Nova KBM
 

Stanovanjski krediti-kopija1 | NKBM

Za vse, ki gradite, kupujete ali prenavljate svoj dom.

STANOVANJSKI KREDITI

Preverite našo novo ponudbo! Stanovanjski kredit s 100% izplačilom v gotovini.

  INFORMATIVNI IZRAČUN   
 

PONUDBA

Klasični stanovanjski kredit.
Stanovanjski kredit s 100% izplačilom v gotovini.
 
 
 

DOBA ODPLAČEVANJA 

Doba odplačevanja tudi do 31 let.
 
 

NAMEN

Nakup, gradnja ali prenova.

Poplačilo obveznosti.
 
   
 
 
DODATNE MOŽNOSTI

Odplačujete lahko skupaj s kreditno sposobnimi družinskimi člani.
Tudi, če niste naša stranka.
 
 
 
 
OBRESTNA MERA

Fiksna obrestna mera.

Spremenljiva obrestna mera.
 
 
  
 
POSEBNA PONUDBA

Za imetnike Paketa Komplet,

 Paketa Premium,
 programa Banka na delu.
 
 

Informativni izračun

home
Izračun stanovanjskega kredita
KLASIČNI
 
Izračun stanovanjskega kredita
IZPLAČILO V GOTOVINI
 

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCA

Ko se odločate o najemu kredita, poskrbite, da v primeru neljubih dogodkov, odplačevanje kredita ne obremeni vaših najbližjih. 

ZANIMA ME

 
 

ZAVARUJTE SVOJ DOM

Vaše premoženje je predragoceno, da bi ga izpostavljali potencialnim nevarnostim kot so požar, vihar, toča, poplava, potres oziroma vlom in rop.


VEČ O TEM

 

 

KAKO DO STANOVANJSKEGA KREDITA?


 

KOLIKO DENARJA POTREBUJETE?


Najprej premislite o konkretnih potrebah in željah ter pri tem upoštevajte vaše trenutno finančno stanje. Opremljeni z mnogimi informacijami se lotite številk.

 
  Informativni izračun kredita

 

 

PONUDBA ZA KREDIT


Pošljite nam vaše želje ali nas obiščite v naši najbližji poslovalnici, da vam pripravimo individualno ponudbo. S potrditvijo ponudbe se prične postopek oddaje vloge za kredit.
 
  Vloga za kredit

 

 

SKLENITE KREDIT


V primeru odobritve vloge, vas bomo pozvali, da se zglasite v najbližji poslovalnici, da podpišete dokumentacijo in denar bo v trenutku nakaz na vaš račun.

 
Katere dokumente vse potrebujete?
 
SPLOŠNE INFORMACIJE
KAJ POTREBUJETE?
  • Pogoj za odobritev kredita je redni mesečni priliv na osebni račun ali potrdilo prilivov kreditojemalca druge banke.
  • Upokojenci morajo predložiti zadnje originalno obvestilo ZPIZ-a.
 

OBSTOJEČE STRANKE


NOVE STRANKE


OBRESTNE MERE
STANOVANJSKI KREDIT
 

SE SPRAŠUJETE...

Kako se določa kreditna sposobnost?

Kreditno sposobnost pri odobravanju naložb se izračunava glede na preostanek sredstev, ki kreditojemalcu ostanejo po odbitku vseh anuitet/obrokov po vseh zadolžitvah in poroštvih. Občan je kreditno sposoben, če mu od rednih mesečnih prejemkov (plača, pokojnina) po odbitku vseh obstoječih mesečnih obveznosti in nove anuitete ostane minimalna plača.

Kako lahko zavarujem stanovanjski kredit?

Stanovanjski kredit lahko zavarujete na več načinov:
 

  • z zastavno pravico na nepremičninah,
  • z zastavo bančne vloge ali
  • s kombinacijo zavarovanj.
Ali lahko pri vas vzamem kredit, tudi če nisem komitent vaše banke?

Seveda, za odobritev kredita pa potrebujete:

  • veljaven identifikacijski dokument,
  • potrdilo o zaposlitvi in plači kreditojemalca in morebitnega poroka,
  • odstopno izjavo in upravno izplačilno prepoved,        
  • izjavo poroka – pogodbenega plačnika (v primeru zavarovanja s poroki),
  • dodatno dokumentacijo glede na različne namene najema kredita.


Kot nekomitent pa morate predložiti še vlogo za posredovanje podatkov iz naslova plače, rente in pokojnine ter odtegljajev iz naslova kreditov preko trajnikov (obrazec izpolni vaša banka).

Že po prvem prejetem rednem mesečnem prilivu (plača, pokojnina) pa postanete komitent banke in lahko izkoristite ugodnejše pogoje.

Kakšen je postopek, če želim stanovanjski kredit zavarovati z zastavo nepremičnine (hipoteko)?
V tem primeru bomo z vami sklenili pogodbo o zastavi nepremičnine. Predložiti morate poročilo o oceni vrednosti , ki ob vlogi ni starejše od 1 meseca. Če nepremičnina, ki jo zastavljate, ni vpisana v zemljiško knjigo, morate predložiti originalno kupo-prodajno pogodbo z overjenim podpisom prodajalca ali originale vseh predhodnih kupo-prodajnih pogodb, kadar zastavitelj ni prvi lastnik.
 
Za ustrezno vrednotenje nepremičnin, ne glede na vrsto nepremičnine ali višino vrednosti le-te, v banki uporabljamo Poročilo o oceni vrednosti neodvisnega ocenjevalca vrednosti nepremičnin s seznama Nove KBM. Izjemoma se lahko samo za stanovanjske nepremičnine, za naložbe v višini do vključno 20.000 EUR, uporabi vrednost GURS in ni potrebno predložiti poročila o oceni vrednosti.
Kako je sestavljena spremenljiva obrestna mera? In kakšna je spremenljiva obrestna mera, ko je EURIBOR negativen?
Če sklenete kredit s spremenljivo obrestno mero, je ta sestavljena iz EURIBORja in pribitka. Kadar je EURIBOR negativen, vam njegovo vrednost odštejemo od pribitka ter tako poskrbimo za transparenten obračun obrestne mere.