Nova KBM
 

Skupina Nove KBM | NKBM

Skupino Nove KBM sestavlja skupaj 5 družb. Obvladujoča družba skupine je Nova KBM d.d., med članicami je še 4 odvisnih družb, v katerih ima Nova KBM prevladujoči delež.

SKUPINA NOVE KBM

Skupino Nove KBM sestavljajo tri družbe, in sicer obvladujoča družba Nova KBM d.d. ter odvisni družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o. in Anepremičnine d.o.o.
 
Nova KBM


SUMMIT LEASING SLOVENIJA


UPRAVLJANJE:
Mitja Otorepec
glavni direktor

VEČ
 
 
Nova KBMANEPREMIČNINE D.O.O.


UPRAVLJANJE:
mag. Gregor Žvipelj
direktor

VEČ
 
  

 
Flajšmanova 3
1000 Ljubljana
Slovenija

 
00386 1 548 33 60
   
 
00386 1 548 33 89
   www.summit-leasing.si
   info@summit-leasing.si

 
 

SUMMIT LEASING SLOVENIJA


Summit Leasing Slovenija d.o.o. je v 100 odstotni lasti Nove KBM d.d.. Osnovna dejavnost družbe je financiranje nakupa osebnih in lahkih komercialnih vozil končnim strankam in financiranje zaloge, testnih in nadomestnih vozil avtomobilskim trgovcem. Z novim lastnikom se je družba odločila za širitev tudi v druge segmente, ki zajemajo financiranje težkih tovornih vozil, avtobusov, plovil, prikolic, kmetijske in gradbene mehanizacije ter druge vrste opreme. V naboru produktov so: finančni lizing, operativni lizing in kredit. Poleg tega družba nudi tudi potrošniške kredite in sklepanje zavarovalnih polic za obvezno in kasko zavarovanje.

Summit Leasing Slovenija d.o.o. skrbi za uresničitev načrtov in želja svojih partnerjev in strank s kreativnimi finančnimi rešitvami. S prilagodljivostjo, motiviranjem za delo, optimizmom in sproščenostjo pa zaposlenim zagotavlja delovno okolje, v katerem se lahko razvijajo in izkažejo.
 
  

 
Trdinova ulica 4
1000 Ljubljana
Slovenija

 
(01) 307 86 14
   
 
(01) 230 23 10
   http://www.anepremicnine.si
   info.anepremicnine@abanka.si

 
 

ANEPREMIČNINE D.O.O.


Družba Anepremičnine d.o.o. je bila ustanovljena z namenom centralizacije upravljanja nepremičnin v skupini Abanke. Dejavnost družbe je trgovanje z lastnimi nepremičninami. Nudi strokovno storitev ocene vrednosti različnih tipov nepremičnin: stanovanj, poslovnih prostorov, zemljišč, proizvodnih kompleksov, specialnih nepremičnin itn.

Družba izdeluje tudi energetske izkaznice. Neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic strokovno izdela energetsko izkaznico stavbe oziroma posameznega dela stavbe.