IZPOLNITE VLOGO IN JO ODDAJTE V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Na voljo smo vsak delovnik od 7:00 do 20:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet               

 
 
 
 
 
DomovPoti do bankeSpletna banka Poslovni Bank@Net

Spletna banka Poslovni Bank@Net

 
 
 
 
Kontakt

Skrbniki spletne banke smo vam na voljo vsak delavnik med 7. in 20. uro

 
 
 
 
Skrbnik spletne banke
 
 • T: 
 • 02 229 27 60


 
 
 
 
 
Vse, kar morate vedeti o spletni varnosti - na enem mestu!
 
 
 
Preberite nasvete o varnem spletnem bančništvu, nakupovanju in druge.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komu je namenjen?

 
Vsem imetnikom poslovnega računa pri Novi KBM, ki želite z banko poslovati prek spleta – neodvisno od poslovnega časa banke.
 
 
 
Prednosti
 
 
 
 
VSTOP V  
POSLOVNI BANK@NET
Želite v vašem podjetju z banko poslovati preko spleta? Vstopite tukaj.
 
 
 • Zmanjšanje stroškov za obdelavo nalogov.
 • Najsodobnejši standardi avtentifikacije in zasebnost podatkov.
 • Prihranek časa.
 • Možnost izvoza vseh izpiskov za izbrano obdobje.
 • Prikaz »Razpoložljivega stanja« na izbranem računu.
 • Prikaz podatkov o izbranem računu, prijavah uporabnika in prikaz dodeljenih pravic za posameznega uporabnika.
 • Možnost obojestranskega komuniciranja z banko, s pomočjo kreiranja sporočil preko Poslovnega Bank@Neta. Omogočeno je tudi dodajanje različnih priponk h kreiranim sporočilom.
 • Natančen pregled nad dogajanjem na poslovnem računu.
   

 Preko Poslovnega Bank@Neta lahko opravljate naslednje storitve:

 
 • Domači in plačilni promet s tujino (dodane nove funkcionalnosti).
 • Pošiljanje in prejemanje SEPA direktnih bremenitev.
 • Pošiljanje množičnih plačil SEPA.
 • Pregled prometa in stanja na poslovnem računu (izvoz prometa v standardu ISO2022 in v Excelu).
 • Prejemanje in oddaja e-računov (kreiranje plačila, na osnovi prejetega e-Računa).
 • Prijava in odjava na prejemanje e-računov.
 • Zahteve za odpiranje in spremembo dokumentarnega akreditiva.
 • Komunikacijo z vašim skrbnikom preko zavihka »Sporočila«.
 • Pregled različnih obvestil glede na vrsto posla (krediti, depoziti, račun, vrednostni papirji, poslovne kartice, Moneta in druga obvestila).
 • Polnjenje in praznjenje Poslovne predplačniške VISA kartice.
 • Pregled poslovanja po vseh poslovnih karticah ter možnost vpogleda v izpiske prometa po posamezni in vseh poslovnih karticah.

Prednosti uporabe nove aplikacije Poslovni Banka@Net
 
 • hitrejše delovanje aplikacije
 • zamik prikaza sprememb obdelave je maksimalno 5 minut
 • večji izbor kriterijev za prikaz podatkov po posameznih pregledih v okviru izbranega zavihka
 • upoštevane so zaznane pripombe in pomanjkljivosti komitentov (izbor računa)
 • dodan prikaz »Razpoložljivega stanja« na izbranem računu
 • dodan prikaz vseh prijav po uporabniku PBN ali na izbranem računu za vse uporabnike
 • dodan prikaz podatkov o izbranem računu, prijavljenem uporabniku in dodeljenih pravicah za posameznega uporabnika
 • dodana možnost izvoza vseh izpiskov za obdobje, ki ga je uporabnik izbral
 • dodana možnost izvoza prometa v Excelu z dodatnim podatki o posameznem prometu
 • prikaz levega menija po posameznih vrstah poslih je poenoten
 • poenotene ikone (gumbi) za akcije
 • prikaz gumbov (akcij) je omogočen glede na dopustno uporabo le teh vezano na posamezen status zahteve (prikažejo se samo akcije, ki so dovoljene za označeno zahtevo)
 • poenoten prikaz map v levem meniju
 • poenoteni prikaz na pregledu posameznih vrst posla
 • dodani dodatni kriteriji za izbor iskane zahteve
 • ni potrebnega osveževanja podatkov glede na izbor uporabnike
 • dodan iskalni kriterij po izbranem podatku na posameznem pregledu zahtev
 • možnost izbora prikaza števila podatkov v izbranem oknu
 • dodane kontrole pri vnosu plačilnih nalogov (onemogočeno pošiljanje plačilnih nalogov na banko z računi prejemnika, ki ne obstajajo)
 • dodatna opozorilna okna za vsako spremembo, ki jo izvede uporabnik
 • prilagodljiv prikaz levega menija glede na določene pravice »Domače poslovanje« ali »Poslovanje s tujino«
 • umestitev zavihka »Prilivi« in »Naročila« v funkcionalnost »Poslovanje s tujino« (do zdaj sta omenjena zavihka bila vidna izključno v aplikaciji EPP FAT)
 • posodobljeno komuniciranje komitenta z banko preko sporočil – dodana funkcionalnost dodajanja različnih prilog
 • posodobljeno dodajanje novih partnerjev (na podlagi vnosa TRR prejemnika pravne osebe, se izpolnijo vsa polja o nazivu, naslovu in kraju prejemnika; dodan prikaz BIC kode vodenja TRR prejemnika)
 • v posameznem plačilnem nalogu (ročni vnos) so prikazani vsi podatki o plačniku, prejemniku plačila, prikazana BIC koda banke prejemnika glede na zapis računa prejemnika v strukturi IBAN
 • glede na izbor instrumenta plačila, se komitentu avtomatično ponudi način plačila in obvezni podatki za posamezen tip plačila (gotovina, nujnost, izbor stroškov,….)
 • iz že uvoženih datotek plačilnih nalogov (posamezna plačila) je možno kreiranje vseh plačilnih nalogov znotraj izbrane datoteke
 • možnost izbora storniranja več domačih plačilnih nalogov
 • uvoz datotek z mešanimi plačilnim nalogi (tujina ali domače poslovanje) je dovoljeno pri obeh funkcionalnostih Domače poslovanje in Poslovanje s tujino. Aplikacija sama umesti plačilne naloge v mapo »Nalogi za plačilo«. Domače plačilne naloge umesti v ustrezno mapo za potrditev, plačilne naloge za tujino pa v ustrezno mapo pri funkcionalnosti »Poslovanje s tujino«.
 
 
 
 
 
Značilnosti
 
 
 
 

Poslovni Bank@Net je zasnovan tako, da je uporabnikom prijazen; uporaba je enostavna in intuitivna, pri delu pa je mogoče vsak trenutek priklicati na ekran navodila in pomoč za nadaljnje delo. Uporaba Poslovnega Bank@Neta pomeni predvsem prihranek časa in denarja.

 

Veliko prednosti pa imajo tudi druge značilnosti spletne banke za podjetja: 

 
 • Cena obdelave nalogov preko Poslovnega Bank@Neta je zaradi popolne avtomatiziranosti nižja od stroškov, ki jih imate, če naloge nosite v banko. K znižanju stroškov lahko prispevate tudi sami, če naloge najavite vsaj dva dni pred izvedbo. 
 • Iskanje podatkov z dodanimi različnimi kriteriji.
 • Možnost izbora prikaza in števila podatkov v izbranem oknu.
 • Vsak trenutek imate vpogled v različne podatke o računu oziroma računih podjetja.
 • Omogoča opravljanje plačilnega prometa v evrih in devizah ter kolektivno podpisovanje. 
 • Ponovno kreiranje plačil iz že uvoženih datotek plačilnih nalogov (posamezna plačila znotraj izbrane datoteke).
 • Uporabnik ima možnost posredovanja plačilnih nalogov v banko 24 ur na dan, plačila pa se izvedejo v skladu s pravili delovanja plačilnega sistema v Sloveniji oziroma urnikom obdelav v banki za plačilne naloge s tujino.
 • Visoko varnost elektronskega poslovanja vam zagotavljamo s kartico za generiranje enkratnih gesel, spletna banka za podjetja omogoča tudi uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil izbranih overiteljev (SIGEN-CA, PostarCA in Halcom CA). To olajša vaše bančno poslovanje, če poslujete z več bankami.
 
 
 
 
 
Kaj potrebujete za uporabo Poslovnega Bank@Neta?
 
 
 
 
 • osebni računalnik
  • pravilen sistemski čas,
  • pravilne regionalne nastavitve (Slovenija),
  • pravilne nastavitve brskalnika.
    
 • ustrezno programsko opremo
  • Za delovanje aplikacije PBN je obvezna uporaba Internet Explorerja (IE) 9 ali novejših različic (IE
   10, IE 11, IE 12) ali Mozille Firefox (FF) 20 in novejše. Aplikacija deluje tudi na brskalnikih Chrome, Safari in Opera. Operacijski sistemi na katerih deluje aplikacija PBN so: Windows, Linux in Mac.
  • V primeru uporabe starejše verzije brskalnikov se jih lahko posodobi na spletnih straneh. Več podrobnosti o IE 9.0 se lahko prebere tukaj.
  • Več podrobnosti o Mozilli Firefox se lahko prebere tukaj.
  • Za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila je potrebna namestitev komponente za
   podpisovanje - proXSign. Ta se distribuira kot vtičnik za brskalnik, ki ga mora uporabnik namestiti
   na svoj računalnik. Zahtevana je komponenta SETCEE proXSign XML. Kako namestiti komponento za podpisovanje si preberite tukaj.
    
 • dostop do interneta
 
 
 
 
 
Kako postanem uporabnik?
 
 
 
 
 
 1. Za uporabo Poslovnega Bank@Neta lahko zaprosi imetnik računa, ki je z Novo KBM d.d. sklenil pogodbo o odprtju TRR.
 
 1. Preden boste izpolnili pristopnico se morate seznaniti s splošnimi pogoji poslovanja za uporabo Poslovnega Bank@Neta. V splošnih pogojih so razloženi termini, ki se pojavljajo v pristopnici.
 
 1. Zakoniti zastopnik družbe odda v celoti izpolnjeno in podpisano pristopnico in pooblastila v poslovalnici banke, ki vodi imetnikov TRR.
 
 1. Zakoniti zastopnik družbe lahko pooblasti eno ali več fizičnih oseb za opravljanje storitev na transakcijskem računu družbe preko Poslovnega Bank@Neta s pisnim pooblastilom, s katerim sme opravljati storitve v imenu in za račun družbe. Pri dodeljevanju pooblastil mora zakoniti zastopnik družbe upoštevati navodila, ki jih predpiše banka.
 
 1. Zakoniti zastopnik družbe se v pristopnici oziroma pooblastilu opredeli ali bo pooblaščenca pooblastil samo za vnašanje plačilnih nalogov in paketov ali tudi za podpisovanje le-teh glede na vrsto vloge opredeljene v točki 2. Uvodne dločbe splošnih pogojev.
 
 1. Zakoniti zastopnik družbe lahko pooblasti eno ali več fizičnih oseb za opravljanje storitev na transakcijskem računu družbe preko Poslovnega Bank@Neta s pisnim pooblastilom, s katerim sme opravljati storitve v imenu in za račun družbe. Pri dodeljevanju pooblastil mora zakoniti zastopnik družbe upoštevati navodila, ki jih predpiše banka.
 
 1. Banka odobri pristop k Poslovnemu Bank@Netu na podlagi Pravilnika o uporabi Poslovnega Bank@Neta Nove KBM.
 
 1. Banka o svoji odločitvi zakonitega zastopnika družbe in uporabnike Poslovnega Bank@Neta pisno obvesti v roku sedem dni od oddaje popolne dokumentacije.
 
 1. Za uporabo Poslovnega Bank@Neta prejme uporabnik v poslovalnici banke:
 
 • ovojnico z uporabniškim imenom in PIN-om
 • ovojnico z identifikacijsko kartico SecurID
 
 1. Po prevzemu identifikacijske kartice SecurID in PIN-a, lahko pooblaščenec prične z uporabo Poslovnega Bank@Net-a.
 
 
 
 
 
Navodila
 
 
 
 
Dokumenti
 
 
 
 
Splošni pogoji
 
 
 
 
DELNI CENIKI STORITEV
nadomestilo
 
ELEKTRONSKO BANČNIŠTVO – Poslovni Bank@Net
Pristopnina
a)
internetna različica (EPP web in/ali EPP mobile/ novi PBN)
 
21,80 EUR
 
Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice Secur ID
Izdaja in zamenjava identifikacijske kartice Secur ID
prve tri kartice po 65,50 EUR, naslednje po 112,35 EUR
 
Zamenjava izgubljene ali poškodovane identifikacijske kartice SecurID
Zamenjava izgubljene ali poškodovane identifikacijske kartice SecurID
112,35 EUR
 
Ponovni pristop k uporabi Poslovnega Bank@Net-a in/ali novi PBN
V primeru ponovnega pristopa k uporabi Poslovnega Bank@Net-a in/ali novi PBN (v roku, ki je krajši od 6 mesecev)
prve tri kartice po 65,50 EUR, naslednje po 112,35 EUR
 
Mesečno nadomestilo
Mesečno nadomestilo
5,20 EUR
 
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila preko Poslovnega Bank@Net-a
Pisno potrdilo o izvršitvi nakazila preko Poslovnega Bank@Net-a
2,10 EUR
 
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo uporabnika
Zamenjava PIN kode in/ali gesla na željo uporabnika
2,50 EUR
 
Sprememba imetnika ID kartice SecureID na željo uporabnika
Sprememba imetnika ID kartice SecureID na željo uporabnika
5,50 EUR
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
 • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
 • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
 • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
 • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja