Nova KBM

Trajnostni odnosi s socialnim okoljem   | NKBM

Banka dejavno prepoznava priložnosti, kjer lahko s svojim znanjem, finančnimi sredstvi in drugimi viri prispeva k razvoju socialnega okolja.

Začnite tipkati, kar iščete

TRAJNOSTNI ODNOSI S SOCIALNIM OKOLJEM

Odprti in proaktivni odnosi z vsemi deležniki v socialnem okolju so temelj našega razumevanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. K vsem odnosom pristopamo strateško, kar pomeni, da zasledujemo cilje, upravljamo njihovo uresničevanje, merimo uspešnost in izvajamo proces nenehnih izboljšav.

nova kbm teče sponzorstva

Sponzorstva in donacije


Nova KBM je med vidnejšimi pokrovitelji in donatorji številnih športnih, kulturnih ter izobraževalnih in dobrodelnih prireditev po vsej Sloveniji. Sponzorstva in donacije transparentno usmerjamo v tiste projekte, dejavnosti ali aktivnosti, ki podpirajo naše strateške usmeritve in poslovne cilje, vidimo pa jih kot priložnost za razvoj pristnega partnerskega odnosa z večplastnimi pozitivnimi učinki, ki se odražajo v širšem okolju.VEČ O SPONZORSTVIH
 

Stranke


Zaveza odličnosti in odlična uporabniška izkušnja je eden od strateških stebrov uresničevanja naše poslovne strategije. Odličnost do strank je ključni del naše ambicije in vizije, da postanemo najboljša banka v Sloveniji. Zaupanje gradimo s prijaznimi in strokovnimi zaposlenimi ter enostavno bančno izkušnjo.

 
Nova KBM

Zaposleni


Zaposleni so prvi ambasadorji naše organizacije. Zavedamo se, da k uspehu in rasti največ pripomorejo zadovoljni in zavzeti zaposleni, ki so za svoje delo ustrezno usposobljeni in nagrajeni. Prizadevamo si postati najbolj zaželen delodajalec v sektorju finančnih storitev, zato so zagotavljanje enakih možnosti, zavzetost zaposlenih ter skupna vizija in vrednote najpomembnejši dejavniki pri razvoju kompetenc zaposlenih.

 

Dobavitelji


Dobavitelji sodijo med naše strateške deležnike. Zaradi naše velikosti lahko s trajnostnim in družbeno odgovornim upravljanjem teh odnosov dosežemo sinergijske učinke. Pri tem niso pomembni le ekonomski interesi banke, ampak tudi družbeno odgovorni in trajnostni vplivi, s katerimi lahko naši dobavitelji v sodelovanju z nami prispevajo k širši družbeni blaginji.
 
Nova KBM

Mediji


Banka namenja ustrezno pozornost odnosom z mediji. Strokovne službe na tem področju zagotavljajo ustrezno podporo medijem pri objektivnem poročanju in udejanjanju pravice javnosti do obveščenosti. Vzpodbujamo pozitivno in strokovno prisotnost banke v javnosti, pomoč pri razumevanju bančnih vsebin ter proaktivno komuniciranje družbeno odgovornih in trajnostno naravnanih tem.