Nova KBM

Vzajemni skladi | NKBM

Naložbe v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. V Novi KBM lahko pristopite k široki paleti skladov KBM Infond, Raiffeisen Capital Management in BNP Paribas.

Začnite tipkati, kar iščete

VZAJEMNI SKLADI

Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond, Triglav Skladi in Raiffeisen Capital Management (RCM), ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Z nami poiščite pravi naložbeni cilj! Sedaj poslujte z vzajemnimi skladi tudi prek Bank@Neta ali mBank@Neta.

ZANIMA ME   
Nova KBM
Spremljajte
 
Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov:


TEČAJNICE VZAJEMNIH SKLADOV
 
 
Nova KBM
½ Vstopni stroški
 

Posebna ponudba za vplačila v vzajemne sklade *
 
V času od 02. 11. 2023 do 30.11. 2023 veljajo 50 % nižji vstopni stroški oz. distribucijska provizija za vsa enkratna vplačila* v vzajemne sklade SAVA Infond, Raiffeisen Capital Management (RCM) in Triglav Skladi.

 * Akcija ne vključuje vplačil prek direktnih obremenitev in v primeru vplačila v paket Duet.
 

Nova KBM 
Kaj je vzajemni sklad?

 
Vzajemni sklad predstavlja sredstva vlagateljev, ki jih v družbi za upravljanje (DZU) skrbno naložijo v različne vrednostne papirje.
 • delnice, 
 • obveznice in 
 • druge finančne instrumente 
 • iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog.

V pravilih upravljanja vzajemnega sklada je opredeljena naložbena politika sklada, ki določa kateri vrednostni papirji in v kakšnih deležih lahko sestavljajo portfelj sklada.
 
 

 Nova KBM
Kako vlagati?


Sredstva v vzajemni sklad vlagate tako, da kupujete enote premoženja sklada.   Vrednost enote premoženja (VEP) se dnevno spreminja. 

 
Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov na naši novi spletni strani:

TEČAJNICE VZAJEMNIH SKLADOV
 
 

Nova KBM 
Donosnost in izplačila

 
Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne zagotavljajo zajamčene donosnosti. Gibanje VEP je v veliki meri odvisno od stanja na trgu vrednostnih papirjev.

Naložba v vzajemne sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno za bančne depozite, zato lahko kadarkoli zahtevate izplačilo vseh ali dela sredstev. Tudi prek Bank@Neta ali mBank@Neta.

 
 

Nova KBM 
Kako prenesti sredstva med skladi?

 
Prenosi sredstev med vzajemnimi skladi:
 • krovnega sklada SAVA INFOND so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
 • Raiffeisen Capital Management (RCM) so stroškovno zelo ugodni.
 • krovnega sklada TRIGLAV SKLADI so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
Prenose med vzajemnimi skladi Sava Infond in Raiffeisen Capital Management lahko opravite sami prek Bank@Neta ali mBank@Neta.
 

Vas zanimajo vzajemni skladi? 


 
 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

Digitalno


Poslujte z vzajemnimi skladi in spremljajte svoje naložbe v spletni banki Bank@Net ali mobilni banki mBank@Net.

Prenesite mobilno banko mBank@Net tukaj:


nova kbm  nova kbm

 
nova kbm

V POSLOVALNICI

 
Lahko nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali v najbližji bančni poslovalnici. 

Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate razne bančne storitve po celi Sloveniji.
 
Splošne informacije
Za varčevanje oziroma naložbe sredstev v vzajemne sklade lahko uporabljate različne načine vplačil:
 • posamičnima oz. enkratna vplačila,
 • mesečna vplačila  (možnost sklenitve trajnika/direktne obremenitve),
 • kombinacijo obeh možnosti (večji znesek vplačate enkratno, sklenete pa tudi mesečni trajnik/direktno obremenitev).
 
Ob vplačilu s plačilnim nalogom v Infondove vzajemne sklade v poslovalnicah Nove KBM ne zaračunavamo nadomestila
Kaj potrebujete?
Za naložbo v vzajemne sklade potrebujete:
 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje),
 • davčno številki,
 • številko osebnega računa (priporočamo račun pri Novi KBM zaradi hitrejšega prenosa denarnih sredstev).

Po sprejeti odločitvi o naložbi sredstev v vzajemne sklade pričnete poslovati tako, da izdelamo vaš profil vlagatelja in uredimo pristopno izjavo k vzajemnemu skladu. Nakup, prodajo in prenos sredstev med vzajemnimi skladi lahko opravite v naših poslovalnicah, sedaj pa tudi prek Bank@Neta ali mBank@Neta.

V spletni in mobilni banki lahko sami enostavno poslujete z vzajemnimi skladi Sava Infond in Raiffeisen Capital Management. Zaenkrat sta za Triglav Sklade na voljo vpogled in nakup obstoječih vzajemnih skladov.
Omejitve odgovornosti
Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Pri nakupu enot premoženja vzajemnega sklada investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobil manj, kot je vanje investiral.
Opozorilo vlagateljem
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg. Triglav sklade upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond in Triglav skladov ter skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM, d.d.

Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene in garantirane donosnosti. Naložbe v vzajemne sklade niso zajete v sistem jamstva za vloge.

Podatki na tej spletni strani niso ponudba niti priporočilo za nakup ali prodajo, niti investicijska analiza in ne predstavljajo storitev investicijskega svetovanja, temveč so samo informativne narave.

Za RCM in BNP sklade so Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznih skladov oz. Prodajni prospekti, Ključni podatki za vlagatelje, Letna in Polletna poročila brezplačno dostopni na spletni strani Nove KBM v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu ter v vseh poslovalnicah Nove KBM, d.d. Dokumenti  Infond skladov  ter Triglav skladov so objavljeni tudi na spletnih straneh posamezne družbe za upravljanje.

Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad.

Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov RCM in BNP Paribas so dnevno objavljeni v časopisu Časnik Večer, podatki pa so dostopni tudi na spletni strani Nove KBM (vključno s podatki za ostale sklade, ki jih banka trži).

Izračuni preteklih donosnosti oziroma spremembe VEP temeljijo na podatkih o vrednosti enote premoženja. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo prikazan donos. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov.

Vstopne provizije oz. distribucijska provizija se pri posameznih skladih gibljejo v večini med 0 in 3 odstotki vplačanega zneska. Izstopne provizije ni, upravljavske provizije posameznih skladov so razvidne na tečajnici vzajemnih skladov na spletni strani Nove KBM.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe in točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na bančnega uslužbenca v poslovalnici Nove KBM d.d. ali na vpisno mesto.

Družbi Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ter Deka International S.A., Luxembourg sta se odločili za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji.