Nova KBM

Bančna Skupina OTP uvedla dodatno možnost prijave sumov kršitev | NKBM

Bančna Skupina OTP Nyrt deluje na podlagi zakonitega, poštenega in etičnega ravnanja ter odkriva primere neskladnosti in izvaja ustrezne ukrepe, zato je uvedla dodatno možnost prijave sumov kršitev.

Začnite tipkati, kar iščete

Bančna Skupina OTP uvedla dodatno možnost prijave sumov kršitev

30 april 2024
OBVESTILA
 
Bančna Skupina OTP Nyrt deluje na podlagi zakonitega, poštenega in etičnega ravnanja ter odkriva primere neskladnosti in izvaja ustrezne ukrepe, zato je uvedla dodatno možnost prijave sumov kršitev. Namreč, namen prijave sumov kršitev je zagotoviti možnost prijaviteljem, da prijavijo sume kršitve zakonodaje in Kodeksa ravnanja Skupine OTP Nyrt, ter spodbuditi in omogočiti (anonimno) prijavo tovrstnih kršitev. Prijave bo obravnaval Direktorat za skladnost poslovanja OTP Bank Nyrt ali drugi pristojni oddelek OTP Bank Nyrt, ki bo v predpisanem roku ugotovil, ali je prišlo do kršitve pravil oz. druge kršitve in opravil potrebne korake za reševanje zadeve. Skupina OTP Nyrt prijavo ter vsebino le-te obravnava kot zaupno. Osebni podatki prijavitelja ne bodo razkriti brez soglasja prijavitelja, hkrati pa prijavitelj, ki je prijavo ali pomisleke glede morebitnega neetičnega ravnanja podal v dobri veri, ne bo preganjan. Več si lahko preberete na: OTP Group - Ethical Breach and Whistleblowing Reporting System.
 
Še vedno pa so vam na voljo obstoječi kanali za prijavo sumov, in sicer na: Sum in prijava nedovoljenega ravnanja | NKBM .