Nova KBM

Vpis obveznice Republike Slovenije za državljane omogoča tudi Novi KBM | NKBM

Vpis obveznice Republike Slovenije za državljane omogoča tudi Novi KBM

Začnite tipkati, kar iščete

Vpis obveznice Republike Slovenije za državljane omogoča tudi Nova KBM

24 januar 2024
OBVESTILA
Nova KBM kot soorganizatorica sodeluje pri izdaji obveznice Republike Slovenije za državljane.
 
Vpis obveznice RS94, ki je namenjena polnoletnim fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, bo mogoč med 1. in 16. februarjem 2024 do 12. ureizbranih poslovalnicah Nove KBM, prek spletne in mobilne banke Bank@Net in mBank@Net ali v Oddelku investicijskega bančništva Nove KBM.

Obrestna mera obveznice RS94 je nespremenljiva in se izplačuje enkrat letno. Letna obrestna mera obveznice RS94 je 3,4%, ročnost je tri leta, v izplačilo pa zapade ob koncu februarja 2027.

Minimalni znesek vpisa je 1000 evrov, maksimalni pa 100.000 evrov, pri čemer bo v primeru presežnega vpisa lahko število obveznic, ki bodo dodeljene posameznemu vlagatelju, manjše od vpisanega zneska, vendar ne manj kot 1000 evrov.

Ker  je izdajatelj obveznice RS94 Republika Slovenija, država jamči za izplačilo glavnice in obresti.

Več podrobnosti o lastnostih obveznice in postopku vpisa/nakupa najdete tukaj.


Pogosta vprašanja in odgovori
 

To je tržno sporočilo, ki je namenjeno informiranju vlagateljev in ni priporočilo ali nasvet za nakup ali prodajo finančnih instrumentov.

Nakup finančnih instrumentov predstavlja določeno tveganje; tudi nakup obveznic lahko za vlagatelja predstavlja tveganje, da bo vlagatelj ob zapadlosti ali prodaji prejel manj denarja, kot ga je v finančni instrument investiral.

Nova KBM d.d. ne prevzema nobenih jamstev in tveganj v zvezi z naložbo v obveznice, zato vlagateljem in potencialnim vlagateljem priporočamo, da se seznanijo z vsemi oblikami tveganja in vsemi značilnostmi naložbe.

Nova KBM d.d. v postopku izdaje obveznic skupaj z Novo Ljubljansko banko d.d. nastopa v vlogi vodilnih organizatorjev izdaje, kar pomeni, da v sodelovanju z izdajateljem in za njegov račun na podlagi sklenjene pogodbe skupaj z Novo Ljubljansko banko d.d. izvaja postopek izdaje in prve prodaje obveznic ter vse druge potrebne povezane postopke z obveznico in uvrstitvijo na Ljubljansko borzo.

Nova KBM d.d. nastopa tudi v vlogi distributerja obveznic, za kar banka prejme distribucijsko provizijo v višini 0,1% od vpisanega zneska oz. dodeljene vrednosti obveznic.