Nova KBM

Obveznica Republike Slovenije za državljane NKBM

Začnite tipkati, kar iščete

Vpis obveznice Republike Slovenije za državljane (ljudska obveznica)

Obdobje vpisovanja obveznic Republike Slovenije za državljane z oznako RS94 se je zaključilo 16. 2. 2024.  

ZANIMA ME   

Nova KBM


Namenjeno polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

 
 

Nova KBM


Oznaka obveznice: RS94
Obrestna mera: 3,4%

Ročnost: 3 leta
Vpisna cena: 100%
Nominalna vrednost: 1.000 EUR
 
Nova KBM

Kaj je obveznica?

Obveznica je dolžniški vrednostni papir. Z nakupom imetnik postane upravičen do vračila glavnice in obresti (v skladu z amortizacijskim načrtom obveznice). Posebnost pri obveznicah je, da je cena obveznice izražena v % od glavnice.


Obveznica za državljane
 
Nova KBM
 
Republika Slovenija izda obveznico in se na tak način zadolži pri državljanih.
 
Nova KBM
 
Državljani, ki obveznico kupijo, posodijo svoj denar državi za obdobje treh let, kolikor znaša ročnost obveznice. Nova KBM omogoča vpis (nakup) obveznice v 44 poslovalnicah po vsej Sloveniji. 
 
Nova KBM
 
Obrestna mera obveznice je vezana na kupon in se investitorjem izplačuje enkrat letno. Po treh letih država investitorjem vrne tudi  glavnico (na začetku investiran denar). Investitor lahko obveznico kadarkoli prek Nove KBM proda na Ljubljanski borzi.
 
Lastnosti obveznice
 
Izdajatelj obveznice Republika Slovenija, Ministrstvo za finance
Oznaka obveznice RS94
Vpisna mesta Izbrane poslovalnice Nove KBM, Bank@Net in mBank@Net* ali v Oddelku investicijskega bančništva*.
Vpisna cena 100%
Nominalna vrednost 1.000 EUR
Ročnost obveznice 3 leta
Obrestna mera 3,4 %
Minimalni znesek vplačila 1.000 EUR
Maksimalni znesek vplačila 100.000 EUR, pri čemer bo v primeru presežnega vpisa lahko število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju, manjše od vpisanega zneska, vendar ne manj kot 1.000 EUR.
 
 

Kako lahko kupite obveznice Republike Slovenije?

Nimam odprtega trgovalnega računa pri Novi KBM

1. Obiščite izbrano poslovalnico Nove KBM. Seznam poslovalnic najdete tukaj. Za odpiranje trgovalnega računa potrebujete veljaven osebni dokument, davčno številko in številko transakcijskega računa. Transakcijski račun pri Novi KBM ni pogoj za odpiranje trgovalnega računa.

2. Podajte vse potrebne informacije in sklenite Pogodbo o borznem posredovanju in vodenju računa nematerializiranih vrednostnih papirjev. 

3. Oddajte naročilo za nakup obveznice. Obremenimo vam transakcijski račun z direktno obremenitvijo (če imate TRR pri Novi KBM) ali nakažete kupnino na poravnalni račun Nove KBM za vrednostne papirje. Denarna sredstva je potrebno nakazati najkasneje do 16. februarja 2024 do 13.ure.

Kupnino nakažite na poravnalni račun Nove KBM za vrednostne papirje:
SI56 0451 5000 2425 702
sklic: SI00  vaša davčna številka
namen: SECU - Nakup obveznic
Imam odprt trgovalni račun pri Novi KBM
1. V spletni in mobilni banki dostopate do pregleda finančnih instrumentov v zavihku »Naložbe«, kjer lahko preverite tudi veljavnost profila vlagatelja. Če je potrebno, ga posodobite v spletni ali mobilni banki.

2. Kliknite na gumb Kupi/prodaj. 

3. Izberite sredinski gumb »Trguj« in »Kupi«.

4. Izberite finančni instrument RS94, vpišite količino in  tečaj 100% ter datum veljavnosti 19. 2. 2024.

Za lažje razumevanje si oglejte video, ki prikazuje, kako opravite nakup finančnega instrumenta v mobilni banki.

 
  • V prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali po telefonu 02 229 2081 ali 01 620 3041.  
 
Kako začeti z vlaganjem in odpreti trgovani račun?
Poglejte videoposnetek, v katerem izveste kaj so vrednostni papirji, zakaj in kako odpreti trgovalni račun in na koga se obrniti, če razmišljate o naložbi v vrednostne papirje.
 
Stroški vpisa (nakupa) in imetništva obveznice
 
Nova KBM d.d. prejme od Ministrstva za finance distribucijsko provizijo v višini 0,10% in provizijo za organizacijo izdaje.

Nova KBM in KDD (Centralna Klirinška Depotna Družba) sta za vpisnike obveznice pripravila posebno ponudbo.

Pri vpisu ima vpisnik samo stroške KDD za prenos vrednostnih papirjev (finančnih instrumentov) na svoj trgovalni račun. Enkratni stroški znašajo 0,0185% od vrednosti, minimalno 2,50 EUR in maksimalno 25,05 EUR.


Nova KBM ne zaračuna stroškov odprtja in vodenja trgovalnega računa, odpove se tudi stroškom, povezanim s korporacijski dejanji.
 
Stroški nastanejo pri Novi KBM po pridobitvi obveznic. Strošek imetništva obveznice RS94 je le ležarina oziroma vzdrževanje stanj domačih vrednostnih papirjev (finančnih instrumentov), ki znaša po posebni ponudbi:

Primer na letni ravni za vrednost 1.000 EUR - 7,08 EUR.
Primer na letni ravni za vrednost 5.000 EUR - 21,22 EUR.
Primer na letni ravni za vrednost 10.000 EUR - 22,24 EUR.
Primer na letni ravni za vrednost 30.000 EUR - 26,56 EUR.
Primer na letni ravni za vrednost 50.000 EUR - 30,76 EUR.
Primer na letni ravni za vrednost 100.000 EUR - 41,32 EUR.V primeru, da ima vpisnik na trgovalnem računu tudi druge finančne instrumente, se vsi stroški za ostale finančne instrumente zaračunajo po ceniku.

 
Pogosta vprašanja in odgovori

Za vas smo pripravili najpogostejša vprašanja in odgovore v zvezi z izdajo obveznice.

Za več informacij smo vam na voljo tudi na telefonski številki 080 17 70 ali na info@nkbm.si.

Vprašanja in odgovori
 

Kje lahko vpišete (kupite) obveznice Republike Slovenije?


 
 
nova kbm

V izbranih poslovalnicah

 
Lahko nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva* ali v teh poslovalnicah. 

 
 
nova kbm

Digitalno


 
 
nova kbm

Že z enim klicem

 

na telefonski številki 02 229 2081 ali 01 620 3041*.
 

*Velja za tiste, ki že imajo odprt trgovalni račun pri Novi KBM in veljaven vprašalnik o profilu vlagatelja, ki ga lahko posodobite tudi v spletni in mobilni banki.

CENIK NADOMESTIL IN PROVIZIJ

PRAVILA NOVE KBM PRI POSLOVANJU S FIN. INSTRUMENTI 

VZOREC VPRAŠALNIKOV PRIMERNOSTI IN USTREZNOSTI 
 
Opozorilo vlagateljem
To je tržno sporočilo, ki je namenjeno informiranju vlagateljev in ni priporočilo ali nasvet za nakup ali prodajo finančnih instrumentov.

Nakup finančnih instrumentov predstavlja določeno tveganje; tudi nakup obveznic lahko za vlagatelja predstavlja tveganje, da bo vlagatelj ob zapadlosti ali prodaji prejel manj denarja, kot ga je v finančni instrument investiral.

Nova KBM d.d. ne prevzema nobenih jamstev in tveganj v zvezi z naložbo v obveznice, zato vlagateljem in potencialnim vlagateljem priporočamo, da se seznanijo z vsemi oblikami tveganja in vsemi značilnostmi naložbe.

Nova KBM d.d. v postopku izdaje obveznic skupaj z Novo Ljubljansko banko d.d. nastopa v vlogi vodilnih organizatorjev izdaje, kar pomeni, da v sodelovanju z izdajateljem in za njegov račun na podlagi sklenjene pogodbe skupaj z Novo Ljubljansko banko d.d. izvaja postopek izdaje in prve prodaje obveznic ter vse druge potrebne povezane postopke z obveznico in uvrstitvijo na Ljubljansko borzo.

Nova KBM d.d. nastopa tudi v vlogi distributerja obveznic, za kar banka prejme distribucijsko provizijo v višini 0,1% od vpisanega zneska oz. dodeljene vrednosti obveznic.

Seznam poslovalnic

Vpisna mesta
Poslovalnica Kraj Naslov Delovni čas Telefon
POSLOVALNICA AJDOVŠČINA Ajdovščina Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina ponedeljek - petek: 8.00 - 17.00 (T) +386 5 331 70 14
POSLOVALNICA BREŽICE Brežice Cesta prvih borcev 29, 8260 Brežice ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 7 620 31 47
POSLOVALNICA AŠKERČEVA Celje Aškerčeva ulica 10, 3000 Celje ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 3 425 81 40
POSLOVALNICA HOČE Hoče Miklavška cesta 63, 2311 Hoče ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 17 40
POSLOVALNICA IDRIJA Idrija Lapajnetova ulica 41, 5280 Idrija ponedeljek - petek: 08.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 5 331 71 00
POSLOVALNICA IZOLA Izola Sončno nabrežje 6, 6310 Izola ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 5 611 68 80
POSLOVALNICA JESENICE Jesenice Cesta maršala Tita 39 A, 4270 Jesenice ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 4 581 19 10
POSLOVALNICA KOPER Koper Ferrarska ulica 12, 6000 Koper ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 5 611 68 30
POSLOVALNICA KRANJ Kranj Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 4 620 31 04
POSLOVALNICA LAŠKO Laško Valvasorjev trg 5, 3270 Laško ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 3 733 81 00
POSLOVALNICA LENART Lenart v Slovenskih Goricah Partizanska cesta 3, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 15 80
POSLOVALNICA ALEJA Ljubljana Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana ponedeljek - petek: 9.00 - 18.00 in sobota 9.00 - 12.00 (T) +386 1 620 30 20
POSLOVALNICA BEŽIGRAD Ljubljana Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 1 300 46 80
POSLOVALNICA LJUBLJANA CENTER Ljubljana Stritarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 1 620 30 30
POSLOVALNICA SLOVENSKA Ljubljana Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana ponedeljek - petek: 8.00 - 17.00 (T) +386 1 300 15 00
POSLOVALNICA SMELT Ljubljana Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 1 589 65 60
POSLOVALNICA ŠIŠKA Ljubljana Celovška cesta 106, 1000 Ljubljana ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 1 583 73 50
POSLOVALNICA ŠMARTINSKA Ljubljana Šmartinska cesta 102-104, 1000 Ljubljana ponedeljek - petek: 8.00 - 18.00 in sobota: 8.30 - 12.00 (T) +386 1 547 88 80
POSLOVALNICA VIČ Ljubljana Tržaška cesta 87, 1000 Ljubljana ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 1 244 29 00
POSLOVALNICA LOGATEC Logatec Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 1 759 19 74
POSLOVALNICA CENTRALA MB Maribor Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor ponedeljek - petek: 8.00 - 17.00 (T) +386 2 229 21 40
POSLOVALNICA KOROŠKA VRATA Maribor Turnerjeva ulica 17 A, 2000 Maribor ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 16 60
POSLOVALNICA LJUBLJANSKA Maribor Ljubljanska ulica 1-3, 2000 Maribor ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 15 20
POSLOVALNICA MELJE Maribor Partizanska cesta 42, 2000 Maribor ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 15 70
POSLOVALNICA POBREŽJE Maribor Cesta XIV. divizije 34, 2000 Maribor ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 15 30
POSLOVALNICA PREMIUM Maribor Razlagova ulica 4, 2000 Maribor ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 21 20
POSLOVALNICA TABOR Maribor Kardeljeva cesta 61, 2000 Maribor ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 17 20
POSLOVALNICA TEZNO Maribor Ptujska cesta 105, 2000 Maribor ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 16 90
POSLOVALNICA MURSKA SOBOTA Murska sobota Kocljeva ulica 16, 9000 Murska sobota ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 17 70
POSLOVALNICA CENTRALA NG Nova Gorica Kidričeva ulica 11, 5000 Nova Gorica ponedeljek - petek: 8.00 - 17.00 (T) +386 5 331 70 00
POSLOVALNICA NOVO MESTO Novo mesto Rozmanova 16, 8000 Novo mesto ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 7 620 31 60
POSLOVALNICA ORMOŽ Ormož Ptujska cesta 2, 2270 Ormož ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 18 70
POSLOVALNICA BREG Ptuj Zagrebška cesta 4a, 2250 Ptuj ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 18 90
POSLOVALNICA NOVI TRG Ptuj Novi trg 1, 2250 Ptuj ponedeljek - petek: 8.00 - 17.00 (T) +386 2 229 19 45
POSLOVALNICA ROGAŠKA SLATINA Rogaška Slatina Kidričeva ulica 5, 3250 Rogaška Slatina ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 3 818 43 00
POSLOVALNICA RUŠE Ruše Jamnikova ulica 2, 2342 Ruše ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 229 17 50
POSLOVALNICA SEŽANA Sežana Partizanska cesta 41, 6210 Sežana ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 5 707 43 50
POSLOVALNICA SLOVENJ GRADEC Slovenj Gradec Ronkova ulica 4a, 2380 Slovenj Gradec ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 2 883 91 85
POSLOVALNICA TITOVA Slovenska Bistrica Ljubljanska cesta 11, 2310 Slovenska Bistrica ponedeljek - petek: 8.00 - 17.00 (T) +386 2 229 18 15
POSLOVALNICA SLOVENSKE KONJICE Slovenske Konjice Oplotniška cesta 1a, 3210 Slovenske Konjice ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 3 758 02 00
POSLOVALNICA TOLMIN Tolmin Trg maršala Tita 14, 5220 Tolmin ponedeljek - petek: 8.00 - 17.00 (T) +386 5 331 71 47
POSLOVALNICA TRŽIČ Tržič Cankarjeva cesta 1 A, 4290 Tržič ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 4 598 17 00
POSLOVALNICA VELENJE Velenje Kersnikova cesta 1, 3320 Velenje ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 3 898 82 50
POSLOVALNICA ŽALEC Žalec Savinjska cesta 20, 3310 Žalec ponedeljek - petek: 8.30 - 12.00 in 13.30 - 17.00 (T) +386 3 713 44 12
ODDELEK INVESTICIJSKEGA BANČNIŠTVA Maribor in Ljubljana Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor in Slovenska 58, 1000 Ljubljana ponedeljek - petek: 8.00 - 16.00 (T) +386 2 229 2081 ali +386 1 620 3041