Nova KBM

Na spletnem dogodku tudi o pričakovanjih in napovedih za leto 2024 | NKBM

Začnite tipkati, kar iščete

Na spletnem dogodku tudi o pričakovanjih in napovedih za leto 2024

15 december 2023
PREMIUM NOVOSTI
Za stranke Premium osebnega bančništva, Smart Business stranke in večje vlagatelje smo v novembru pripravili tradicionalen spletni naložbeni večer. Dogodek, ki od leta 2020 poteka dvakrat letno, se je tudi tokrat predvajal prek YouTube kanala banke.
 

Na dogodku »Aktualno o naložbah« so sodelovali Daniel Medved, direktor Oddelka investicijskega bančništva Nove KBM, Izidor Jerman, direktor področja individualnega upravljanja premoženja Triglav Skladi, Sebastjan Javoršek, pooblaščeni predstavnik Raiffeisen Capital Management, in Aleš Šoba, direktor Sektorja upravljanja investicijskih skladov Sava Infond. Tokratni spletni dogodek, ki je ponovno pritegnil veliko število strank, je povezoval namestnik odgovorne urednice Financ, Jurij Šimac.
 
Pogovor je tekel o dogajanju na kapitalskih trgih v letošnjem letu ter pričakovanjih in napovedih za prihajajoče leto.
 
Govorci so največ pozornosti namenili naslednjim temam:

  •        gibanje inflacije v letu 2023,
  •        trenutna gospodarska situacija,
  •        vztrajanje restriktivne monetarne politike centralnih bank,
  •        stanje na ameriškem in evropskem trgu: mehki pristanek vs. recesija,
  •        razlike v donosnosti med regijami in sektorji v letošnjem letu,
  •        obveznice in obvezniški skladi kot ponovno zanimiv naložbeni razred,
  •        pravilna zgradba oz. struktura portfelja.

 
Mnenja predstavnikov posameznih družb za upravljanje so bila ponovno precej enotna. Poudarili so, da je vedno pravi čas za naložbe, da pa naj investitorji vlagajo postopoma. Če imajo investitorji jasen cilj in opredeljen čas investiranja, jih namreč takšni pretresi, ki smo jim bili priča v zadnjih dveh letih, po njihovem mnenju ne bodo prizadeli.

 

 
 
Fotogalerija