Nova KBM
 

Skupina Nove KBM | NKBM

Skupino Nove KBM sestavlja skupaj 5 družb. Obvladujoča družba skupine je Nova KBM d.d., med članicami je še 4 odvisnih družb, v katerih ima Nova KBM prevladujoči delež.

SKUPINA NOVE KBM

Skupino Nove KBM sestavlja skupaj 3 družbe. Obvladujoča družba skupine je Nova KBM d.d., med članicami sta še 2 odvisni družbi, v katerih ima Nova KBM prevladujoči delež.
 
 
Nova KBM


KBM INFOND


UPRAVLJANJE:
Matjaž Lorenčič
predsednik uprave

VEČ
 
 
Nova KBM


SUMMIT LEASING SLOVENIJA


UPRAVLJANJE:
Mitja Otorepec
glavni direktor

VEČ
 
  

 
Ulica Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
Slovenija

 
00386 2 229 20 80
080 22 42
   
 
00386 2 229 27 96
   www.infond.si
   info@infond.si

 
 

KBM INFOND


KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. je v 72,73-odstotni lasti Nove KBM d.d. in upravlja petindvajset investicijskih skladov. Zagotavlja ponudbo upravljanja za vse investicijske produkte, ki omogočajo vlagateljem donosno, likvidno in varno naložbo finančnih sredstev glede na zastavljene cilje.

KBM Infond s skrbjo za vrhunsko upravljanje skladov zagotavlja svojim vlagateljem donosno naložbo, z odprtostjo za spremembe, pripravljenostjo za sporazumevanje in tolerantnostjo pa zaposlenim okolje, v katerem lahko razvijejo in izkažejo vse svoje sposobnosti. S tem zagotavlja lastnikom stabilno ter dolgoročno donosno naložbo.
 
  

 
Flajšmanova 3
1000 Ljubljana
Slovenija

 
00386 1 548 33 60
   
 
00386 1 548 33 89
   www.summit-leasing.si
   info@summit-leasing.si

 
 

SUMMIT LEASING SLOVENIJA


Summit Leasing Slovenija d.o.o. je v 100 odstotni lasti Nove KBM d.d.. Osnovna dejavnost družbe je financiranje nakupa osebnih in lahkih komercialnih vozil končnim strankam in financiranje zaloge, testnih in nadomestnih vozil avtomobilskim trgovcem. Z novim lastnikom se je družba odločila za širitev tudi v druge segmente, ki zajemajo financiranje težkih tovornih vozil, avtobusov, plovil, prikolic, kmetijske in gradbene mehanizacije ter druge vrste opreme. V naboru produktov so: finančni lizing, operativni lizing in kredit. Poleg tega družba nudi tudi potrošniške kredite in sklepanje zavarovalnih polic za obvezno in kasko zavarovanje.

Summit Leasing Slovenija d.o.o. skrbi za uresničitev načrtov in želja svojih partnerjev in strank s kreativnimi finančnimi rešitvami. S prilagodljivostjo, motiviranjem za delo, optimizmom in sproščenostjo pa zaposlenim zagotavlja delovno okolje, v katerem se lahko razvijajo in izkažejo.