Nova KBM

Skupina Nove KBM | NKBM

Skupino Nove KBM sestavlja skupaj 5 družb. Obvladujoča družba skupine je Nova KBM d.d., med članicami je še 4 odvisnih družb, v katerih ima Nova KBM prevladujoči delež.

Začnite tipkati, kar iščete

SKUPINA NOVE KBM

Skupino Nove KBM sestavljata 2 družbi, in sicer obvladujoča družba Nova KBM d.d. odvisna družba ALEJA finance d.o.o.
  

 
Aleja Finance d.o.o.
Beograjska ulica 4 
1000 Ljubljana

 

00386 1 729 5210
   www.aleja-finance.si
   info@aleja-finance.si

 
 

Aleja Finance 


Aleja finance d.o.o. je v 100-odstotni lasti Nove KBM d.d. Je eno vodilnih podjetij v Sloveniji na področju faktoringa in odkupov terjatev.

Zaposlujejo strokovnjake, ki svoja znanja in bogate izkušnje na vseh področjih financiranja, unovčevanja terjatev in faktoringa nenehno izpopolnjujejo. Vodilo družbe Aleja finance d.o.o. je brezhibna kakovost. Strankam zagotavljajo profesionalen pristop in sodelovanje, ki temelji na individualni obravnavi, strokovnosti in zaupanju.

S široko paleto storitev naročnikom omogočajo likvidnostna sredstva, vezana v zapadlih in nezapadlih terjatvah do kupcev, ter financiranje nabave (dobaviteljski faktoring).