Nova KBM

Začenja se skrbni pregled Zavarovalnice Maribor | NKBM

Danes je Nova KBM povabila k skrbnemu pregledu več ponudnikov, ki so oddali neobvezujoče ponudbe za nakup 51- odstotnega deleža banke v Zavarovalnici Maribor. Na podlagi skrbnega pregleda bodo ponudniki sprejeli odločitev o oddaji obvezujoče ponudbe, postopek prodaje pa naj bi bil zaključen do konca letošnjega leta. Neobvezujočo ponudbo je oddalo več interesentov iz Slovenije in tujine, med njimi tudi Pozavarovalnica Sava, ki je o tem kot delniška družba in skladno s pravili obveščanja javnost že obvestila. Ostalih ponudnikov oziroma domnev nekaterih medijev v zvezi s tem v banki zaradi spoštovanja zaupnosti in cenovne občutljivosti ne morejo potrditi oziroma razkriti. S prodajo Zavarovalnice Maribor in drugimi aktivnostmi Nova KBM načrtuje izboljšati svojo kapitalsko ustreznost in s tem utrditi temelje za rast in razvoj banke ter njene skupine.

Začnite tipkati, kar iščete

Začenja se skrbni pregled Zavarovalnice Maribor

10 oktober 2012
OBVESTILA
Danes je Nova KBM povabila k skrbnemu pregledu več ponudnikov, ki so oddali neobvezujoče ponudbe za nakup 51- odstotnega deleža banke v Zavarovalnici Maribor. Na podlagi skrbnega pregleda bodo ponudniki sprejeli odločitev o oddaji obvezujoče ponudbe, postopek prodaje pa naj bi bil zaključen do konca letošnjega leta. Neobvezujočo ponudbo je oddalo več interesentov iz Slovenije in tujine, med njimi tudi Pozavarovalnica Sava, ki je o tem kot delniška družba in skladno s pravili obveščanja javnost že obvestila. Ostalih ponudnikov oziroma domnev nekaterih medijev v zvezi s tem v banki zaradi spoštovanja zaupnosti in cenovne občutljivosti ne morejo potrditi oziroma razkriti. S prodajo Zavarovalnice Maribor in drugimi aktivnostmi Nova KBM načrtuje izboljšati svojo kapitalsko ustreznost in s tem utrditi temelje za rast in razvoj banke ter njene skupine.
 

Na podlagi skrbnega pregleda  Zavarovalnice Maribor, ki so ga izbrani ponudniki pričeli z današnjim dnem, bodo ponudniki sprejeli odločitev o oddaji obvezujoče ponudbe. Te banka pričakuje v novembru, postopek prodaje pa bo predvidoma končan do konca leta. Odločitev o prodaji bo banka sprejela na podlagi skrbne preučitve ponudb, vseh strokovnih kriterijev in ocenjene dodane vrednosti za delničarje ter druge deležnike banke.


Prodaja Zavarovalnice Maribor je ena od načrtovanih aktivnosti v okviru akcijskega načrta za izboljšanje kapitalske ustreznosti banke, ki ga je banka začela izvajati na podlagi sklepa junijske skupščine delničarjev in je skladen s priporočili evropskega bančnega organa (Eba). Načrt predvideva, da bo imela banka do konca letošnjega leta kapitalski količnik kapitalske ustreznosti najbolj  kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) v višini najmanj 9 odstotkov. Skladno z načrtom že potekajo tudi aktivnosti v zvezi z  morebitnim odkupom podrejenih instrumentov in dokapitalizacijo.


Skupina Nove KBM je imela na dan 30.6. 2012 dobiček iz poslovanja pred rezervacijami in slabitvami v višini  35,8 milijonov evrov in kapitalsko ustreznost najbolj kakovostnega temeljnega kapitala v višini 7,45 odstotkov. Konsolidacija Skupine Nove KBM je ena ključnih usmeritev bodoče strategije skupine, ki je v fazi nastajanja, in predvideva, da bo imela skupina v prihodnosti morda manj družb, a bo še bolj učinkovita. 


Banka bo o aktivnostih v zvezi s prodajo delničarje in zainteresirano javnost obveščala skladno z načeli enakomernega obveščanja in s predpisanimi omejitvami, ki veljajo za javne delniške družbe.