Nova KBM
 

Borzno posredovanje | NKBM

Zaupajte našim izkušenim svetovalcem, ki na podlagi tržnih analiz in analiz podjetij svetujejo pri vaših naložbenih odločitvah ter posredujemo pri prodaji in nakupu vrednostnih papirjev na domačem in najpomembnejših svetovnih trgih.

BORZNO POSREDOVANJE

Zaupajte našim izkušenim strokovnjakom, ki vam bodo podali informacije o naložbah, produktih in storitvah na področju finančnih instrumentov.

ZANIMA ME


NAKUP IN PRODAJA

 
Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.
 


PRENOS

 
Izvršujemo naloge imetnikov za prenos vrednostnih papirjev na osnovi kupoprodajne, darilne ali druge pogodbe, vpis in izbris zastavnih pravic ter preknjižbo vrednostnih papirjev.
 

 


HRAMBA

 
Poskrbimo tudi za hrambo vrednostnih papirjev.
 

KAKO DO BORZNEGA POSREDOVANJA?


ŽELITE VEČ INFORMACIJ?


V kolikor želite dodatne informacije o vrednostnih papirjih, nas kontaktirajte in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev. 
 

 

V PRIMERU NAKUPA ALI PRODAJE


Nakup ali prodajo vrednostnih papirjev lahko opravite z oddajo naročila:

 
Nova KBM Osebno v poslovalnicah Nove KBM

V prostorih Sektorja investicijskega bančništva in skrbniških storitev v Mariboru

02 229 2081

  02 229 2329
 
 

NAKAZILO SREDSTEV OB NAKUPU


V kolikor kupujete vrednostne papirje sredstva nakažete na poravnalni račun Nove KBM:

SI56 04515-0002425702
s sklicem: 00 + vaša davčna številka.

 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE
  Pravila Nove KBM d.d. pri poslovanju s finančnimi instrumenti

 

PO OPRAVLJENEM POSLU
 Boste prejeli obračun, ki vsebuje vse pomembne podatke o opravljeni transakciji (nakup ali prodaja, oznaka vrednostnega papirja, cena, provizija in drugi stroški). V primeru prodaje vrednostnih papirjev prejmete denarna sredstva na osebni račun najkasneje v treh delovnih dneh od dneva prodaje vrednostnih papirjev.
KAJ POTREBUJETE?
Za naročilo storitev borznega posredovanja potrebujete:
  • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje)
  • potrdilo o davčni številki,
  • številko osebnega računa (priporočamo račun pri Novi KBM zaradi hitrejšega prenosa denarnih sredstev).
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Omejitev odgovornosti
Pri poslovanju z vrednostnimi papirji Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Vrednostni papirji niso enaki bančnim depozitom; pri nakupu vrednostnih papirjev namreč investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj, kot je vanje investiral.
 
Vse informacije, podane s strani banke, so izključno informativne narave. Banka lahko stranki poda informacije na podlagi javno dostopnih virov, za katere meni, da so zanesljivi, ne more pa prevzeti odgovornosti za morebitno neresničnost javno objavljenih informacij. Banka ne prevzema nobene odgovornosti za stroške ali izgube, ki bi bile kakorkoli povezane s tem podajanjem informacij. Priporočamo pa, da investitorji pred odločitvijo o investiranju pridobijo dodatne informacije o potencialnih investicijskih tveganjih. Prihodnja dogajanja na kapitalskih trgih niso pogojena s preteklimi gibanji in dogajanji.

Nova KBM

Premium bančništvo

S POSLUHOM ZA VEČ


Premium bančništvo je prilagojeno finančnim potrebam naših zahtevnejših strank. V paketu vrhunske kakovosti smo združili naše najboljše storitve, ki zagotavljajo udobno, varno in enostavno vsakodnevno finančno poslovanje.


VEČ O TEM