksno, spremenljivo ali kombinirano obrestno mero
 

Nova KBM
Namen
 
Nakup, prenova ali gradnja nepremičnine, poplačilo obstoječih stanovanjskih kreditov pri naši ali drugi banki.
Nova KBM
Višina kredita 
 
Do 300.000 EUR.
Nova KBM
Obrestna mera
 


Fiksna obrestna mera z ročnostjo do 20 let.
Spremenljiva obrestna mera z ročnostjo do 31 let.
Kombinirana obrestna mera z ročnostjo do 25 let.

 
Nova KBM
Zavarovanje kredita
 

S hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije ali s plačilom zavarovalne premije. Možnost najetja kredita z rastočo hipoteko.
 
Nova KBM
Izplačilo 
 
Pri gradnji in adaptaciji vam do 20 % odobrenega kredita izplačamo v gotovini.
Nova KBM
Ugodnosti
 
Ugodnosti za imetnike Paketa Komplet, Premium in Banka na delu.
Nova KBM

Pri odplačilu kredita, zavarovanega s hipoteko, lahko brez dodatnih stroškov sodeluje še sokreditojemalec.
 
 

Stanovanjski kredit z izplačilom v gotovini

 

Nova KBM
Namen
 
Nakup, prenova ali gradnja nepremičnine, poplačilo obstoječih kreditov pri naši ali drugi banki.
Nova KBM
Višina
kredita 
Do 150.000 EUR.
Nova KBM
Obrestna
mera
Fiksna ali spremenljiva obrestna z ročnostjo do 20 let.
 
Nova KBM
Zavarovanje
kredita

S hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije. 
 
Nova KBM
Izplačilo 
 

100 % odobrenega kredita izplačamo v gotovini. Dokazila niso potrebna.
 
Nova KBM
Ugodnosti
 
Ugodnosti za imetnike Paketa Komplet, Premium in Banka na delu.
Nova KBM

Pri odplačilu kredita, zavarovanega s hipoteko, lahko brez dodatnih stroškov sodeluje še sokreditojemalec.
 
 

Nova KBM

Ob odobritvi kredita se obračunajo tudi interkalarne obresti, katerih višina je odvisna od dneva najema kredita v mesecu, odtegnejo pa se ob nakazilu kredita.

V primeru dviga referenčne obrestne mere se lahko skupni znesek kredita, ki ga mora plačati kreditojemalec, občutno poveča. 

 

Banka potrošniških kreditov v tuji valuti in potrošniških kreditov za nepremičnino v tuji valuti, kot jih opredeljuje Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), nima v svoji ponudbi.


Kredit v tuji valuti je kredit, ki je obračunan v valuti:

 • ki ni valuta, v kateri potrošnik ob oceni kreditne sposobnosti prejema dohodek ali ima sredstva, iz katerih se bo odplačeval kredit, ali
 • ki ni valuta države članice, v kateri ima potrošnik ob sklenitvi kreditne pogodbe stalno prebivališče.
 

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCA

Ko se odločate o najemu kredita, poskrbite, da v primeru neljubih dogodkov, odplačevanje kredita ne obremeni vaših najbližjih. 

ZANIMA ME

 
 

ZAVARUJTE SVOJ DOM

Vaše premoženje je predragoceno, da bi ga izpostavljali potencialnim nevarnostim kot so požar, vihar, toča, poplava, potres oziroma vlom in rop.


VEČ O TEM

 

 
SPLOŠNE INFORMACIJE
KAJ POTREBUJETE?
 • Pogoj za odobritev kredita je redni mesečni priliv na osebni račun ali potrdilo prilivov kreditojemalca druge banke.
 • Upokojenci morajo predložiti zadnje originalno obvestilo ZPIZ-a.
 

OBSTOJEČE STRANKE


NOVE STRANKE


OBRESTNE MERE
Fiksna obrestna mera: Obrestna mera se v času trajanja kredita ne spreminja, kar pomeni, da stranka vsak mesec plača enak znesek in tako z gotovostjo ve, kakšne so skupne obresti, ki jih bo plačala v času trajanja kredita. 

Spremenljiva obrestna mera: Obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku vrednosti referenčne obrestne mere 6M EURIBOR-a in fiksne obrestne marže.

V primeru, če bi EURIBOR znašal manj kot 0,00%, za obdobje, ko je EURIBOR nižji od 0,00%, banka uporabi in obračuna pogodbene obresti po referenčni obrestni meri EURIBOR 0,00%, povečani za pribitek.

Kombinirana obrestna mera:  Obrestna mera je kombinacija fiksne in spremenljive obrestne mere. Kredit s kombinirano obrestno mero ima začetno fiksno obrestno mero, ki ji sledi variabilna obrestna mera. Fiksni del je urejen z dvema opcijama časovnega intervala – 5 ali 10 let. Banka lahko stranki ponudi tudi nadaljevanje kredita s fiksno obrestno mero, vendar po takrat veljavni obrestni meri. Ne glede na vrednost EURIBORa, ostane anuiteta nespremenjena v obdobju posojila s fiksno obrestno mero.

Kako EURIBOR vpliva na mesečno anuiteto v periodi spremenljive obrestne mere je odvisno od vrednosti EURIBOR in faze odplačevanja posojila. 

STANOVANJSKI KREDIT
 

SE SPRAŠUJETE...

Kako se določa kreditna sposobnost?

Kreditno sposobnost pri odobravanju naložb se izračunava glede na preostanek sredstev, ki kreditojemalcu ostanejo po odbitku vseh anuitet/obrokov po vseh zadolžitvah in poroštvih. Občan je kreditno sposoben, če mu od rednih mesečnih prejemkov (plača, pokojnina) po odbitku vseh obstoječih mesečnih obveznosti in nove anuitete ostane minimalna plača. Pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevamo tudi prihodke iz naslova potnih stroškov in malice.

Kako lahko zavarujem stanovanjski kredit?

Stanovanjski kredit lahko zavarujete na več načinov:
 

 • z zastavno pravico na nepremičnini
 • z zastavno pravico na nepremičnini s t.i. rastočo hipoteko

Zastavna pravica na nepremičninah je možna samo na nepremičninah na ozemlju Republike Slovenije.
 
Ali lahko pri vas vzamem kredit, tudi če nisem komitent vaše banke?

Seveda, za odobritev kredita pa potrebujete:

 • veljaven identifikacijski dokument,
 • potrdilo o zaposlitvi in plači kreditojemalca in morebitnega poroka,
 • odstopno izjavo in upravno izplačilno prepoved,        
 • izjavo poroka – pogodbenega plačnika (v primeru zavarovanja s poroki),
 • dodatno dokumentacijo glede na različne namene najema kredita.


Kot nekomitent pa morate predložiti še zadnje tri plačilne liste ali mesečni izpisek banke za zadnje tri mesece ali original Potrdilo o izplačilu pokojnine za zadnji mesec.Že po prvem prejetem rednem mesečnem prilivu (plača, pokojnina) pa postanete komitent banke in lahko izkoristite ugodnejše pogoje.

Kakšen je postopek, če želim stanovanjski kredit zavarovati z zastavo nepremičnine (hipoteko)?
V tem primeru bomo z vami sklenili pogodbo o zastavi nepremičnine. Predložiti morate poročilo o oceni vrednosti , mlajšo od 3 mesecev od datuma vaše vloge za odobritev kredita. Če nepremičnina, ki jo zastavljate, ni vpisana v zemljiško knjigo, morate predložiti originalno kupo-prodajno pogodbo z overjenim podpisom prodajalca ali originale vseh predhodnih kupo-prodajnih pogodb, kadar zastavitelj ni prvi lastnik.
 
Za ustrezno vrednotenje nepremičnin, ne glede na vrsto nepremičnine ali višino vrednosti le-te, v banki uporabljamo Poročilo o oceni vrednosti neodvisnega ocenjevalca vrednosti nepremičnin s seznama Nove KBM. Izjemoma se lahko samo za stanovanjske nepremičnine, za naložbe v višini do vključno 20.000 EUR, uporabi vrednost GURS in ni potrebno predložiti poročila o oceni vrednosti.
Kako je sestavljena spremenljiva obrestna mera? In kakšna je spremenljiva obrestna mera, ko je EURIBOR negativen?
Če sklenete kredit s spremenljivo obrestno mero, je ta sestavljena iz EURIBORja in pribitka.

Če bi EURIBOR znašal manj kot 0,00%, za obdobje, ko je EURIBOR nižji od 0,00%, banka uporabi in obračuna pogodbene obresti po referenčni obrestni meri EURIBOR 0,00%, povečani za pribitek. Tako poskrbimo za transparenten obračun obrestne mere.