Nova KBM
 

Naložbeni duet | NKBM

Zakaj ne bi združili obojega: klasičnega udobja varnosti depozita in dinamičnega potenciala naložb? Z Naložbenim duetom boste svoj denar naložili bolje: ponuja razpršenost naložb, kar posledično pomeni tudi večjo varnost naloženega denarja.

NALOŽBENI DUET

Zakaj ne bi združili obojega: klasičnega udobja varnosti depozita in dinamičnega potenciala naložb v vzajemne sklade? Z Naložbenim duetom boste svoj denar naložili bolje: ponuja razpršenost naložb, kar posledično pomeni tudi večjo varnost naloženega denarja.
 

Nova KBM

Kombinacija:
50% naložbe v depozit 
50% v vzajemne sklade Sava Infonda, Raiffeisen Capital Management ali Triglav sklade.*


 
 

Nova KBM

Maksimalni znesek naložbe v vzajemne sklade je 99.999 EUR.
Izbirate lahko med 6 mesečno, 1, 2 ali 3 letno vezavo.
 

Nova KBM


Obrestna mera za depozit je višja od veljavne posebne ponudbe depozitov s fiksno obrestno mero. 

 
 
Za vplačilo v sklade v poslovalnicah Nove KBM s plačilnim nalogom ne plačate nadomestila.
 

Vzajemni skladi Raiffeisen-Nachhaltigkeit Rent, Raiffeisen-EuroShortTerm-Rent, Raiffeisen-Global-Rent, Raiffeisen-EuroPlus-Rent, Raiffeisen-Euro-Corporates, Raiffeisen-Osteuropa-Rent in Raiffeisenfonds-Konservativ niso vključeni v kombinirani produkt Naložbeni duet.
 
V  jamstveno vlogo je vključen le depozit, ne pa tudi enote premoženja vzajemnega sklada.
 
Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu. Investicijske sklade Raiffeisen Capital Management upravlja Raiffeisen Kapitalanlage – G.m.b.H., sklade Infond upravlja Sava Infond d.o.o. Trženje, distribucijo in vplačila teh skladov v Sloveniji opravlja tudi Nova KBM d.d. Investicijski skladi niso bančni produkt in niso zajeti v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. Banka ne jamči za donosnost naložbe sredstev v sklade.

Prospekt, izvleček prospekta, dodatek za slovenske vlagatelje, zadnje objavljeno letno in polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh www.nkbm.si, www.infond.si, na sedežu družbe Sava Infond v času uradnih ur, lahko pa jih naročite tudi po telefonu 02 229 7440 ali na brezplačni telefonski številki 080 22 42 in v vseh poslovalnicah Nove KBM d.d. Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v investicijski sklad. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja sklada so dnevno objavljeni na spletnih straneh: www.nkbm.si in www.infond.si. Prosimo, da ob sklenitvi pogodbe v banki preverite veljavne pogoje in lastnosti storitve.
 

KAKO DO NALOŽBENEGA DUETA?

Nova KBM


Pišite nam in kontaktirali vas bodo naši sodelavci.


 

Lahko pa nas obiščete tudi v najbližji poslovalnici ali poštni enoti*. (*Pogodbene pošte so izvzete.)