Nova KBM
 

Skupina Nove KBM | NKBM

Skupino Nove KBM sestavlja skupaj 5 družb. Obvladujoča družba skupine je Nova KBM d.d., med članicami je še 4 odvisnih družb, v katerih ima Nova KBM prevladujoči delež.

SKUPINA NOVE KBM

Skupino Nove KBM sestavljajo 3 družbe, in sicer obvladujoča družba Nova KBM d.d. ter odvisna družba Summit Leasing Slovenija d.o.o. in odvisna družba ALEJA finance d.o.o.
  

 
Flajšmanova 3
1000 Ljubljana
Slovenija

 
00386 1 548 33 60
   
 
00386 1 548 33 89
   www.summit-leasing.si
   info@summit-leasing.si

 
 

SUMMIT LEASING SLOVENIJA


Summit Leasing Slovenija d.o.o. je v 100-odstotni lasti Nove KBM d.d. Osnovna dejavnost družbe je financiranje nakupa osebnih in lahkih komercialnih vozil končnim strankam in financiranje zaloge, testnih in nadomestnih vozil avtomobilskim trgovcem. Z novim lastnikom se je družba odločila za širitev tudi v druge segmente, ki zajemajo financiranje težkih tovornih vozil, avtobusov, plovil, prikolic, kmetijske in gradbene mehanizacije ter druge vrste opreme. V naboru produktov so: finančni lizing, operativni lizing in kredit. Poleg tega družba nudi tudi potrošniške kredite in sklepanje zavarovalnih polic za obvezno in kasko zavarovanje.

Summit Leasing Slovenija d.o.o. skrbi za uresničitev načrtov in želja svojih partnerjev in strank s kreativnimi finančnimi rešitvami. S prilagodljivostjo, motiviranjem za delo, optimizmom in sproščenostjo pa zaposlenim zagotavlja delovno okolje, v katerem se lahko razvijajo in izkažejo.
 
  

 
Aleja Finance d.o.o.
Beograjska ulica 4 
1000 Ljubljana

 

00386 1 729 5210
   www.aleja-finance.si
   info@aleja-finance.si

 
 

ALEJA FINANCE 


Aleja finance d.o.o. je v 100-odstotni lasti Nove KBM d.d. Je eno vodilnih podjetij v Sloveniji na področju faktoringa in odkupov terjatev.

Zaposlujejo strokovnjake, ki svoja znanja in bogate izkušnje na vseh področjih financiranja, unovčevanja terjatev in faktoringa nenehno izpopolnjujejo. Vodilo družbe Aleja finance d.o.o. je brezhibna kakovost. Strankam zagotavljajo profesionalen pristop in sodelovanje, ki temelji na individualni obravnavi, strokovnosti in zaupanju.

S široko paleto storitev naročnikom omogočajo likvidnostna sredstva, vezana v zapadlih in nezapadlih terjatvah do kupcev, ter financiranje nabave (dobaviteljski faktoring).