Nova KBM

Na voljo več informacij o storitvah Premium bančništva | NKBM

Za vas smo prenovili spletno stran, ki je sedaj preglednejša in vsebinsko bolj bogata. Predvsem smo želeli izpostaviti temelje Premium osebnega bančništva, kateri predstavljajo dodano vrednost in koristi tako pri iskanju trenutnih finančnih rešitve.

Začnite tipkati, kar iščete

Na voljo več informacij o storitvah Premium bančništva

6 junij 2023
PREMIUM NOVOSTI
Za vas smo pred časom prenovili spletno stran, ki je sedaj preglednejša in vsebinsko bolj bogata. Predvsem smo želeli izpostaviti temelje Premium osebnega bančništva, kateri predstavljajo dodano vrednost in koristi tako pri iskanju trenutnih finančnih rešitev kot za vašo brezskrbno prihodnost.
 

Spletna stran Premium je sedaj postavljena tako, da so primarno izpostavljeni trije ključni stebri osebnega bančništva Nove KBM, in sicer: Premium storitve, finančno načrtovanje ter Premium ugodnosti. Imetnikom paketa so tako na voljo najboljše storitve na enem mestu, podpora osebnega bančnika tudi na daljavo in ugodnejše ostale storitve v naši ponudbi.

Premium osebno bančništvo zajema tudi storitev finančnega načrtovanja. Ta vam s pomočjo osebnega bančnika ter ekipe strokovnjakov za naložbe v vzajemne sklade, borzno posredništvo in zavarovanja omogoča izgradnjo načrta, prilagojenega vašim željam in potrebam.

Osebno bančništvo torej temelji na rednih kontaktih med vami in osebnim bančnikom, ki vam nudi vso dnevno podporo, hkrati pa skrbi, da se vsaj enkrat letno srečate na sestanku z namenom individualnega finančnega načrtovanja. Na slednjem se pregleda trenutno finančno stanje stranke, izrazijo se finančne želje in potrebe, tako kratkoročne kot dolgoročne, pričakovanja stranke, prav tako pa se postavijo prioritete ciljev. Na osnovi tega sestanka osebni bančnik s pomočjo ekipe strokovnjakov izdela finančno poročilo z načrtom za dosego zastavljenih ciljev. Poročilo je izdelano za vsako stranko posebej in zajema najustreznejše finančne rešitve, ki temeljijo na finančnih pravilih. Nato vsako leto z osebnim bančnikom opravite še pregled in oceno napredka doseganja zastavljenih ciljev. Slednje pa se lahko po potrebi prilagodi glede na življenjsko situacijo posameznika.

Nenazadnje pa Paket Premium prinaša številne dodatne ugodnosti in doživetja, vezana na naslednja področja: zdravje in šport, moda in lepota ter darila in kulinarika. Pri slednji lahko izpostavimo sodelovanje z združenjem JRE, kjer vas v JRE restavracijah ob plačilu s Premium karticami nad določenim zneskom čaka posebno darilce. Zamuditi pa ne gre niti ponudbe znotraj področja potovanj in prostega časa, kjer vam med drugim omogočamo brezplačni vstop za vas in enega vašega gosta v letališke salone programa Lounge Key na več kot 1.000 letališčih po vsem svetu.

 
 
 
Fotogalerija