IZPOLNITE VLOGO IN JO ODDAJTE V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Na voljo smo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet               

 
 
 
 
 
DomovVarčevanja in naložbeVzajemni skladi - InfondABC naložb v vzajemne sklade

ABC naložb v vzajemne sklade

 
 
 
Paketi
 
 
Krediti
 
 
Zavarovanja
 
 
 
 
 
 
 
Oplemenitite svoje prihranke s kombinacijo naložbe v dolgoročni depozit in vzajemne sklade KBM Infonda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komu so namenjeni?

 
Skladi se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki. Ta pove, v kakšen tip vrednostnih papirjev nalagajo sredstva (delniški, obvezniški, skladi denarnega trga ali mešani skladi), v katero geografsko regijo (globalni, razviti trgi, trgi v razvoju, Evropa, Amerika itd.) in katere gospodarske panoge (brez omejitev, zdravstvo, energetika, informacijska tehnologija, potrošne dobrine itd.). Vlagatelji oblikujejo osebni portfelj iz več skladov, glede na svoje finančne cilje, časovni okvir in osebno nagnjenost k tveganju. Kakovost upravljanja Infondovih skladov dokazujejo številne domače nagrade za upravljanje skladov, visoke uvrstitve upravljavcev na lestvicah najboljših, pa tudi ocene mednarodne analitske hiše Morningstar.
 
 
 
 
Prednosti
 
 
 
 
 • Varčevanje tudi že z nizkimi zneski, npr. v obliki postopnih mesečnih vplačil.
 • Razpršenost naložb - v vsakem vzajemnem skladu je približno 50 različnih vrednostnih papirjev, delnic, obveznic in drugih finančnih instrumentov, s čimer se zmanjšuje naložbeno tveganje. Naložba v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. 
 • Profesionalno in skrbno upravljanje – sredstva v skladih upravljajo izkušeni upravljavci, ki skrbijo, da sredstva ustrezno razpršijo v vrednostne papirje iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog.
 • Popolna transparentnost poslovanja - dnevno lahko spremljate vrednost enot premoženja vaših skladov in vaših sredstev.
 • Fleksibilnostsvoj portfelj naložb lahko prilagajate svojim potrebam in dogajanju na trgih. Sredstva lahko med podskladi krovnega sklada prenašate brez takojšnjega davčnega učinka in praviloma brez ali z minimalnimi stroški. 
 • Kadarkoli lahko zahtevate izplačilo sredstev - naložba v Infondove sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno pri bančnih depozitih.
 
 
 
 
 
Splošne značilnosti
 
 
 
 
V Novi KBM lahko pristopite k široki paleti vzajemnih skladov v upravljanju družbe KBM Infond. Vzajemni sklad predstavlja sredstva vlagateljev, ki jih pri KBM Infondu skrbno naložijo v različne vrednostne papirje, npr. delnice, obveznice in druge finančne instrumente iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog. 

 

 • Vzajemni sklad ima v pravilih upravljanja vzajemnega sklada opredeljeno naložbeno politiko sklada, ki določa kakšni vrednostni papirji in v kakšnih deležih lahko sestavljajo portfelj sklada – največkrat že ime sklada pove, na katero področje oz. regijo sklad nalaga sredstva.
 • Sredstva v vzajemni sklad vlagate tako, da kupujete enote premoženja sklada. 
 • Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada se dnevno spreminja. Vsak delovni dan se glede na vrednost vrednostnih papirjev v portfelju sklada izračuna čista vrednost sklada (ČVS). ČVS se deli s številom izdanih enot premoženja in tako se dobi vrednost enote premoženja (VEP). Vrednost enot premoženja v upravljanju skladov KBM Infond je dnevno objavljena v vseh slovenskih dnevnikih, na finančnih spletnih portalih in na tej povezavi
 • Prenosi sredstev med podskladi istega krovnega sklada so stroškovno zelo ugodni ali celo brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega krovnega sklada na račun vlagatelja.
 • Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene donosnosti. Gibanje vrednosti točke posameznega vzajemnega sklada je v veliki meri odvisno od stanja na trgu vrednostnih papirjev. 
 • Naložba v vzajemne sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno pri bančnih depozitih zato lahko kadarkoli zahtevate izplačilo vseh ali dela sredstev.
 
 
 
 
 
Vrste skladov
 
 
 
 

Ponujamo vam široko paleto vzajemnih skladov KBM Infond, ki omogočajo naložbe oz. varčevanje v vrednostnih papirjih iz različnih svetovnih regij kot so na primer Evropa, BRIC regija, Azija ali Amerika, prav tako pa tudi različnih gospodarskih panog, kot so na primer farmacija, energetika ali tehnologija. 


Krovni skladi in podskladi

Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz več podskladov. Vsak podsklad ima svojo naložbeno politiko in ločeno premoženje. 

  
  KROVNI SKLAD INFOND
Sklad Tip podsklada
Infond Beta Delniški
Infond BRIC Delniški
Infond Consumer Delniški
Infond Delniški Delniški
Infond Družbeno odgovorni Delniški
Infond Dynamic Delniški
Infond Energy Delniški
Infond €uropa Delniški
Infond Frontier Delniški
Infond Krekov Globalni Delniški
Infond Life Delniški
Infond PanAmerica Delniški
Infond Technology Delniški
Infond Alfa Uravnoteženi
Infond Global Uravnoteženi
Infond Hrast Uravnoteženi
Infond Bond-Euro Obvezniški
Infond Money-Euro Denarni

 

KROVNI SKLAD PERSPEKTIVA
Sklad Tip podsklada
Perspektiva: EmergingStox Delniški
Perspektiva: EurAsia Flexible Mešani
Perspektiva: Resource Flexible Mešani
Perspektiva: Specialopportunities Flexible Mešani
Perspektiva: WorldMix Mešani
Perspektiva: WorldStox Developed Delniški

 

MEŠANI SKLAD INFOND
Sklad Tip sklada
Infond PBGS* Mešani

* Sklad ni del krovnega sklada.

 
 
 
 
 
Pristop k vzajemnemu skladu in možni načini vplačila v sklad
 
 
 
 

Na osnovi sprejete odločitve o varčevanju oz. naložbi sredstev v vzajemne sklade pričnete varčevati tako, da izpolnite in podpišete pristopno izjavo k vzajemnemu skladu, vaša sredstva pa nakažete na transakcijski račun sklada preko plačilnega naloga

Za varčevanje oziroma naložbe sredstev v vzajemne sklade lahko uporabljate različne načine vplačil:

 • posamičnima oz. enkratna vplačila
 • mesečna vplačila  (možnost sklenitve trajnika/direktne obremenitve)
 • kombinacijo obeh možnosti (večji znesek vplačate enkratno, sklenete pa tudi mesečni trajnik/direktno obremenitev).

 
 Vplačilo preko Nove KBM lahko izvedete:

 • na bančnem okencu,
 • na bankomatu,
 • preko spletne banke Bank@Net ali
 • preko telefonske banke TeleBanka.
 

Ob vplačilu s plačilnim nalogom v Infondove vzajemne sklade v poslovalnicah Nove KBM ne zaračunavamo nadomestila. 
 

Imate dodatna vprašanja? Pišite nam in z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja in vam svetovali. Lahko pa se oglasite tudi v naši najbljižji poslovalnici. 

 

 
 
 
 
 
Omejitev odgovornosti
 
 
 
 
Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Pri nakupu enot premoženja vzajemnega sklada investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobil manj, kot je vanje investiral.
 
 
 
 
 
O upravljavcu skladov, KBM Infond
 
 
 
 

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. je bila ustanovljena leta 1993, kot ena prvih družb za upravljanje v Sloveniji.  KBM Infond danes upravlja več kot 300 milijonov EUR sredstev v vzajemnih skladih, kar predstavlja skoraj 13 % tržni delež in jo uvršča med pomembnejše in največje družbe za upravljanje v Sloveniji.


Uspešno upravljanje skladov dokazujejo vrste nagrad in ocen kvalitetnega upravljanja skladov, ki jih podeljujejo domače in tuje agencije za ocenjevanje skladov:

 • pet Infondovih upravljavcev uvrščenih med petnajsterico najuspešnejših upravljavcev zadnjega triletnega obdobja  (izbor naj skladov in naj upravljavcev leta 2014, revija Moje finance).
 • Infond Life, najboljši sklad kategorije delniški – farmacija in zdravstvo v tri- in petletnem obdobju (izbor naj skladov in naj upravljavcev leta 2014, revija Moje finance)
 • Infond Družbeno odgovorni, najboljši sklad kategorije delniški – globalni razviti trgi za triletno obdobje(izbor naj skladov in naj upravljavcev leta 2014, v organizaciji revija Moje finance).
 • naziv »Naj upravljavka leta 2011« in »Vice upravljalka« let 2012 in 2014 (revija Moje finance), ki ga je prejela upravljavka skladov Infond Life in Infond PanAmerica, mag. Barbara Gačnik.
 • Infond BRIC je prejel 5 Morningstar zvezdic, ki jih podeljuje ena izmed največjih svetovnih agencij za ocenjevanje skladov, prav tako pa se redno uvršča na najvišja mesta v primerjavah skladov evropskih ocenjevalcev skladov,
 • Infondovi skladi se redno uvrščajo med dobitnike zvezdic, ki jih podeljuje revija Moje Finance v sklopu letnih pregledov in ocenjevanj skladov, ki se tržijo v Sloveniji
 • široka paleta vzajemnih skladov; od visoko tveganih delniških do nižje tveganih mešanih, obvezniških in sklada denarnega trga.
 
 
 
 
 
Brošure
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
 • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
 • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
 • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
 • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja