Nova KBM

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev| NKBM

Ko se odločate o najemu dolgoročnega kredita, poskrbite za finančno varnost svojih najbližjih.

Začnite tipkati, kar iščete

ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE KREDITOJEMALCEV

Življenje je lahko nepredvidljivo, zato bodite ob najemu kredita odgovorni in poskrbite za finančno varnost svojih najbližjih. Z zavarovanjem kreditojemalca poskrbite, da poplačilo kredita ne postane breme vaših najbližjih, če se vam v obdobju odplačevanja zgodi neljubi dogodek, kot sta smrt ali invalidnost.

ZANIMA ME

Nova KBM  


Plačilo preostanka kredita v primeru smrti ali popolne trajne delovne nezmožnosti (oz. popolne trajne telesne okvare pri upokojencih)
 

Nova KBM


Ugodna mesečna premija, ki ni odvisna od vaše starosti ali življenjskega stila.

 
 

Nova KBM


Enostavna in hitra sklenitev ob najemu novega potrošniškega ali stanovanjskega kredita ali med odplačevanjem že obstoječega.
 

Izbirate lahko med dvema paketoma:

 
OSNOVNI PAKET
 

Osnovni paket vključuje:

  • zavarovanje za primer smrti in
  • zavarovanje za primer popolne trajne delovne nezmožnosti (oz. popolne trajne telesne okvare pri upokojencih)

Nova KBM
 Kritje: zavarovanje vključuje poplačilo kredita.

V primeru smrti ali popolne trajne delovne nezmožnosti (oz. popolne trajne telesne okvare pri upokojencih) preostanek dolga kredita ne bo obremenil vaših bližnjih. Preostanek kredita bo banki poplačan s strani zavarovalnice.

RAZŠIRJENI PAKET
 
Razširjeni paket vključuje:
  • zavarovanje za primer smrti,
  • zavarovanje za primer popolne trajne delovne nezmožnosti ter
  • zavarovanje za primer brezposelnosti.
Nova KBM
Kritje: V primeru smrti ali trajne delovne nezmožnosti preostanek dolga kredita ne bo obremenil vaših bližnjih. Preostanek kredita bo banki poplačan s strani zavarovalnice.

V primeru brezposelnosti pa bo zavarovalnica izplačala do 6 obrokov kredita (maksimalna višina izplačila obroka pri potrošniškem kreditu je 500 EUR in stanovanjskem kreditu 1.500 EUR).

Sklenite zavarovanje povsem enostavno:

 
Nova KBM Ob sklenitvi zavarovanja podpišete izjavo o dobrem zdravstvenem stanju.
Nova KBM
Zavarovanje lahko sklenete ob najemu novega potrošniškega ali stanovanjskega kredita ali med odplačevanjem že obstoječega.
 
Nova KBM Premija se plačuje mesečno preko SEPA direktne bremenitve.
 

Najpogostejša vprašanja in odgovori

 
Katere vrste življenjskega zavarovanja obstajajo?
Poznamo dve vrsti življenjskih zavarovanj: s fiksno zavarovalno vsoto in s padajočo zavarovalno vsoto. Pri fiksni vsoti ostaja zavarovalna vsota enaka ves čas trajanja pogodbe. Ta možnost je idealna za zavarovanje družine. Pri padajoči zavarovalni vsoti se zavarovalna vsota enakomerno znižuje med trajanjem pogodbe in je bolj primerna za zavarovanje kreditov.

Življenjsko zavarovanje kreditojemalca je zavarovanje s padajočo zavarovalno vsoto.
Kakšna je višina zavarovalne vsote pri zavarovanju kreditojemalca?
V primeru škodnega dogodka je zavarovalna vsota enaka znesku preostanka dolga kredita na dan dogodka.
 
Kako dolgo velja zavarovanje kreditojemalca?
Trajanje življenjskega zavarovanja je poenoteno z dobo trajanja kredita. Tako je kredit zavarovan za celotno obdobje.
 
Kdaj je pravi čas za sklenitev zavarovanja kreditojemalcev?
Priporočljivo oz. odgovorno je, da sklenete življenjsko zavarovanje ob najetju kredita.
 
Kdo lahko sklene zavarovanje?
Z Osnovnim paketom se lahko zavarujejo osebe starejše od 18. in mlajše od 68. letom, z Razširjenim paketom pa osebe mlajše od 50. let.

Pogoj za sklenitev je podpisana izjava o dobrem zdravstvenem stanju.

Maksimalna zavarovalna vsota za smrt in popolno trajno delovno nezmožnost/popolno trajno telesno okvaro je 250.000 EUR.
Ali je potreben zdravniški pregled?
Do zavarovalne vsote v višini 250.000 EUR ni potrebno opraviti zdravniškega pregleda in izpolnjevati zdravstvenega vprašalnika, potrdi se le izjava o dobrem zdravstvenem stanju.

Vas zanima življenjsko zavarovanje kreditojemalca? Sklenitev je enostavna.


 
 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

V poslovalnici


Zavarovanje lahko sklenete v eni od naših poslovalnic. 
Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate tudi razne druge storitve po celi Sloveniji.
 

Morda vas zanima tudi

 
riziko življensko zavarovanje

Riziko zavarovanjeŽivljenje je nepredvidljivo, zato je smiselno, da že zgodaj poskrbite za finančno zaščito svojih bližnjih. Sklenite zavarovanje ter odgovorno poskrbite, da bodo vaši družinski člani v primeru smrti finančno varni.

VEČ o tem
 
riziko življensko zavarovanje
prosta760x465.jpg?master=40

Življensko zavarovanje z delnim povračilom premije


Poskrbite za finančno varnost svoje družine, če se vam zgodi najhujše, in hkrati varno varčujte. V primeru doživetja prejmete izplačilo privarčevanih sredstev v višini 30 % plačane premije.


VEČ O TEM
 
prosta760x465.jpg?master=40
življenjsko zavarovanje limitojemalca

Kolektivno življensko zavarovanje limitojemalcev


Poskrbite, da poplačilo izredno dovoljene prekoračitve stanja (limita) ne postane breme vaših najbližjih, če se vam v obdobju, ko uporabljate to bančno storitev, dogodi neljubi dogodek, kot je npr. nezgoda, smrt ali izguba službe.

VEČ O TEM
 
življenjsko zavarovanje limitojemalca