Nova KBM

Znesek zajamčene vsote vlog | NKBM

Nova Kreditna banka Maribor d.d. obvešča vse svoje vlagatelje, da bodo ob združitvi* Abanke d.d. in Nove KBM d.d. v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge posamezne vloge vlagateljev obeh bank združene v skupno vlogo.

Začnite tipkati, kar iščete

Znesek zajamčene vsote vlog

26 junij 2020
OBVESTILA
Nova Kreditna banka Maribor d.d. obvešča vse svoje vlagatelje, da bodo ob združitvi* Abanke d.d. in Nove KBM d.d. v skladu z Zakonom o sistemu jamstva za vloge posamezne vloge vlagateljev obeh bank združene v skupno vlogo, ki znaša 100.000 EUR oz. več v skladu z zakonsko določenimi izjemami.
 
Če bodo vaše vloge po predvideni združitvi presegle znesek kritja zajamčene vloge, boste imeli kot vlagatelj zakonsko pravico uveljavljati:

a) pravico do predčasne razvezave pogodbe, brez dodatnih stroškov;
b) pravico, da se ob predčasni razvezavi pogodbe (na vašo željo) vloga vse do dneva razvezave obrestuje po pogodbeni obrestni meri, ki se zaradi predčasne razvezave pogodbe ne zniža.

Navedeno pravico lahko uveljavljate v roku 3 mesecev, ki prične teči 5. dan po datumu odpreme obvestila, ki vam ga je poslala banka in je naveden na tem obvestilu, oz. največ 2 meseca po datumu pravne združitve bank.

* Več informacij o predvideni združitvi Nove KBM in Abanke ter datumu združitve bo na voljo na spletni strani banke.

Pravice do predčasne razvezave ne bodo imeli vlagatelji, katerih vloge skladno z Zakonom o sistemu jamstva za vloge niso zajamčene, kar je podrobneje opredeljeno na spletnih straneh Nove KBM in Banke Slovenije.