Nova KBM
 

Skupina Nove KBM | NKBM

Skupino Nove KBM sestavlja skupaj 5 družb. Obvladujoča družba skupine je Nova KBM d.d., med članicami je še 4 odvisnih družb, v katerih ima Nova KBM prevladujoči delež.

SKUPINA NOVE KBM

Skupino Nove KBM sestavljajo tri družbe, in sicer obvladujoča družba Nova KBM d.d. ter odvisna družba Abanka d.d. in odvisna družba Summit Leasing Slovenija d.o.o.
 
 
Nova KBM


SUMMIT LEASING SLOVENIJA


UPRAVLJANJE:
Mitja Otorepec
glavni direktor

VEČ
 
 
Nova KBM


ABANKA D.D.


UPRAVLJANJE:
mag. Jože Lenič
predsednik uprave

VEČ
 
  

 
Flajšmanova 3
1000 Ljubljana
Slovenija

 
00386 1 548 33 60
   
 
00386 1 548 33 89
   www.summit-leasing.si
   info@summit-leasing.si

 
 

SUMMIT LEASING SLOVENIJA


Summit Leasing Slovenija d.o.o. je v 100 odstotni lasti Nove KBM d.d.. Osnovna dejavnost družbe je financiranje nakupa osebnih in lahkih komercialnih vozil končnim strankam in financiranje zaloge, testnih in nadomestnih vozil avtomobilskim trgovcem. Z novim lastnikom se je družba odločila za širitev tudi v druge segmente, ki zajemajo financiranje težkih tovornih vozil, avtobusov, plovil, prikolic, kmetijske in gradbene mehanizacije ter druge vrste opreme. V naboru produktov so: finančni lizing, operativni lizing in kredit. Poleg tega družba nudi tudi potrošniške kredite in sklepanje zavarovalnih polic za obvezno in kasko zavarovanje.

Summit Leasing Slovenija d.o.o. skrbi za uresničitev načrtov in želja svojih partnerjev in strank s kreativnimi finančnimi rešitvami. S prilagodljivostjo, motiviranjem za delo, optimizmom in sproščenostjo pa zaposlenim zagotavlja delovno okolje, v katerem se lahko razvijajo in izkažejo.
 
  

 
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
Slovenija

 
(01) 47 18 100
   
 
(01) 43 25 165
   http://www.abanka.si
   info@abanka.si

 
 

ABANKA D.D.


Abanka d.d. je v 100-odstotni lasti Nove KBM d.d. Uvršča se med najuglednejše in vodilne finančne institucije v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1955, kot podružnica Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino. Z razvejeno mrežo poslovalnic po vsej Sloveniji, vedno dostopnim elektronskim bančništvom, svetovanjem in osebnim pristopom ponuja celovite finančne storitve, od klasičnega bančništva do bančno-zavarovalnih storitev.

Z inovativnostjo in digitalizacijo je Abanka postala tehnološko napredna banka, ki strankam ponuja širok spekter sodobnih poti do banke, zaposlenim pa moderno, a prijazno delovno okolje, prežeto z iskanjem in uvajanjem idej in novosti. Abanka d.d. je članica Združenja bank Slovenije.

Več informacij o načrtovanem združevanju Nove KBM in Abanke najdete tukaj.