Nova KBM
 

Obdavčitev obresti | NKBM

Obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ki jih davčni zavezanci RS prejmejo v koledarskem letu, so obdavčene po določilih Zakona o dohodnini

OBDAVČITEV OBRESTI FIZIČNIH OSEB

Obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ki jih davčni zavezanci RS prejmejo v koledarskem letu, so obdavčene po določilih Zakona o dohodnini (ZDoh-2).
Za obresti od depozitov velja cedularna obdavčitev obresti. To pomeni, da so obresti obdavčene kot samostojni del dohodkov in se ne vključujejo v letno davčno osnovo za dohodnino. Od leta 2013 so obresti obdavčene po 25 - odstotni stopnji.


Rezident Republike Slovenije je dolžan do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU. Seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident RS na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, se v tekočem koledarskem letu zmanjša za 1.000,00 EUR (133. člen ZDoh-2).


Zavezanec lahko uveljavlja davčno osnovo po 84. členu ZDoh-2, če o tem obvesti banko z oddajo obrazca DOHPREM št. 6. Na osnovi tega obrazca se v davčno osnovo od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih depozitov, vštejejo obresti, obračunane za obdobje davčnega leta, in tako banka obračunane obresti davčnega zavezanca obravnava enako, kot da so izplačane.


Navedeni obrazec se predloži banki v dveh izvodih. Navodilo za izpolnjevanje obrazca in dodatne informacije so vam na voljo na spletni strani DURS.