Nova KBM
 

Borzno posredovanje | NKBM

Zaupajte našim izkušenim svetovalcem, ki na podlagi tržnih analiz in analiz podjetij svetujejo pri vaših naložbenih odločitvah ter posredujemo pri prodaji in nakupu vrednostnih papirjev na domačem in najpomembnejših svetovnih trgih.

BORZNO POSREDOVANJE IN INVESTICIJSKO SVETOVANJE

Zavedamo se, da so za investicjske odločitve potrebne številne informacije, zato zaupajte našim izkušenim svetovalcem.


ZANIMA ME

Nova KBM

BORZNO POSREDOVANJE


Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.

NOVOST!Odslej lahko trgujete s finančnimi instrumenti enostavno ter spremljate stanje svojih naložb na enem mestu, prek Bank@Neta in mBank@Neta.
 
Nova KBM

INVESTICIJSKO SVETOVANJE 


Izkušeni strokovnjaki za vas spremljamo dogajanja na kapitalskih trgih. Ponujamo vam široko paleto investicijskih možnosti in naložbe oblikujemo glede na vaše želje in izkušnje.

 
 
Nova KBM
ZAKLADNE MENICE
 
Posredujemo pri nakupu zakladnih menic Repubilke Slovenije. Zakladne menice so državni vrednostni papir. Imetniki ste lahko tako fizične kot pravne osebe.

 
 
vzajemni skladi naložbe varčevanje borzno posredovanje

BORZNO POSREDOVANJE 

 
Zaupajte našim izkušenim strokovnjakom, ki vam bodo podali informacije o naložbah, produktih in storitvah na področju finančnih instrumentov.

Prav tako izvršujemo naloge imetnikov za prenos vrednostnih papirjev na osnovi kupoprodajne, darilne ali druge pogodbe, vpis in izbris zastavnih pravic ter preknjižbo vrednostnih papirjev.
 

INVESTICIJSKO SVETOVANJE


Izkušeni strokovnjaki za vas spremljamo dogajanja na kapitalskih trgih. Ponujamo vam široko paleto investicijskih možnosti in naložbe oblikujemo glede na vaše želje in izkušnje. Svetujemo vam tudi pri vseh ostalih investicijskih storitvah.
 
Nova KBM

ZAKLADNE MENICE REPUBLIKE SLOVENIJE

 
Zakladne menice so nematerializirani, serijski, imenski, prenosljivi vrednostni papirji z 3, 6, 12 ali mesecev. Izdajajo se v apoenih po 1.000 EUR, nominalna vrednost posamezne razpisane emisije pa je odvisna od vsakokratne odločitve izdajatelja.  Imetniki zakladnih menic so lahko tako pravne kot fizične osebe, ki podajajo naročila za vpis pri primarnih vpisnikih za zakladne menice.
 

KAKO DO STORITEV INVESTICIJSKEGA BANČNIŠTVA?

Nova KBM

ŽELITE VEČ INFORMACIJ?


V kolikor želite dodatne informacije o naših storitvah, nas kontaktirajte in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.

 
 
Nova KBM

NAKAZILO SREDSTEV OB NAKUPU


Če  kupujete vrednostne papirje, sredstva nakažete na poravnalni račun Nove KBM:

SI56 04515-0002425702
s sklicem: 00 + vaša davčna številka.

 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE

NAKUP IN PRODAJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV


Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.
 

PRENOS VREDNOSTNIH PAPIRJEV


Izvršujemo naloge za prenos na osnovi kupoprodajne, darilne ali druge pogodbe, vpis in izbris zastavnih pravic ter preknjižbo vrednostnih papirjev.
 

HRAMBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV

 Poskrbimo tudi za hrambo vrednostnih papirjev.
 

PO OPRAVLJENEM POSLU

Boste prejeli obračun, ki vsebuje vse pomembne podatke o opravljeni transakciji (nakup ali prodaja, oznaka vrednostnega papirja, cena, provizija in drugi stroški). V primeru prodaje vrednostnih papirjev prejmete denarna sredstva na osebni račun najkasneje v treh delovnih dneh od dneva prodaje vrednostnih papirjev..

 
KAJ POTREBUJETE?
Za naročilo storitev borznega posredovanja in/ali investicijskega svetovanja potrebujete:
  • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje)
  • potrdilo o davčni številki,
  • številko osebnega računa (priporočamo račun pri Novi KBM zaradi hitrejšega prenosa denarnih sredstev).
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Omejitev odgovornosti
Pri poslovanju z vrednostnimi papirji Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Vrednostni papirji niso enaki bančnim depozitom; pri nakupu vrednostnih papirjev namreč investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj, kot je vanje investiral.
 
Vse informacije, podane s strani banke, so izključno informativne narave. Banka lahko stranki poda informacije na podlagi javno dostopnih virov, za katere meni, da so zanesljivi, ne more pa prevzeti odgovornosti za morebitno neresničnost javno objavljenih informacij. Banka ne prevzema nobene odgovornosti za stroške ali izgube, ki bi bile kakorkoli povezane s tem podajanjem informacij. Priporočamo pa, da investitorji pred odločitvijo o investiranju pridobijo dodatne informacije o potencialnih investicijskih tveganjih. Prihodnja dogajanja na kapitalskih trgih niso pogojena s preteklimi gibanji in dogajanji.