Nova KBM
 

Trajnostni odnosi s socialnim okoljem   | NKBM

Banka dejavno prepoznava priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, finančnimi sredstvi in drugimi viri prispeva k razvoju socialnega okolja.

TRAJNOSTNI ODNOSI S SOCIALNIM OKOLJEM

Odprti in proaktivni odnosi z vsemi deležniki v socialnem okolju so temelj našega razumevanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. K vsem odnosom pristopamo strateško, kar pomeni, da zasledujemo cilje, upravljamo njihovo uresničevanje, merimo uspešnost in izvajamo proces nenehnih izboljšav.

SPONZORSTVA IN DONACIJE

 
Nova KBM je med vidnejšimi pokrovitelji in donatorji številnih športnih, kulturnih ter izobraževalnih in dobrodelnih prireditev po vsej Sloveniji. S svojo podporo prispeva k razvoju različnih dejavnosti, promociji pozitivnih dosežkov doma in v tujini, krepi pozitivne vrednote in prispeva h kakovosti življenja.


VEČ O SPONZORSTVIH
 

STRANKE


V poslovni strategiji banke je odličnost storitev za stranke ena od ključnih stebrov. Banka se zaveda, da so le odlične storitve, prilagojene posameznim strankam, osnova za dolgoročen partnerski odnos.
 
Nova KBM

ZAPOSLENI


Zaposleni so ključni dejavnik uspešnosti poslovanja banke. V banki verjamemo, da k uspehu in rasti največ pripomorejo zadovoljni in zavzeti zaposleni, ki so za svoje delo ustrezno usposobljeni. Banka zato ustvarja urejeno in varno delovno okolje, organizira izpopolnjevanja in usposabljanja ter posledično nudi možnost osebnega in kariernega razvoja ter sodelovanja pri nadaljnjem razvoju banke. Banka že vrsto let izvaja ukrepe certifikata Družini prijazno podjetje.
 

DOBAVITELJI


Dobavitelji sodijo med naše strateške deležnike. Zaradi naše velikosti lahko s trajnostnim in družbeno odgovornim upravljanjem teh odnosov dosežemo sinergijske učinke. Pri tem niso pomembni le ekonomski interesi banke, ampak tudi družbeno odgovorni in trajnostni vplivi, s katerimi lahko naši dobavitelji v sodelovanju z nami prispevajo k širši družbeni blaginji.
 
Nova KBM

MEDIJI


Banka namenja ustrezno pozornost odnosom z mediji. Strokovne službe na tem področju zagotavljajo ustrezno podporo medijem pri uresničevanju njihove funkcije zagotavljanja objektivnega poročanja in pravice javnosti do obveščenosti.