Nova KBM

Z novim letom na čelu banke nova uprava | NKBM

Danes so v Novi KBM na srečanju z novinarji predstavili sprejete sklepe včerajšnje redne seje članov nadzornega sveta, ki vplivajo na spremembe v vodstvu banke. Mesto dosedanjega predsednika uprave banke Matjaža Kovačiča bo s 1. januarjem 2012 prevzel dosedanji član uprave, mag. Andrej Plos. Do nadaljnjega ostaja uprava Nove KBM dvočlanska.

Začnite tipkati, kar iščete

Z novim letom na čelu banke nova uprava

8 december 2011
OBVESTILA
Danes so v Novi KBM na srečanju z novinarji predstavili sprejete sklepe včerajšnje redne seje članov nadzornega sveta, ki vplivajo na spremembe v vodstvu banke. Mesto dosedanjega predsednika uprave banke Matjaža Kovačiča bo s 1. januarjem 2012 prevzel dosedanji član uprave, mag. Andrej Plos. Do nadaljnjega ostaja uprava Nove KBM dvočlanska.
 

Na današnji novinarski konferenci so člani uprave, skupaj s predsednikom nadzornega sveta Nove KBM, dr. Dušanom Jovanovičem, predstavili najpomembnejše sklepe sprejete na včerajšnji seji nadzornega sveta. Del seje so namreč namenili obravnavi sklepov, ki vplivajo na spremembe v upravi banke. Uprava ostaja dvočlanska, poleg mag. Andreja Plosa, ki bo z novim letom imenovan za predsednika uprave, ostaja v upravi še naprej tudi dosedanja članica Manja Skernišak. V primeru mandatarstva, ki ga opredeljuje statut, ostane na delovnem mestu do imenovanja novega vodstva.


Predsednik nadzornega sveta dr. Dušan Jovanovič je spremembe v vodstvu banke, glede na otežene gospodarske razmere, v katerih banka posluje, komentiral kot primerne. »Namen odločitve nadzornega sveta je zagotoviti banki stabilnost, strokovno kontinuiteto, pritok novih idej za nadaljnji razvoj, boljše poslovne rezultate ter s tem vzpodbuditi rast tečaja delnic, zato se nam je zdelo sprejetje sklepa o sporazumnem prenehanju mandata predsedniku uprave g. Kovačiču smiselno.« Izrazil je zaupanje v prihodnje novo vodstvo in nadaljnje konstruktivno sodelovanje. G. Plos je po njegovih besedah mandatar z mandatom, kot ga je opravljal kot član uprave.


Predsednik uprave banke Matjaž Kovačič je glede odločitve o svojem odstopu povedal: »Prepričan sem, da smo kot vztrajna in uravnotežena ekipa uspešno izpolnjevali cilje, ki smo si jih zadali in po svojih najboljših močeh premagovali ovire v teh ostrih ekonomskih  razmerah. Novemu vodstvu želim uspešno delo tudi naprej. Ker se je opažalo, da zaupanja s strani večinskega lastnika v delo uprave  ni več, smo se v vodstvu  zavedali, da je lahko to za družbo slabo. Banka je vsekakor drugačna kot pred leti, vključno s kotacijo na domači borzi kot v tujini, verjamem, da je bila na dobri razvojni poti, je pa res, da je kriza pustila posledice tudi na našem poslovanju. Zato menim, da  je g. Plos, ki je že doslej skrbel za spremljavo in kontrolo poslovanja banke, spremljavo komerciale in službo strateškega razvoja, več kot odlična zamenjava.« Na vprašanja, kje se nadaljuje njegova delovna pot, je Kovačič odgovoril, da si bo za začetek vzel nekaj časa za oddih. Za dejanja  uprave pod njegovim vodstvom pa je dejal, da so bila usmerjenja v spoštovanje zakonodaje in v zagotavljanje skrbnosti poslovanja.


Mag. Andrej Plos, ki bo tako s 1. januarjem 2012 prevzel vodenje banke, je na današnjem srečanju z novinarji izrazil prepričanje, da aktualne spremembe na vrhu nikakor ne bodo vplivale na nadaljnje stabilno poslovanje banke in da bo delo potekalo v skladu z zastavljeno strategijo. »Banka ima vizijo o tem, s katerimi komitenti in na katerih trgih želi poslovati. Prvi korak bo plan za 2012, ki seveda že nastaja v težkih okoliščinah in z vrsto izzivov. Banka je kapitalsko ustrezna, finančno stabilna, izziv za nas naprej bo predvsem izboljšanje donosnosti. Prav tega se bo tudi uprava v prihodnje temeljito lotila. O novi ekipi že razmišljam, vendar za enkrat imen še ne bi razkrival, preden ne stečejo pogovori,« je še zaključil mag. Plos.