Nova KBM

Za 51-odstotni delež Zavarovalnice Maribor 65 milijonov evrov | NKBM

Danes ob 10. uri so Nova KBM, Pozavarovalnica Sava in Slovenska odškodninska družba (SOD) podpisali kupoprodajno pogodbo za 51-odstotni delež banke v Zavarovalnici Maribor. Pozavarovalnica Sava bo z vložkom 15 milijonov evrov pridobila 11,79-odstotni delež in bo odslej 60,47-odstotna lastnica Zavarovalnice Maribor. Njena 39,21 odstotna lastnica bo SOD z vložkom 50 milijonov evrov. S podpisom pogodbe se uspešno zaključuje prodajni postopek, ki ga je Nova KBM začela 17. avgusta letos. Nova KBM bo v svoji bančni mreži še naprej ponujala storitve ZM, hkrati pa se pričenjajo konkretni dogovori o načinu sodelovanja v prihodnosti. Vodstva vseh treh družb ocenjujejo, da je prodaja Zavarovalnice Maribor pozitiven signal za vse deležnike družb kot tudi za širšo finančno javnost.

Začnite tipkati, kar iščete

Za 51-odstotni delež Zavarovalnice Maribor 65 milijonov evrov

11 december 2012
OBVESTILA
Danes ob 10. uri so Nova KBM, Pozavarovalnica Sava in Slovenska odškodninska družba (SOD) podpisali kupoprodajno pogodbo za 51-odstotni delež banke v Zavarovalnici Maribor. Pozavarovalnica Sava bo z vložkom 15 milijonov evrov pridobila 11,79-odstotni delež in bo odslej 60,47-odstotna lastnica Zavarovalnice Maribor. Njena 39,21 odstotna lastnica bo SOD z vložkom 50 milijonov evrov. S podpisom pogodbe se uspešno zaključuje prodajni postopek, ki ga je Nova KBM začela 17. avgusta letos. Nova KBM bo v svoji bančni mreži še naprej ponujala storitve ZM, hkrati pa se pričenjajo konkretni dogovori o načinu sodelovanja v prihodnosti. Vodstva vseh treh družb ocenjujejo, da je prodaja Zavarovalnice Maribor pozitiven signal za vse deležnike družb kot tudi za širšo finančno javnost.
 

S kupnino v višini 65 milijonov evrov je Nova KBM pridobila večidel potrebnih sredstev za dosego kapitalske ustreznosti najbolj čistega temeljnega kapitala nad 9 odstotkov. Preostali del sredstev banka načrtuje pridobiti iz ustvarjenega dobička pri odkupu oziroma zamenjavi hibridnih obveznic, ki se bo zaključil ob koncu tega tedna, in z izdajo konvertibilne CoCo obveznice. O slednji in o morebitni dokapitalizaciji z novo izdanimi delnicami bodo delničarji banke odločali na današnji skupščini.


Pozavarovalnica Sava pri nakupu 51-odstotnega deleža v Zavarovalnici Maribor sodeluje s Slovensko odškodninsko družbo, ki v lastništvo Zavarovalnice Maribor vstopa predvidoma za obdobje do zaključka dokapitalizacije Pozavarovalnice Sava. Skupščina Pozavarovalnice Sava, na kateri bodo delničarji glasovali o 55 milijonski dokapitalizaciji je sklicana za 11.1.2013, sama prodaja delnic pa je predvidena do konca aprila 2013. S sredstvi, zbranimi v postopku dokapitalizacije, bo Pozavarovalnica Sava odkupila SOD-ov delež v Zavarovalnici Maribor. V postopku dokapitalizacije bodo imeli obstoječi delničarji Pozavarovalnice Sava, d.d. prednostno pravico, dokapitalizacija pa bo potekala v več krogih. Pozavarovalnica Sava, d.d. je v času od sklica skupščine že preverila potencialni interes finančnih vlagateljev po dokapitalizacijskih delnicah, ki so izrazili resno zanimanje. Celotno naložbeno zgodbo bo Pozavarovalnica Sava, d.d. objavila na SEOnetu in spletni strani www.sava-re.si, v petek, 14.12.2012.


Predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc je ob podpisu pogodbe poudaril: » Zadovoljni smo z izidom prodajnega postopka, ki je potekal transparentno in strokovno ter na podlagi skrbno opravljenih analiz. Ob prodajni ceni je bilo za nas pomembno tudi, da se z novim lastnikom zavarovalnica še uspešnejše razvija. S prodajo deleža v ZM uresničujemo pomemben strateški cilj, ki bo prispeval k nadaljnji utrditvi in razvoju banke ter celotne Skupine Nove KBM.«


Zvonko Ivanušič, predsednik uprave Pozavarovalnice Sava je dodal: »Pozavarovalnica Sava z nakupom preostalega dela Zavarovalnice Maribor postaja druga najmočnejša zavarovalna skupina na območju Zahodnega Balkana. Ocenjujemo, da bo ZM prispevala k nadaljnji krepitvi finančne stabilnosti in dolgoročne rasti skupine Sava Re.«


»Slovenska odškodninska družba je s premišljenim nakupom delnic ZM pomagala h kapitalski ustreznosti Nove KBM. SOD z nakupom delnic ZM ni ogrozila svoje finančne likvidnosti, kot največji delničar Pozavarovalnice Sava, pa je poskrbela za njeno nadaljnjo rast in njen nadaljnji razvoj«, je pojasnil Tomaž Kuntarič, predsednik uprave SOD.


»Prepričan sem, da bo Pozavarovalnica Sava tudi v prihodnje tako odgovoren lastnik, kot je bila doslej, in da bomo zastavljene cilje skupaj dosegali tudi v letih, ki so pred nami. Ob tej priložnosti se vsem zaposlenim ZM zahvaljujem za trud in potrpežljivost ter zavzeto delo tudi v teh časih, ki za nas niso bili enostavni. To je sedaj za nami, pred nami pa nove priložnosti in novi izzivi,« je ob zaključku prodajnega postopka dodal Drago Cotar, predsednik uprave ZM.