Nova KBM

Varstvo osebnih podatkov | NKBM

Nova KBM d.d. je zavezana k varovanju zasebnosti naših uporabnikov.

Začnite tipkati, kar iščete

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V Novi KBM se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in vsakokratno veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Nova KBM


SPLOŠNE INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV V BANKI

 
Nova KBM je, kot upravljavec vaših osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki vam na enem mestu omogočajo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na vaše osebne podatke.
 
 

Nova KBM


ČLANICE SKUPINE BANKE

 
Skupino Nove KBM sestavljajo 2 družbi, in sicer obvladujoča družba Nova KBM d.d. in odvisna družba ALEJA finance d.o.o.


 
 

Nova KBM


POGODBENI PARTNERJI BANKE

 
Pogodbeni partnerji Nove KBM so:
 

V banki vam zagotavljamo uresničevanje pravic po Splošni uredbi:

  • pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov,
  • pravico do popravka oziroma dopolnitve vaših osebnih podatkov,
  • pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov,
  • pravico do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov,
  • pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov in
  • pravico do ugovora.
Svojo zahtevo lahko podate z zahtevkom, ki ga oddate v poslovalnici banke ali na elektronski naslov dpo@nkbm.si (elektronsko podpisano).
 
Navodilo za izpolnitev in oddajo zahtevka
Zaradi zagotavljanja višje stopnje kakovosti prejetih zahtevkov, celovitosti podatkov, preprečevanja zlorab in varovanja vaših osebnih podatkov, se na zahtevku zahteva izpolnitev vseh označenih polj, vključno z dodatnimi podatki (kot npr. datum rojstva, davčna številka, številka kreditne pogodbe, ipd.) ter vaš lastnoročni podpis. 

V primeru, da boste obrazec oddali v poslovalnici, bo naš uslužbenec preveril tudi vašo istovetnost. 

Če razpolagate z elektronskim podpisom, lahko zahtevek oddate tudi preko elektronskega naslova dpo@nkbm.si

V kolikor pa z elektronskim podpisom ne razpolagate, zahtevek natisnite, ustrezno izpolnite in podpišite, ter ga posredujte preko pošte na naslov banke (Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, s pripisom »za DPO«) ali na elektronski naslov dpo@nkbm.si.

Nova KBM si pridružuje pravico, da vas tekom reševanja vašega zahtevka dodatno kontaktira z namenom preveritve oz. pridobitve dodatnih informacij z vaše strani. 

Vašo zahtevo bo obravnavala pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki bo zbrala zahtevane podatke in pripravila odgovor za vas. Odgovorili vam bomo brez nepotrebnega odlašanja oz. najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve. Pri zahtevnih ali večkratnih zahtevkih se ta čas lahko podaljša za dva meseca, o čemer vas bomo obvestili.