Nova KBM
 

Vzajemni skladi | NKBM

Naložbe v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. V Novi KBM lahko pristopite k široki paleti skladov KBM Infond, Raiffeisen Capital Management in BNP Paribas.

VZAJEMNI SKLADI

Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond in Raiffeisen Capital Management (RMC), ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Z nami poiščite pravi naložbeni cilj!


ZANIMA ME   

 


SPREMLJAJTE 

 
Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov:


Sava Infond 
Raiffeisen Capital Management 
BNP 
 


KAKO ODGOVORNO INVESTIRATI?

 
V banki si prizadevamo k preudarni izbiri naložb in skrbimo, da naše stranke podrobno razumete naložbe v vzajemne sklade ter z njimi povezane pogoje in stroške.

Tako smo na enem mestu za vas zbrali vse, kar želite vedeti o naložbah v vzajemne sklade.


 
 

  

KAJ JE VZAJEMNI SKLAD


Vzajemni sklad predstavlja sredstva vlagateljev, ki jih v družbi za upravljanje (DZU) skrbno naložijo v različne vrednostne papirje.
 • delnice, 
 • obveznice in 
 • druge finančne instrumente 
 • iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog.

V pravilih upravljanja vzajemnega sklada je opredeljena naložbena politika sklada, ki določa kateri vrednostni papirji in v kakšnih deležih lahko sestavljajo portfelj sklada.
 
 

  

KAKO VLAGATI


Sredstva v vzajemni sklad vlagate tako, da kupujete enote premoženja sklada.   Vrednost enote premoženja (VEP) se dnevno spreminja. 

Vrednosti enot premoženja skladov so objavljene na spletnih straneh
 

  

DONOSNOST IN IZPLAČILA


Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne zagotavljajo zajamčene donosnosti. Gibanje VEP  je v veliki meri odvisno od stanja na trgu vrednostnih papirjev.  

Naložba v vzajemne sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno pri bančnih depozitih zato lahko kadarkoli zahtevate izplačilo vseh ali dela sredstev.
 

  

KAKO PRENESTI SREDSTVA MED SKLADI


Prenosi sredstev med vzajemnimi skladi: 
 • krovnega sklada INFOND so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
 • RCM in BNP so stroškovno zelo ugodni.
 

KAKO DO VZAJEMNIH SKLADOV

V kolikor potrebujete informacije o vzajemnih skladih, nas kontaktirajte in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.


 

Lahko pa nas obiščete tudi v prostorih Sektorja investicijskega bančništva in skrbniških storitev ali v najbližji poslovalnici*. (*Pogodbene pošte so izvzete.)

 
SPLOŠNE INFORMACIJE
Za varčevanje oziroma naložbe sredstev v vzajemne sklade lahko uporabljate različne načine vplačil:
 • posamičnima oz. enkratna vplačila,
 • mesečna vplačila  (možnost sklenitve trajnika/direktne obremenitve),
 • kombinacijo obeh možnosti (večji znesek vplačate enkratno, sklenete pa tudi mesečni trajnik/direktno obremenitev).
 
Ob vplačilu s plačilnim nalogom v Infondove vzajemne sklade v poslovalnicah Nove KBM ne zaračunavamo nadomestila
KAJ POTREBUJETE?
Za naložbo v vzajemne sklade potrebujete:
 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje)
 • potrdilo o davčni številki,
 • številko osebnega računa (priporočamo račun pri Novi KBM zaradi hitrejšega prenosa denarnih sredstev).

Na osnovi sprejete odločitve o varčevanju oz. naložbi sredstev v vzajemne sklade pričnete varčevati tako, da izpolnite in podpišete pristopno izjavo k vzajemnemu skladu, vaša sredstva pa nakažete na transakcijski račun sklada preko plačilnega naloga
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Pri nakupu enot premoženja vzajemnega sklada investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobil manj, kot je vanje investiral.

Nova KBM

Premium bančništvo

S POSLUHOM ZA VEČ


Premium bančništvo je prilagojeno finančnim potrebam
naših zahtevnejših strank. V paketu vrhunske kakovosti
smo združili naše najboljše storitve, ki zagotavljajo udobno,
varno in enostavno vsakodnevno finančno poslovanje.


VEČ O TEM