Nova KBM
 

Turistično zavarovanje | NKBM

Turistično zavarovanje z asistenco v tujini vam lahko prihrani marsikatero nevšečnost in odvečen izdatek na dopustu ali potovanju.

SKLENITE TURISTIČNO ZAVAROVANJE PREKO SPLETA

Sklenite turistično zavarovanje hitro in enostavno
v treh korakih kar preko spleta.


SKLENITE ZAVAROVANJE

Nova KBM


NE PREZRITE!


Sklenite zavarovanje in izkoristite 10 % popust na letno premijo.

 
 

Nova KBM

KJERKOLI IN KADARKOLI 

Brez obiska poslovalnice. V samo nekaj minutah.

Pogodbo prejmete na vaš e-naslov.
 
Nova KBM

TOP COVID KRITJE


V primeru obolenja s covidom-19 se krije ambulantno in bolnišnično zdravljenje, stroški samoizolacije/karantene in še več.

 

Nova KBM
TOP COVID KRITJE
 


Zavarovanci imajo v sklopu turističnega zavarovanja z asistenco v tujini podano kritje stroškov (ambulantno in bolnišnično zdravljenje, stroški samoizolacije/karantene in še več) v primeru obolelosti zavarovanca s covidom-19. To kritje velja za obstoječe police in nove sklenitve zavarovanj, tako v primeru kratkoročnih kot letnih polic.

 

 
letno turistično zavarovanje online

10 % POPUST NA LETNO PREMIJO

 
Popust se upošteva pri individualnem in družinskem zavarovanju za območje Svet, in sicer za pakete Osnovno, Osnovno +, Razširjeno in Razširjeno +.Izkoristite 10 % popust na premijo letne police turističnega zavarovanja z asistenco v tujini. Popust velja pri obnovah obstoječih in ob sklenitvah novih letnih polic. 

SKLENITE ZAVAROVANJE

 
 

POIŠČITE PAKET, KI VAM NAJBOLJ USTREZA IN SKLENITE ZAVAROVANJE PREKO SPLETA!

Letno turistično zavarovanje
Premije in opis storitve
 
  Osnovno Osnovno +  Razširjeno Razširjeno +
Premija za letno Individualno zavarovanje v EUR* 33,69 42,14 48,94 63,62
Premija za letno Družinsko zavarovanje v EUR* 67,37 84,28 97,89 127,26
Zavarovalna vsota v EUR** 20.000 40.000 50.000 100.000
Storitev asistenčnega klicnega centra        
Kritje stroškov ambulantnega zdravljenja        
Kritje stroškov bolnišničnega zdravljenja do dogovorjene višine v EUR        
Kritje stroškov za zobozdravstveno oskrbo do dogovorjene višine v EUR 100 100 300 300
Nenujni prevoz do zdravstvene ustanove do dogovorjene višine v EUR 50 50 50 50
Nujni prevoz do zdravstvene ustanove in premestitev zavarovanca med zdravljenjem        
Prevoz zavarovanca v Slovenijo po končanem zdravljenju        
Vrnitev mladoletnih oseb        
Obisk zavarovanca v primeru hospitalizacije        
Nepričakovana vrnitev zavarovanca v Slovenijo        
Prevoz posmrtnih ostankov zavarovanca v Slovenijo        
Vrnitev nujnih stroškov v primeru zamude leta        
Vrnitev nujnih stroškov povezanih z izgubo prtljage pri poletu        
Vrnitev stroškov izdaje novih uradnih osebnih dokumentov v primeru kraje ali izgube v EUR     50 50

*Premije v tabeli veljajo za navedeno obdobje na osebo oz. za družino za izbrani paket in že vsebujejo 8,5% DPZP.

**
Maksimalna zavarovalna vsota za izplačilo po posameznem zavarovalnem primeru. Letni agregat pri letnem turističnem zavarovanju je 200.000 EUR.

Preverite podrobnosti o Turističnem zavarovanju z asistenco v tujini v produktni mapi, zavarovalnih pogojih in v Dokumentu z informacijami o zavarovalnem produktu.

Zavarovanci imajo v sklopu turističnega zavarovanja z asistenco v tujini podano kritje stroškov v primeru obolelosti zavarovanca s COVID-19. To kritje velja v omenjenem obdobju za obstoječe police in nove sklenitve zavarovanj, tako v primeru kratkoročnih kot letnih polic.

Posebna ponudba v vseh paketih: Kriti stroški v primeru Covida-19
 
KRITI STROŠKI V PRIMERU COVIDA-19 OZIROMA STIKA Z OKUŽENO OSEBO VIŠINA KRITJA

Ambulantno zdravljenje na enak način, kot bi šlo za drugo bolezen
vključno s testom na covid-19, ki ga predpiše zdravnik, ne glede na rezultat

do višine zavarovalne vsote po polici

Bolnišnično zdravljenje na enak način, kot bi šlo za drugo bolezen
vključno s testom na covid-19, ki ga predpiše zdravnik, ne glede na rezultat; vključno z morebitnim nujnim prevozom ter premestitvijo med zdravljenjem in prevozom v Slovenijo po končanem zdravljenju

do višine zavarovalne vsote po polici
Nenujni prevoz do zdravstvene ustanove na enak način, kot bi šlo za drugo bolezen do višine zavarovalne vsote po polici

Stroški samoizolacije/karantene za zavarovanca in/ali njegove ožje družinske člane

če je zavarovanec okužen (pozitiven test) s COVID-19 in je napoten v samoizolacijo/karanteno s strani uradnega organa v tujini; so kriti stroški nastanitve, kadar zavarovanec ne more ostati v nastanitvi, ki jo je imel prvotno urejeno in plačano. Če je prvotno urejena in plačana nastanitev lahko koriščena, stroški niso kriti;

če z zavarovancem, ki je okužen (pozitiven test) s COVID-19 potujejo ožji družinski člani*, ki so zaradi stika s to okuženo osebo napoteni v samoizolacijo/karanteno s strani uradnega organa v tujini ali so tudi sami zboleli, zavarovalnica krije stroške nastanitve tudi za ožje družinske člane, vendar za vse skupaj do višine limita in pod naslednjim pogojem:

  • če ožji družinski član ne more koristiti nastanitve, ki jo je imel prvotno urejeno in plačano, in
  • ima veljavno Turistično zavarovanje Zavarovalnice Sava

do poteka samoizolacije/karantene oziroma negativnega testa oziroma max. 7 nočitev

do 150 EUR/noč** – v primeru, ko je zavarovancu odrejena samoizolacija/karantena
 

do 250 EUR/noč** - skupaj za zavarovanca in njegove ožje družinske člane, ki so v karanteni/samoizolaciji

Aranžma za prevoz (letalska karta oz. drug prevoz ekonomski razred)

če je zavarovanec okužen s covidom-19 (pozitiven test) in je napoten v samoizolacijo/karanteno s strani uradnega organa v tujini ter posledično zamudi prvotno načrtovan datum vrnitve v Slovenijo in je imel plačano letalsko karto oziroma organiziran in plačan drug prevoz*;

če z zavarovancem, ki je okužen s covidom-19 (pozitiven test) potujejo ožji družinski člani po istem aranžmaju za prevoz in imajo veljavno Turistično zavarovanje Zavarovalnice Sava ter so bili zaradi stika s to okuženo osebo napoteni v samoizolacijo/karanteno s strani uradnega organa v tujini ali so tudi sami zboleli, zavarovalnica krije strošek aranžmaja za prevoz tudi za ožje družinske člane, vendar za vse skupaj do višine limita.

do 1.000 EUR – skupaj za zavarovanca

 

do 2.000 EUR – skupaj za zavarovanca in njegove ožje družinske člane

Prevoz posmrtnih ostankov do višine zavarovalne vsote po polici
 

*Za ožje družinske člane zavarovanca štejejo zavarovančev zakonec ali zunajzakonski partner, partnerja v partnerski zvezi; otroci, posvojenci, pastorki do dopolnjenega šestindvajsetega (26) leta starosti.
**Kriti so le stroški nočitve z zajtrkom, brez stroškov drugih hotelskih storitev, kot so stroški telefoniranja, sobne postrežbe in podobno; stroške je zavarovanec dolžan poravnati sam in nato naknadno s predložitvijo originalnih računov uveljavlja pravico do povrnitve.

***Zavarovanec mora s prevoznikom preveriti, če je možna brezplačna prestavitev povratnega potovanja. Zavarovanec nam mora predhodno obvezno posredovati odgovor prevozne družbe.

Pri vseh kritjih se upoštevajo izključitve oziroma omejitve iz splošnih pogojev (razen nastanka zavarovalnega primera zaradi epidemije oziroma pandemije covida-19).

Vas zanima turistično zavarovanje? Sklenitev je enostavna.

 

Naši komitenti lahko turistično zavarovanje sklenete sedaj tudi brez obiska poslovalnice, kar preko spleta:
 

 
Lahko pa tudi kliknete na Zanima me, oddate svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME
 
 
Smo tudi najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate različne storitve po celi Sloveniji:
 
Nova KBM bančne poslovalnice.
  
  INFORMACIJE O ZAVAROVALNEM PRODUKTU

CENIK IN SPLOŠNI POGOJI

*Zavarovanja niso bančne storitve. Nova KBM nastopa kot zastopnik pri trženju, zavarovatelj pa je Zavarovalnica Sava.
 

Nova KBM
PRIPRAVLJENI NA NEPRIČAKOVANO

 
V primeru nepričakovanega dogodka vam svetujemo, da nemudoma pokličete klicni center.

Pri klicu imejte pripravljeno kartico z vsemi podatki o zavarovanju (številka zavarovalne police in veljavnost).
 

Na voljo 24 ur na dan:
 
Iz tujine: +386 2 618 05 20
(na račun zavarovanca)

V Sloveniji: 080 19 21
(stroške klica prevzame zavarovalnica)