Nova KBM

Turistično zavarovanje | NKBM

Turistično zavarovanje z asistenco v tujini vam lahko prihrani marsikatero nevšečnost in odvečen izdatek na dopustu ali potovanju.

Začnite tipkati, kar iščete

TURISTIČNO ZAVAROVANJE

Da bo vaš dopust ali potovanje brezskrbno, brez strahu pred boleznijo, poškodbo ali izgubo prtljage, pred odhodom na pot sklenite turistično zavarovanje.
To storite hitro in enostavno v treh korakih kar prek spleta.
 

SKLENITE ZAVAROVANJE  ZANIMA ME  
Nova KBM
Digitalno


V samo nekaj minutah kar prek spleta. Pogodbo prejmete na svoj e-naslov.

 

Nova KBM

Ugodna premija

Ugodna premija ob sklenitvi družinskega zavarovanja.
 
 
Nova KBM
24/7


Za pomoč zavarovancem v tujini je storitev asistenčnega klicnega centra na voljo 24 ur na dan.
 

Dodatne prednosti turističnega zavarovanja:

 
Nova KBM

Osebna odgovornost: Zajema kritje škode zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki se zgodi v tujini in za katerega odgovarja zavarovanec kot fizična oseba, in ki ima za posledico telesno poškodbo, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb), ali uničenje, poškodbo ali izginitev stvari (poškodovanje stvari).
 
Nova KBM

Izbirate lahko med različnimi paketi: Osnovno, Osnovno+, Razširjeno, Razširjeno+.
 
Nova KBM

Višina zavarovalne vsote je odvisna od izbranega paketa.
 
Nova KBM

Za vso pomoč zavarovancem v tujini je storitev asistenčnega klicnega centra na voljo 24 ur na dan.
 

 

 

Poiščite paket, ki vam najbolj ustreza

Letno turistično zavarovanje
Premije in opis storitve
 
  Osnovno Osnovno +  Razširjeno Razširjeno +
Premija za letno Individualno zavarovanje v EUR* 43,45 52,52 59,94 75,83
Premija za letno Družinsko zavarovanje v EUR* 86,90 105,05 119,87 151,67
Zavarovalna vsota v EUR** 20.000 40.000 50.000 100.000
Storitev asistenčnega klicnega centra        
Kritje stroškov ambulantnega zdravljenja        
Kritje stroškov bolnišničnega zdravljenja do dogovorjene višine v EUR        
Kritje stroškov za zobozdravstveno oskrbo do dogovorjene višine v EUR 100 100 300 300
Nenujni prevoz do zdravstvene ustanove do dogovorjene višine v EUR 50 50 50 50
Nujni prevoz do zdravstvene ustanove in premestitev zavarovanca med zdravljenjem        
Prevoz zavarovanca v Slovenijo po končanem zdravljenju        
Vrnitev mladoletnih oseb        
Obisk zavarovanca v primeru hospitalizacije        
Nepričakovana vrnitev zavarovanca v Slovenijo        
Prevoz posmrtnih ostankov zavarovanca v Slovenijo        
Vrnitev nujnih stroškov v primeru zamude leta        
Vrnitev nujnih stroškov povezanih z izgubo prtljage pri poletu        
Vrnitev stroškov izdaje novih uradnih osebnih dokumentov v primeru kraje ali izgube v EUR     50 50
Osebna odgovornost - letno zavarovanje        
Osebna odgovornost - kratkoročno zavarovanje Izbirno Izbirno Izbirno Izbirno

*Premije v tabeli veljajo za navedeno obdobje na osebo oz. za družino za izbrani paket in že vsebujejo 8,5% DPZP.

**Najvišji znesek za plačilo do katerega jamči zavarovalnica glede na izbrani paket kritja na zavarovanca po posameznem zavarovalnem primeru.

Agregat po zavarovalnem primeru – najvišji znesek za plačilo do katerega jamči zavarovalnica za vse zavarovance po eni zavarovalni polici po enem zavarovalnem primeru. Agregat po zavarovalnem primeru velja za zavarovalne police na katerih je zavarovanih 11 ali več oseb in znaša 2.000.000 EUR.

Letni agregat – najvišji znesek za plačilo do katerega jamči zavarovalnica za posameznega zavarovanca po letni polici za vse zavarovalne primere v posameznem zavarovalnem letu. Letni agregat znaša 200.000 EUR in velja poleg agregata po zavarovalnem primeru.


Preverite podrobnosti o Turističnem zavarovanju z asistenco v tujini v produktni mapi, zavarovalnih pogojih in v Dokumentu z informacijami o zavarovalnem produktu.

Zavarovanci imajo v sklopu turističnega zavarovanja z asistenco v tujini podano kritje stroškov v primeru obolelosti zavarovanca s COVID-19. To kritje velja v omenjenem obdobju za obstoječe police in nove sklenitve zavarovanj, tako v primeru kratkoročnih kot letnih polic.

Posebna ponudba v vseh paketih: Kriti stroški v primeru Covida-19
 
KRITI STROŠKI V PRIMERU COVIDA-19 OZIROMA STIKA Z OKUŽENO OSEBO VIŠINA KRITJA

Ambulantno zdravljenje na enak način, kot bi šlo za drugo bolezen
vključno s testom na covid-19, ki ga predpiše zdravnik, ne glede na rezultat

do višine zavarovalne vsote po polici

Bolnišnično zdravljenje na enak način, kot bi šlo za drugo bolezen
vključno s testom na covid-19, ki ga predpiše zdravnik, ne glede na rezultat; vključno z morebitnim nujnim prevozom ter premestitvijo med zdravljenjem in prevozom v Slovenijo po končanem zdravljenju

do višine zavarovalne vsote po polici
Nenujni prevoz do zdravstvene ustanove na enak način, kot bi šlo za drugo bolezen do višine zavarovalne vsote po polici

Stroški samoizolacije/karantene za zavarovanca in/ali njegove ožje družinske člane

če je zavarovanec okužen (pozitiven test) s COVID-19 in je napoten v samoizolacijo/karanteno s strani uradnega organa v tujini; so kriti stroški nastanitve, kadar zavarovanec ne more ostati v nastanitvi, ki jo je imel prvotno urejeno in plačano. Če je prvotno urejena in plačana nastanitev lahko koriščena, stroški niso kriti;

če z zavarovancem, ki je okužen (pozitiven test) s COVID-19 potujejo ožji družinski člani*, ki so zaradi stika s to okuženo osebo napoteni v samoizolacijo/karanteno s strani uradnega organa v tujini ali so tudi sami zboleli, zavarovalnica krije stroške nastanitve tudi za ožje družinske člane, vendar za vse skupaj do višine limita in pod naslednjim pogojem:

  • če ožji družinski član ne more koristiti nastanitve, ki jo je imel prvotno urejeno in plačano, in
  • ima veljavno Turistično zavarovanje Zavarovalnice Sava

do poteka samoizolacije/karantene oziroma negativnega testa oziroma max. 7 nočitev

do 150 EUR/noč** – v primeru, ko je zavarovancu odrejena samoizolacija/karantena
 

do 250 EUR/noč** - skupaj za zavarovanca in njegove ožje družinske člane, ki so v karanteni/samoizolaciji

Aranžma za prevoz (letalska karta oz. drug prevoz ekonomski razred)

če je zavarovanec okužen s covidom-19 (pozitiven test) in je napoten v samoizolacijo/karanteno s strani uradnega organa v tujini ter posledično zamudi prvotno načrtovan datum vrnitve v Slovenijo in je imel plačano letalsko karto oziroma organiziran in plačan drug prevoz*;

če z zavarovancem, ki je okužen s covidom-19 (pozitiven test) potujejo ožji družinski člani po istem aranžmaju za prevoz in imajo veljavno Turistično zavarovanje Zavarovalnice Sava ter so bili zaradi stika s to okuženo osebo napoteni v samoizolacijo/karanteno s strani uradnega organa v tujini ali so tudi sami zboleli, zavarovalnica krije strošek aranžmaja za prevoz tudi za ožje družinske člane, vendar za vse skupaj do višine limita.

do 1.000 EUR – skupaj za zavarovanca

 

do 2.000 EUR – skupaj za zavarovanca in njegove ožje družinske člane

Prevoz posmrtnih ostankov do višine zavarovalne vsote po polici
 

*Za ožje družinske člane zavarovanca štejejo zavarovančev zakonec ali zunajzakonski partner, partnerja v partnerski zvezi; otroci, posvojenci, pastorki do dopolnjenega šestindvajsetega (26) leta starosti.
**Kriti so le stroški nočitve z zajtrkom, brez stroškov drugih hotelskih storitev, kot so stroški telefoniranja, sobne postrežbe in podobno; stroške je zavarovanec dolžan poravnati sam in nato naknadno s predložitvijo originalnih računov uveljavlja pravico do povrnitve.

***Zavarovanec mora s prevoznikom preveriti, če je možna brezplačna prestavitev povratnega potovanja. Zavarovanec nam mora predhodno obvezno posredovati odgovor prevozne družbe.

Pri vseh kritjih se upoštevajo izključitve oziroma omejitve iz splošnih pogojev (razen nastanka zavarovalnega primera zaradi epidemije oziroma pandemije covida-19).

Najpogostejša vprašanja in odgovori

 
V katerih državah velja turistično zavarovanje?

Zavarovalnica s tem zavarovanjem nudi storitve pomoči v tujini. Zavarovanje velja v skladu z delitvijo na Evropa+ in svet, razen v Sloveniji in državi, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno prebivališče.
 
Kaj je asistenčni center?

To je asistenčni kontaktni center zavarovalnice, ki nudi organizacijo pomoči zavarovancem v tujini 24 ur na dan.  
 
Kako prijavim zavarovalni dogodek?

Pomembno je, da ob nastopu dogodka, ki zahteva asistenco, v najkrajšem možnem času pokličete klicni center in prijavite zavarovalni primer.

OB PRIJAVI MORATE OPERATERJU SPOROČITI:
  • ime, priimek in naslov zavarovanca oziroma zavarovalca,
  • številko in datum veljavnosti zavarovalne police,
  • kraj, kjer se zavarovanec nahaja, in telefonsko številko ter morebiten naslov, na katerem je dosegljiv,
  • kratek opis problema in obliko želene pomoči.
  •  
Ko potrebujete pomoč, vam je na voljo v 24-urni asistenčni center:

Klic iz tujine (na stroške klicatelja): +386 2 618 05 20
V Sloveniji: 080 19 21 (stroške klica prevzame zavarovalnica)
E-pošta: opsmed@tbs-team24.com
Spletni klic: Spletna Sava Asistenca (Potreben je prenos podatkov. Zavarovalnica morebitnih nastalih stroškov prenosa podatkov ne vrača.) 

 

Vas zanima turistično zavarovanje? Sklenite ga hitro in enostavno brez obiska poslovalnice.


 
 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm 080 17 70
 
nova kbm

Digitalno

 
Komitenti Nove KBM lahko turistično zavarovanje sklenete prek spleta.


SKLENITE ZAVAROVANJE
  
 
nova kbm

V poslovalnici


Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko sklenete zavarovanje in opravljate razne druge storitve po celi Sloveniji.
 

  Brošura Turistično zavarovanje
Informacije o zavarovalnem produktu
Splošni pogoji za SAVA Turistično zavarovanje


CENIK IN SPLOŠNI POGOJI

*Zavarovanja niso bančne storitve. Nova KBM nastopa kot zastopnik pri trženju, zavarovatelj pa je Zavarovalnica Sava.