Nova KBM

Sum in prijava nedovoljenega ravnanja | NKBM

Nova KBM posluje trajno in uspešno ter je pri tem zavezana k spoštovanju vseh pravnih in etičnih zahtev.

Začnite tipkati, kar iščete

SUM IN PRIJAVA NEDOVOLJENEGA RAVNANJA

Nova KBM posluje trajno in uspešno ter je pri tem zavezana k spoštovanju vseh pravnih in etičnih zahtev. Naša odgovornost je, da poslujemo v skladu z najvišjimi profesionalnimi in etičnimi standardi ter prakso. Da bi upravičili zaupanje strank, poslovnih partnerjev in zaposlenih, sta najpomembnejši poštenost in transparentnost poslovanja. Več informacij najdete v Kodeksu ravnanja Nove KBM  in Skupine Nove KBM.


PRIJAVA SUMA
Banka vse večjo pozornost namenja prepoznavanju in preprečevanju nedovoljenih ravnanj. Primeri nedovoljenega ravnanja namreč lahko ogrozijo ugled banke, ji povzročijo finančno izgubo, regulatorne sankcije, prizadenejo njene zaposlene, komitente, izvajalce, dobavitelje in vse druge deležnike, ki sodelujejo ali pa želijo sodelovati z banko. Banka je dolžna v svojem interesnem okolju preprečiti vsako obliko nedovoljenega ravnanja, ki pomeni kršitev pravil z vidika skladnosti poslovanja, prav tako pa zgodnje zaznavanje prispeva k zmanjševanju neželenih ravnanj in vzpostavljanju preventivne strategije.

V Novi KBM smo sprejeli ničelno toleranco za vse vrste nedovoljenega ravnanja, s čimer jasno sporočamo našo zavezo k aktivnemu zagotavljanju poštenega, odgovornega in zakonitega poslovanja.

K večji učinkovitosti pri preprečevanju, odkrivanju in raziskovanju nedovoljenih ravnanj lahko prispevate tudi vi, tako da nas obvestite o sumu ali izvedbi nedovoljenega ravnanja.
Banka omogoča več načinov za prijavo suma nedovoljenega ravnanja, in sicer:
  • Z izpolnitvijo spodnjega obrazca,
  • S klicem na spodaj navedeno telefonsko številko,
  • Preko navadne pošte na naslov banke s pripisom »Za Službo skladnosti poslovanja – OSEBNO«.
  • Z izpolnitvijo obrazca na https://www.otpgroup.info/ethical-breach-and-whistleblowing/form, ki ga bodo prejele odgovorne osebe OTP NYRT (Madžarska).
V primeru prijave suma nedovoljenega ravnanja v dobri veri prijavitelj ne nosi nobenih negativnih posledic. Banka zagotavlja vsem prijaviteljem, ki v dobri veri prijavijo sum nedovoljenega ravnanja, varstvo pred morebitnimi negativnimi posledicami zaradi podane prijave. Banka ne dopušča, da se nad prijaviteljem, ki v dobri veri prijavi sum nedovoljenega ravnanja, izvaja pritisk oz. kakršnakoli vrsta diskriminacije v obliki povračilnih ukrepov. Zagotovitev zaščite prijavitelja pomeni varovanje zaupnosti njegovih osebnih podatkov. Osebni podatki o prijavitelju se smejo posredovati tretjim osebam le s posebnim soglasjem prijavitelja ali če obstaja zakonska podlaga, da se identiteta prijavitelja mora razkriti.

Prijave so lahko tudi anonimne. V tem primeru se prijava preveri v obsegu navedenih dejstev.

 
 
 

Varno poslovanje


Za vas smo na enem mestu zbrali najpogostejše prevare ter nasvete, kako se prevaram izogniti. Da boste še bolje pripravljeni na jutri.


VEČ O TEM