Nova KBM

Revidirano letno poročilo 2019: V Novi KBM nadaljujemo ambiciozno pot postati najboljša banka | NKBM

Revidirano letno poročilo 2019: V Novi KBM nadaljujemo ambiciozno pot postati najboljša banka

Začnite tipkati, kar iščete

Revidirano letno poročilo 2019: V Novi KBM nadaljujemo ambiciozno pot postati najboljša banka

18 marec 2020
OBVESTILA
 

V Novi KBM smo tudi v letu 2019 odločno in osredotočeno izpolnjevali zastavljeno poslovno strategijo, kar se odraža v dobrih poslovnih rezultatih in številnih dosežkih na vseh strateških področjih. Naš cilj je, da tudi v prihodnje ohranimo močno lokalno prisotnost in dostopnost v vseh regijah s ciljem postati tržni vodja v Sloveniji, tako s prevzemi kot tudi z organsko rastjo.

Najpomembnejši med lanskimi številnimi dosežki je podpis pogodbe za nakup Abanke d.d., ki se je po pridobitvi vseh regulatornih dovoljenj zaključil 5. februarja 2020. S tem je Nova KBM postala lastnica 100% delnic Abanke, ta pa je istega dne postala članica Skupine Nove KBM.

Prav tako smo uspešno in v zelo kratkem času septembra 2019 uvedli nov osrednji bančni informacijski sistem (CBS). Sočasno smo prenovili tudi spletno ter mobilno banko.

Digitalizacija ostaja prihodnost in prednostno razvojno področje v Novi KBM. Zato smo se tudi v letu 2019 osredotočali na poenostavitev postopkov ter izboljšanje odzivnih časov in operativne učinkovitosti, s čimer smo še izboljšali svoje storitve in odnos s strankami.

Nova KBM z več kot 800 bančnimi točkami (vključno z bančnimi poslovalnicami, poštnimi okenci, specializiranimi bančnimi okenci in bankomati) ostaja najbolj dostopna banka v državi.

V banki smo se tudi v letu 2019 kot družbeno odgovorna institucija in ob upoštevanju poslovnih ciljev vključevali v pomembnejše nacionalne, regijske in lokalne dogodke, projekte in pobude ter tako prispevali k razvoju družbenega in gospodarskega okolja, v katerem delujemo. To bomo nadaljevali tudi v letu 2020.

V letu 2019 smo v Novi KBM nadaljevali zmanjševanje portfelja nedonosnih naložb ter krepili visoke standarde korporativnega upravljanja, skladnosti poslovanja in upravljanja tveganj.


V 2019 z dobičkom v višini 67,4 milijonov

Eden pomembnih poslovnih ter družbeno odgovornih ciljev Nove KBM je vzdržna dobičkonosnost, ki omogoča investiranje v nadaljnji razvoj banke in hkrati zagotavljanje ustreznih rezerv za prilagajanje prihodnjim spremembam ali šokom v finančnem in gospodarskem okolju.

V Novi KBM smo tako konec leta 2019 zaključili s čistim dobičkom v višini 67,40 milijona €, Skupina Nove KBM pa je ustvarila 62,49 milijona € dobička.

Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je ob koncu 2019 znašal 8,1 % na ravni Skupine in 8,8 % na ravni banke.

Količnik kapitalske ustreznosti na skupni kapital ostaja visok in je za Skupino znašal 27,0 % ter za banko 26,2 %. Banka je konec leta ohranila močno kapitalsko in likvidnostno pozicijo.

Bilančna vsota Skupine se je povečala na 5,11 milijarde €.

Delež nedonosnih kreditov v portfelju Skupine se je v letu 2019 znižal za 1,8 odstotne točke, v portfelju banke pa za 2,0 odstotne točke, s čimer se je izkazal pozitivni trend tako pri zmanjševanju obsega nedonosnih izpostavljenosti kot povečanem obsegu poplačil in prestrukturiranih terjatev.

Poslovanje smo v Novi KBM uspešno prilagajali novim ali spremenjenim regulatornim predpisom na nacionalni ali mednarodni ravni. Napredek in izboljšano poslovanje banke potrjujejo tudi izboljšane bonitetne ocene. Sredi leta 2019 je bonitetna agencija Moody‘s Investors Service dvignila dolgoročno oceno kreditnega tveganja banke na Baa2, ocena prihodnjih izgledov je pozitivna, bonitetna agencija Fitch Ratings pa je oceno dvignila na BB+ s pozitivno oceno prihodnjih izgledov.

Nova KBM ohranja svoja prizadevanja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, ki ju vpenja v vse ravni poslovanja.

 

John Denhof, predsednik uprave Nove KBM: »Ponosni smo na minule dosežke in izkušnje ter odprti za nove priložnosti in izzive v letu 2020, ki bo na mnogih področjih poslovanja banke prelomno. Naš fokus bo še naprej odličnost v poslovanju s strankami, rast in dobičkonosnost, razvoj organizacijske kulture in zaposlenih, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti ter operativna učinkovitost.«

 

Dr. Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta Nove KBM: »Tudi v preteklem letu je Nova KBM uspešno izpolnjevala zastavljeno poslovno strategijo. V letošnjem letu nas čakajo mnogi ambiciozni načrti, na čelu katerih je združevanje dveh bank v eno, močno banko. V središču poslovanja in prizadevanj Nove KBM tudi v prihodnje ostajajo tako zaposleni kot njene stranke, ki jim bomo zagotovili najbolj dostopno in priročno bančno mrežo ter najboljše produkte in storitve v vseh segmentih bančnega poslovanja.«

 

Povezava do Letnega poročila Skupine Nove KBM in Nove KBM 2019