Nova KBM

Obdavčitev obresti | NKBM

Obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ki jih davčni zavezanci RS prejmejo v koledarskem letu, so obdavčene po določilih Zakona o dohodnini

Začnite tipkati, kar iščete

OBDAVČITEV OBRESTI FIZIČNIH OSEB

Obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ki jih davčni zavezanci RS prejmejo v koledarskem letu, so obdavčene po določilih Zakona o dohodnini (ZDoh-2).

OBDAVČITEV OBRESTI

 

V skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) so obresti od denarnih depozitov in varčevanj pri bankah in hranilnicah obdavčene. Do konca januarja tekočega leta banka posreduje varčevalcem podatke o doseženih obrestih za preteklo koledarsko/davčno leto.

Do zneska 1.000 EUR so obresti za davčne rezidente Republike Slovenije neobdavčene. Rezident Republike Slovenije je dolžan do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU. Davčna napoved se vloži na predpisanem obrazcu »Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU«.

Obrazec »MF- FURS obr. DOHKAP št.2« , navodilo za njegovo izpolnjevanje in več informacij so na voljo na spletni strani Finančne uprave RS.


DAVČNA OSNOVA PO 84. ČLENU ZDOH-2

V primeru sklenitve pogodbe o varčevanju oz. vezavi sredstev za obdobje, daljše od enega leta, lahko varčevalec (zavezanec za dohodnino) uveljavlja davčno osnovo po 84. členu ZDoh-2. V tem primeru banka o obrestih, ki so obračunane za posamezno koledarsko/davčno leto, poroča Finančni upravi kot da so izplačane. V skladu z zakonskimi določili je potrebno odločitev posredovati banki v tistem koledarskem/davčnem letu, ko je bila pogodba za depozit/varčevanje sklenjena.

Varčevalec (davčni zavezanec) obvesti banko z obrazcem DOHPREM št. 6. Navodilo za izpolnjevanje obrazca in dodatne informacije so na voljo na spletni strani Finančne uprave RS.