Nova KBM

Finančna poročila in dokumenti | NKBM

Na tej strani najdete letna poročila, nerevidirana letna, medletna in polletna poročila.

Začnite tipkati, kar iščete

FINANČNA POROČILA IN DOKUMENTI

Letna poročila
Medletna poročila

LETO 2023

 
  Razkritja junij 2023


LETO 2022

 
  Razkritja junij 2022LETO 2021

  Razkritja junij 2021
 
  Razkritja marec 2021
  

LETO 2020

 
  Razkritja september 2020
  
  Razkritja junij 2020
  
  Razkritja marcec 2020
  

LETO 2019

 
  Razkritja september 2019
 
  Razkritja september 2019
 
  Razkritja junij 2019
 
  Razkritja marec 2019
 

LETO 2018

 
  Razkritja marec 2018
 
  Razkritja junij 2018
 
  Razkritja september 2018
 

LETO 2017

 
  Nerevidirano poročilo za obdobje januar - junij 2017
 

LETO 2016

 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - september 2016
 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - junij 2016
 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - marec 2016

LETO 2015

 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - september 2015
 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - junij 2015
 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - marec 2015

LETO 2014

 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in Nove KBM d.d. januar - december 2014
 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - september 2014
 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - junij 2014
 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - marec 2014


LETO 2013

 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in Nove KBM d.d. januar - december 2013
 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. januar - september 2013
 
  Nerevidirano konsolidirano poročilo Skupine Nove KBM za obdobje januar - junij 2013
 
  Nerevidirano poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. januar - marec 2013


LETO 2012

 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine in Nove KBM d.d. januar - december 2012
 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. januar - september 2012
 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za obdobje januar - junij 2012
 
  Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM za obdobje januar - marec 2012

PBS - Arhiv letnih poročil
Abanka - Arhiv letnih in medletnih poročil
Abanka - Arhiv javnih objav in ostalih poročil

LETO 2020

  Znesek zajamčene vsote vlog_29062020

  Objava informacije glede odločitve o delitvi bilančnega dobička za leto 2019_19062020

  Sklic 43. skupščine Abanke d.d._15052020

  NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR (NOVA KBM) USPEŠNO ZAKLJUČILA NAKUP ABANKE (sporočilo za javnost)_05022020

  Moody's je potrdil dolgoročno oceno kreditnega tveganja Abanke d.d. Baa2 in spremenil oceno prihodnjih izgledov_04052020
 
  Fitch Ratings je spremenil oceno prihodnjih izgledov Abanke d.d. v negativno in ohranil dolgoročno oceno kreditnega tveganja pri BB+_14042020
 
  Letno poročilo Abanke za leto 2019_18032020


LETO 2019

  Obvestilo o podpisu pogodbe o prodaji Abanke_21062019
 
  Nada Mertik je nova članica uprave Abanke d.d._24072019
  
  Mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings je ohranila bonitetne ocene Abanke_24042019
 
  Fitch Ratings zvišala oceno iz stabilne v pozitivno_02072019
 
  52. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._27122019
 
  51. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._26112019
 
  50. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._08102019
 
  49. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._03092019
 
  48. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._18062019
 
  47. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._17042019
 
  46. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._05032019
 
  7. izredna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._19032019
 
  Sklic XLI. skupščine Abanke d.d._16092019
 
  Sklic XL. skupščine Abanke d.d._14052019
 
  Sklepi XLI. skupščine Abanke d.d._19092019
 
  Sklepi XLI. Skupscine druzbe Abanka dd
 
  Sklepi 40. skupscine Abanke d.d.
 
  Sklepi XL. skupščine Abanke d.d._17052019
 
  Letno poročilo Abanke za leto 2018_17042019
 
  Javna objava pod v prvih devetih mesecih leta 2019 s prilo konsolidiranimi račun izkazi_27112019
 
  Javna objava pod v prvem trimesečju leta 2019 s prilo konsolidiranimi račun izkazi_19062019
 
  Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesecju leta 2019 s prilozenimi konsolidiranimi racunovodskimi izkazi
 
  Javna objava prvi deveti meseci 2019 s prilozenimi konsolidiranimi racunovodskimi izkazi
  
  Izjava o upravljanju
 
  Izjava o upravljanju_17042019


LETO 2018

  Začetek prodajnega postopka_11102018
 
  Zaključek prodaje odvisne družbe Aleasing d.o.o., Ljubljana_28032018.banke d.d._14052019
 
  XXXVII. skupščina družbe Abanka d.d._17052018
 
  Sklic XXXIX. skupščine Abanke d.d._21092018
  
  Sklic XXXVIII. skupščine Abanke d.d._30072018
 
  Sklic XXXVII. skupščine Abanke d.d._15052018
 
  Podpis pogodbe o paketni prodaji terjatev_21032018
 
  Odstopna izjava člana Nadzornega sveta Abanke d.d._11042018
 
  Mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings je ohranila bonitetne ocene Abanke_26042018
 
  36. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._27022018
 
  37. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._20042018
 
  38. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._22052018
 
  39. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._21062018
 
  40. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._30072018
 
  41. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._04092018
 
  43. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._20112018
 
  44. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._18122018
 
  6. izredna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._21092018
 
  Sklepi XXXVIII. skupščine Abanke d.d._31072018
 
  Sprejeti sklepi XXXVIII.skupščine Abanke d.d.
 
  Izjava o upravljanju 2017 SLO final zaščita
 
  Izjava o upravljanju_23042018
 
  Sklepi XXXVIII. skupščine Abanke d.d._31072018
 
  Letno poročilo 2017_23042018
 

LETO 2017

 
  28. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._23022017
 
  29. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._13042017
 
  30. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._18052017
 
  31. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._31082017
 
  33. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._09112017
 
  34. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._15122017 
 
  Imenovanje novega člana uprave Abanke d.d._13032017
 
  Abanka d.d. je podpisala pogodbo o prodaji deleža v hčerinski družbi Aleasing d.o.o., Ljubljana_25072017
 
  Matevž Slapničar je novi član uprave Abanke d.d._13062017
 
  Mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings je zvišala bonitetne ocene Abanke_05052017
 
  Obvestilo o začetku iskanja vlagateljev_17072020 
 
  Odstop člana Nadzornega sveta Abanke d.d._06102017
 
  XXXIV. skupščina Abanke d.d._23022017
 
  Informacija o izpolnitvi enega od odložnih pogojev po pogodbi o prodaji deleža v hčerinski družbi Aleasing d.o.o., Ljubljana_19102017
 
  Notarski zapisnik SV 200-17 
 
  Gradivo in zapisnik XXXIV. skupščine Abanke d.d._0203201
 
  Gradivo k 2. točki dnevnega reda
 
  Izjava o upravljanju 2016 SLO 
 
  Izjava o upravljanju_21042017
 
  Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d.
 
  Javna objava podatkov Abanke v prvem trimesečju leta 2017 s priloženimi konsolidrani računovodskimi izkazi_19052017 
 
  Sklepi XXXIV. redne skupščine družbe Abanka d.d._01032017
 
  Sklepi 34. skupščine
 
  Letno poročilo 2016_21042017 
 
  Sklic XXXV. skupščine Abanke d.d_18052017
 
  Sklepi 35. skupščine
 
  Skupščina oktober 2017
 
  Sklepi XXXVI. redne skupščine družbe Abanka d.d._11102017 
 
  Sklic XXXV. skupščine Abanke d.d_18052017
 
  Sklic_35_skupscine_Abanke
 
  Sklic XXXV. skupščine Abanke d.d_18052017

LETO 2016

 
  19. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._25022016 
 
  20. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._31032016
 
  21. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._21042016
 
  22. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._13052016 
 
  24. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._24082016
 
  25. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._20102016
 
  26. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._11112016
 
  27. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d._15122016
 
  Abanka d.d. je pričela s prodajo hčerinske družbe Afaktor d.o.o., Ljubljana_27062016
 
  Abanka d.d. je pričela s prodajo hčerinske družbe Aleasing d.o.o., Ljubljana_27062016
 
  Abanka d.d. uspešno zaključila prodajni postopek hčerinske družbe Afaktor d.o.o., Ljubljana_15122016
 
  Abanka uspešno prestala celovito oceno banke tako po osnovnem kot tudi po neugodnem scenariju_04112016
 
  Odstop člana nadzornega sveta_09082016
 
  Mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings je zvišala bonitetne ocene Abanke_13052016
 
  Odstop predsednika Nadzornega sveta_11022016
 
  Pripojitev družbe Posest d.o.o. k družbi Anepremičnine d.o.o._19042016
 
  Izjava o upravljanju_15042016
 
  Izjava SLO zascita
 
  Jav_obj_pod_posl_Ab_trimesečju_2016_s prilo_konsolidiranimi račun_izkazi_13052016
 
  Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d._11112016
 
  Jav_obj_pod_posl_Ab_devetmesečju_2016_prilo_konsoli_računovodskimi izkazi_11112016
 
  Javna objava devetmesecje leta 2016 s prilozenimi konsolidiranimi racunovodskimi izkazi
 
  Letno poročilo 2015_15042016
 
  Sklepi 33 skupščine 2016
 
  Sklepi XXXIII. redne skupščine družbe Abanka d.d._13052016
 
  Sklic XXXIII skupščine 2016_slo
 
  Sklic XXXIII. skupščine Abanke d.d_12052016
 
Abanka - Arhiv informacij javnega značaja

Osnovne informacije

 
  Osnovna stran
 
  Dostop do informacij javnega značaja1. Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave Abanke

 
  1. Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave Abanke
 
  Pravila o prejemkih članov NS 8.5.2015
 
  Pravila o prejemkih članov NS 2.10.2015
   
  IJZ o članih NS in UB Banke Celje za leto 2015
   

2. Informacije javnega značaja po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ-C

 
  Informacije javnega značaja po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ-C
 
  Mandatne in podjemne pogodbe leto 2016
  
  Mandatne in podjemne pogodbe za leto 2017
 
  Mandatne in podjemne pogodbe za leto 2018
 
  Mandatne in podjemne pogodbe za leto 2019
 
  Sponzorske in donatorske pogodbe leto 2015
 
  Sponzorske in donatorske pogodbe leto 2016
 
  Sponzorske in donatorske pogodbe za leto 2015 BC
   

3. Izjave o neodvisnosti skladno z 2. odstavkom 59. člena ZSDH-1

 
  Izjave o neodvisnosti skladno z 2. odstavkom 59. člena ZSDH-1
 
  Izjava o neodvisnosti Gedrih
 
  Izjava o neodvisnosti Leskovec
 
  Izjava o neodvisnosti Merc
 
  Izjava o neodvisnosti Slapar
 
  Izjava o neodvisnosti Šušteršič
 
  Izjava o neodvisnosti Šterk
 
  Izjava o neodvisnosti Trebše
 
  Izjava o neodvisnosti Uršič
 
  Izjave o neodvisnosti članov NS 
 
  Izjava o neodvisnosti Aberšek
 
  Izjava o neodvisnosti Babič
 
  Izjava o neodvisnosti Alenka Vrhovnik Težak
 
  Izjava o neodvisnosti Dejan Kaisersberger
 
  Izjava o neodvisnosti Marko Garbajs
 
  Izjava o neodvisnosti Melita Malgaj
   
  Izjava o neodvisnosti Miha Košak
 
  Izjava o neodvisnosti Rok Pivk
   
  Izjava o neodvisnosti Varja Dolenc
 
  Izjava o neodvisnosti pooblaščenca za skladnost
   
  Izjava o neodvisnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja
 
  Izjava o neodvisnosti pooblaščenke za skladnost
 
  Izjava o neodvisnosti Golob Matzele
 
  Izjava o neodvisnosti Lenič
   
  Izjava o neodvisnosti Mertik
 
  Izjava o neodvisnosti Slapničar
   
  Izjava o neodvisnosti Stebernak
 
  Izjava o neodvisnosti Vozel
 
  Izjave o neodvisnosti članov UB
   

4. Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1

 
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1
 
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH do 20.6.2015
 
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 20.6.2015
 
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 5.10.2015
 
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 8.10.2015
   
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 23.11.2015
 
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 26.1.2016
 
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 9.2.2016
 
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 17.2.2016
 
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 18.4.2016
 
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 31.5.2016
 
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 8.8.2016
        
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 23.8.2016
 
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 30.9.2016
 
  Seznam oseb po 64. členu ZSDH od 14.12.2016
 
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. ods. 64. člena ZSDH-1
 
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člen ZSDH-1, ki velja od 28.02.2017
 
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 1.4.2017
     
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 7.6.2017
 
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 12.6.2017
  
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 15.6.2017
 
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 18.8.2017
 
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 11.10.2017
   
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 31.12.2017
 
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 1.4.2018
  
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 10.7.2018
      
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 10.8.2018
 
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 28.11.2018
 
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 20.12.2018
  
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 28.2.2019
 
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 24.7.2019
   
  Seznam subjektov iz 6. alineje 1. odst. 64. člena ZSDH-1, ki velja od 30.12.2019
   

5. Postopek kadrovanja članov uprave in nadzornega sveta

 
  5. Postopek kadrovanja članov uprave in nadzornega sveta
 
  Postopek kadrovanja članov uprave in nadzornega sveta 2015
 
  Politika ocenjevanja kadrovske primernosti članov UB in NS do 6.3.2017
 
  Politika ocenjevanja kadrovske primernosti članov UB in NS do 7.2.2018
   
  Postopek kadrovanja članov UB in NS
 
  Postopek kadrovanja članov uprave in nadzornega sveta od_februarja 2018 do marca 2019
 
  Postopek kadrovanja članov uprave in nadzornega svet_5.2.2020
         

6. Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

 
  6. Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga
    
  Arhiva Regres za letni dopust za leto 2015
   
  Arhiva Regres za letni dopust za leto 2016
 
  Regres za letni dopust za leto 2017
   
  Regres za letni dopust za leto 2018