Nova KBM

Finančno poročilo je temelj uspešnega načrtovanja | NKBM

Zavedamo se, da lahko vaše ambiciozne finančne cilje dosežemo na podlagi ustreznega načrtovanja, zato Paket Premium vključuje izdelavo brezplačnega finančnega pregleda, na podlagi katerega vam osebni bančnik izdela tudi načrt za dosego vaših finančni cilj

Začnite tipkati, kar iščete

Finančno poročilo je temelj uspešnega načrtovanja

20 december 2021
PREMIUM NOVOSTI
Zavedamo se, da lahko vaše ambiciozne finančne cilje dosežemo na podlagi ustreznega načrtovanja, zato Paket Premium vključuje izdelavo brezplačnega finančnega pregleda, na podlagi katerega vam osebni bančnik izdela tudi načrt za dosego vaših finančni ciljev.
 

Na enem mestu ustvarimo vašo celovito finančno sliko, ki vključuje vsa sredstva in obveznosti v okviru hišne banke. Vsa morebitna sredstva in obveznosti, ki se nahajajo izven tega okvirja, se lahko dodajo, s čimer zagotavljamo zares celovito finančno sliko. Za imetnika Paketa Premium in njegove družinske člane lahko oblikujemo tudi načrt mesečnih denarnih tokov, saj se zavedamo, da je ustrezno načrtovanje temelj za dosego zastavljenih ciljev.

 

Kako poteka priprava Finančnega poročila? Osebni bančnik pregleda in natančno določi razpoložljiva finančna sredstva, ki mu predstavljajo zanesljivo informacijo za določitev finančnih ciljev. Te gradimo na štirih temeljnih finančnih stebrih, ki obsegajo naložbe, dodatno pokojnino, financiranje in zavarovanja. V skladu s konkretnimi željami in potrebami stranke se osebni bančnik osredotoči na tiste cilje, ki so stranki pomembni in so zanjo primerni.

 

Ciljem izberemo najustreznejše finančne produkte, ki jih stranki v skladu s finančnimi pravili predstavimo. S tem se postopek ne zaključi, ampak dejansko šele začne - pripravljen načrt namreč zahteva redno letno spremljavo zastavljenih ciljev, ki jih v okviru rednega sestanka skupaj pregledamo vsaj enkrat letno, načrt pa po potrebi posodobimo oz. prilagodimo morebitnimi novim okoliščinam.

 

Takšna okoliščina so trenutno nizke obrestne mere, zaradi katerih nam realno vrednost prihrankov zmanjšuje inflacija, višjim zneskom sredstev pa dodatno še ležarine. Izkoristite možnost razpršitve privarčevanih sredstev z naložbo v slovenske in tuje vzajemne sklade s stalnim, 50 % popustom na vstopne stroške.

 

Termin za izdelavo vašega Finančnega poročila uskladite s svojim osebnim bančnikom in se prepričajte o vrhunski kvaliteti Premium osebnega bančništva Nove KBM. Osebni bančniki so vam na voljo tudi v primeru iskanja vaših najustreznejših naložbenih priložnosti.

 

 
 
Fotogalerija