Nova KBM

Aktualno iz sveta naložb | NKBM

Vabljeni k branju tedenskih novičk, kjer povzemamo novosti, ki jih pripravljajo družbe za upravljanje Triglav Skladi, Sava Infond in Raiffeisen Capital Management.

Začnite tipkati, kar iščete

AKTUALNO IZ SVETA NALOŽB


Kapitalski trgi so področje, ki se nenehno spreminja in prav je, da vlagatelji in bodoči vlagatelji spremljajo dogajanje na trgu. Zato vabljeni k branju tedenskih novic, kjer povzemamo novosti, ki jih pripravljajo družbe za upravljanje Triglav Skladi, Sava Infond in Raiffeisen Capital Management.
Artboard 1-100.jpg?master=40

Sava Infond


Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., že skoraj 30 let skrbi za premoženje svojih vlagateljev. Družba je večkratna nosilka naziva najboljše družbe za upravljanje v Sloveniji. V 19 podskladih različnih naložbenih politik in v individualnem upravljanju premoženja skrbi za več kot 1,5 milijarde EUR premoženja več kot 80.000 vlagateljev. Sava Infond – pametna naložba.

Preberite novice
 
Artboard 1-100.jpg?master=40
Artboard 2 copy-100.jpg?master=40

Raiffeisen Capital Management


Večkrat nagrajena vodilna avstrijska družba za upravljanje, ki se lahko pohvali z nazivom naj upravljalec v nemško govorečem področju. V upravljanju ima nekaj več kot 41 mrd sredstev vlagateljev iz cele Evrope. V Sloveniji je prisotna od leta 2004 in ima v ponudbi 25 vzajemnih skladov od tega 15 trajnostnih in ESG skladov.

Preberite novice
 
 
Artboard 2 copy-100.jpg?master=40
Artboard 2-100.jpg?master=40

Triglav Skladi


Triglav Skladi so vaša prva izbira pri upravljanju investicijskih skladov in individualnem upravljanju premoženja. Zavezani so k trajnosti, odličnosti pri upravljanju vaših naložb in stremijo k razvoju najboljših naložbenih priložnosti za vas. Njihova dolgoletna tradicija in strokovno znanje sta jamstvo, da so vaša sredstva v pravih rokah.

Preberite novice
 
 
Artboard 2-100.jpg?master=40
Nova KBM

Investirajte enostavno in digitalno


Poslujte z vzajemnimi skladi in trgujte s finančnimi instrumenti enostavno in ugodno ter spremljajte stanje svojih naložb kar na enem mestu, prek Bank@Neta in mBank@Neta. Oplemenitite prihranke in spremljajte naložbe v vzajemne sklade in/ali delnice na Ljubljanski borzi in večini svetovnih kapitalskih trgov.


Več o tem
 
Opozorilo vlagateljem
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg. Triglav sklade upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond in Triglav skladov ter skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM, d.d.

Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene in garantirane donosnosti. Naložbe v vzajemne sklade niso zajete v sistem jamstva za vloge.

Podatki na tej spletni strani niso ponudba niti priporočilo za nakup ali prodajo, niti investicijska analiza in ne predstavljajo storitev investicijskega svetovanja, temveč so samo informativne narave.

Za RCM in BNP sklade so Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznih skladov oz. Prodajni prospekti, Ključni podatki za vlagatelje, Letna in Polletna poročila brezplačno dostopni na spletni strani Nove KBM v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu ter v vseh poslovalnicah Nove KBM, d.d. Dokumenti  Infond skladov  ter Triglav skladov so objavljeni tudi na spletnih straneh posamezne družbe za upravljanje.

Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad.

Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov RCM in BNP Paribas so dnevno objavljeni v časopisu Časnik Večer, podatki pa so dostopni tudi na spletni strani Nove KBM (vključno s podatki za ostale sklade, ki jih banka trži).

Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov.

Vstopne provizije oz. distribucijska provizija se pri posameznih skladih gibljejo v večini med 0 in 3 odstotki vplačanega zneska. Izstopne provizije ni, upravljavske provizije posameznih skladov so razvidne na tečajnici vzajemnih skladov na spletni strani Nove KBM.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe in točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na bančnega uslužbenca v poslovalnici Nove KBM d.d. ali na vpisno mesto.

Družbi Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ter Deka International S.A., Luxembourg sta se odločili za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji.