Nova KBM

Vzajemni skladi | NKBM

Naložbe v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. V Novi KBM lahko pristopite k široki paleti skladov KBM Infond, Raiffeisen Capital Management in BNP Paribas.

Začnite tipkati, kar iščete

VZAJEMNI SKLADI

Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond, Triglav Skladi in Raiffeisen Capital Management (RCM), ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Z nami poiščite pravi naložbeni cilj! Sedaj poslujte z vzajemnimi skladi tudi prek Bank@Neta ali mBank@Neta.

ZANIMA ME   
Nova KBM
Spremljajte
 
Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov:

TEČAJNICE VZAJEMNIH SKLADOV
 
Nova KBM
Pomembno obvestilo


Zaradi zaustavitve trgovanja na Moskovski borzi vrednostnih papirjev od dne 1. 3. 2022 do preklica niso možna vplačila v sklada Raiffeisen-Russland-Aktien in Raiffeisen-Osteuropa-Aktien. Prav tako do preklica ni možna prodaja točk omenjenih skladov.

 

Nova KBM 
Kaj je vzajemni sklad?

 
Vzajemni sklad predstavlja sredstva vlagateljev, ki jih v družbi za upravljanje (DZU) skrbno naložijo v različne vrednostne papirje.
 • delnice, 
 • obveznice in 
 • druge finančne instrumente 
 • iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog.

V pravilih upravljanja vzajemnega sklada je opredeljena naložbena politika sklada, ki določa kateri vrednostni papirji in v kakšnih deležih lahko sestavljajo portfelj sklada.
 
 

 Nova KBM
Kako vlagati?


Sredstva v vzajemni sklad vlagate tako, da kupujete enote premoženja sklada.   Vrednost enote premoženja (VEP) se dnevno spreminja. 

 
Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov na naši novi spletni strani:

TEČAJNICE VZAJEMNIH SKLADOV
 
 

Nova KBM 
Donosnost in izplačila

 
Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne zagotavljajo zajamčene donosnosti. Gibanje VEP je v veliki meri odvisno od stanja na trgu vrednostnih papirjev.

Naložba v vzajemne sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno za bančne depozite, zato lahko kadarkoli zahtevate izplačilo vseh ali dela sredstev. Tudi prek Bank@Neta ali mBank@Neta.

 
 

Nova KBM 
Kako prenesti sredstva med skladi?

 
Prenosi sredstev med vzajemnimi skladi:
 • krovnega sklada SAVA INFOND so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
 • Raiffeisen Capital Management (RCM) so stroškovno zelo ugodni.
 • krovnega sklada TRIGLAV SKLADI so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
Prenose med vzajemnimi skladi Sava Infond in Raiffeisen Capital Management lahko opravite sami prek Bank@Neta ali mBank@Neta.
 

Vas zanimajo vzajemni skladi? 


 
 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

Digitalno


Poslujte z vzajemnimi skladi in spremljajte svoje naložbe v spletni banki Bank@Net ali mobilni banki mBank@Net.

Prenesite mobilno banko mBank@Net tukaj:


nova kbm  nova kbm

 
nova kbm

V POSLOVALNICI

 
Lahko nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali v najbližji bančni poslovalnici. 

Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate razne bančne storitve po celi Sloveniji.
 
Splošne informacije
Za varčevanje oziroma naložbe sredstev v vzajemne sklade lahko uporabljate različne načine vplačil:
 • posamičnima oz. enkratna vplačila,
 • mesečna vplačila  (možnost sklenitve trajnika/direktne obremenitve),
 • kombinacijo obeh možnosti (večji znesek vplačate enkratno, sklenete pa tudi mesečni trajnik/direktno obremenitev).
 
Ob vplačilu s plačilnim nalogom v Infondove vzajemne sklade v poslovalnicah Nove KBM ne zaračunavamo nadomestila
Kaj potrebujete?
Za naložbo v vzajemne sklade potrebujete:
 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje),
 • davčno številki,
 • številko osebnega računa (priporočamo račun pri Novi KBM zaradi hitrejšega prenosa denarnih sredstev).

Po sprejeti odločitvi o naložbi sredstev v vzajemne sklade pričnete poslovati tako, da izdelamo vaš profil vlagatelja in uredimo pristopno izjavo k vzajemnemu skladu. Nakup, prodajo in prenos sredstev med vzajemnimi skladi lahko opravite v naših poslovalnicah, sedaj pa tudi prek Bank@Neta ali mBank@Neta.

V spletni in mobilni banki lahko sami enostavno poslujete z vzajemnimi skladi Sava Infond in Raiffeisen Capital Management. Zaenkrat sta za Triglav Sklade na voljo vpogled in nakup obstoječih vzajemnih skladov.
Omejitve odgovornosti
Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Pri nakupu enot premoženja vzajemnega sklada investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobil manj, kot je vanje investiral.