Nova KBM

Vzajemni skladi | NKBM

Naložbe v vzajemne sklade omogoča doseganje potencialno višjih donosov kot pri običajnih varčevalnih produktih. V Novi KBM lahko pristopite k široki paleti skladov KBM Infond, Raiffeisen Capital Management in BNP Paribas.

Začnite tipkati, kar iščete

VZAJEMNI SKLADI

Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond, Triglav Skladi, Raiffeisen Capital Management (RCM) in OTP Fund Management, ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Enostavno tudi prek Bank@Neta ali mBank@Neta.

ZANIMA ME   

Nova KBM

Posebna ponudba

Izkoristite posebno ponudbo brez vstopnih stroškov za sklade OTP Fund Management, ki velja do 12. 8. 2024. 

Akcija ne velja za vplačila prek direktnih obremenitev in naložb v Naložbeni Duet.
 
 
Nova KBM
Spremljajte
 
Pred odločitvijo o naložbi se seznanite s Ključnimi dokumenti, ki jih najdete na povezavi pri vsakem posameznem skladu.

Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov:


Tečajnice vzajemnih skladov
 

Nova KBM

Digitalno

Spletna banka Bank@Net in mobilna banka mBanka@Net omogočata enostavno poslovanje z vzajemnimi skladi Sava Infond in Raiffeisen Capital Management (RCM).

Za Triglav Sklade in OTP Fund Management sta trenutno v spletni in mobilni banki na voljo vpogled v stanje in nakup obstoječih skladov.
 

Aktualno iz sveta naložb 

 
Kapitalski trgi so področje, ki se nenehno spreminja in prav je, da vlagatelji in bodoči vlagatelji spremljajo dogajanje na trgu. 

Vabljeni k spremljanju tedenskih novic, kjer povzemamo novosti, ki jih pripravljajo družbe za upravljanje Triglav Skladi, Sava Infond in Raiffeisen Capital Management.

 
PREBERITE AKTUALNE NOVICE
 

Nova KBM 
Kaj je vzajemni sklad?

 
Vzajemni sklad predstavlja sredstva vlagateljev, ki jih v družbi za upravljanje (DZU) skrbno naložijo v različne vrednostne papirje.
 • delnice, 
 • obveznice in 
 • druge finančne instrumente 
 • iz različnih svetovnih regij in gospodarskih panog.

V pravilih upravljanja vzajemnega sklada je opredeljena naložbena politika sklada, ki določa kateri vrednostni papirji in v kakšnih deležih lahko sestavljajo portfelj sklada.
 
 

 Nova KBM
Kako vlagati?


Sredstva v vzajemni sklad vlagate tako, da kupujete enote premoženja sklada.   Vrednost enote premoženja (VEP) se dnevno spreminja. 

 
Dnevno spremljajte vrednost enot premoženja skladov na naši novi spletni strani:

TEČAJNICE VZAJEMNIH SKLADOV
 
 

Nova KBM 
Donosnost in izplačila

 
Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne zagotavljajo zajamčene donosnosti. Gibanje VEP je v veliki meri odvisno od stanja na trgu vrednostnih papirjev.

Naložba v vzajemne sklade ne predstavlja vezave sredstev, kot je to značilno za bančne depozite, zato lahko kadarkoli zahtevate izplačilo vseh ali dela sredstev. Tudi prek Bank@Neta ali mBank@Neta.

 
 

Nova KBM 
Kako prenesti sredstva med skladi?

 
Prenosi sredstev med vzajemnimi skladi:
 • krovnega sklada Sava Infond so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
 • Raiffeisen Capital Management (RCM) in OTP Fund Management so stroškovno zelo ugodni.
 • krovnega sklada Triglav Skladi so brezplačni in brez takojšnje obdavčitve. Kapitalski donosi so obdavčeni šele ob izplačilu sredstev iz posameznega sklada na račun vlagatelja.
Prenose med vzajemnimi skladi Sava Infond in Raiffeisen Capital Management lahko opravite sami prek Bank@Neta ali mBank@Neta.
 

Vas zanimajo vzajemni skladi? 


 
 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

Digitalno


Poslujte z vzajemnimi skladi in spremljajte svoje naložbe v spletni banki Bank@Net ali mobilni banki mBank@Net.

Prenesite mobilno banko mBank@Net tukaj:


nova kbm  nova kbm

 
nova kbm

V POSLOVALNICI

 
Lahko nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali v najbližji bančni poslovalnici. 

Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate razne bančne storitve po celi Sloveniji.
 
Splošne informacije
Za varčevanje oziroma naložbe sredstev v vzajemne sklade lahko uporabljate različne načine vplačil:
 • posamičnima oz. enkratna vplačila,
 • mesečna vplačila  (možnost sklenitve trajnika/direktne obremenitve),
 • kombinacijo obeh možnosti (večji znesek vplačate enkratno, sklenete pa tudi mesečni trajnik/direktno obremenitev).
 
Ob vplačilu s plačilnim nalogom v Infondove vzajemne sklade v poslovalnicah Nove KBM ne zaračunavamo nadomestila
Kaj potrebujete?
Za naložbo v vzajemne sklade potrebujete:
 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje),
 • davčno številki,
 • številko osebnega računa (priporočamo račun pri Novi KBM zaradi hitrejšega prenosa denarnih sredstev).
Po sprejeti odločitvi o naložbi sredstev v vzajemne sklade pričnete poslovati tako, da izdelamo vaš profil vlagatelja in uredimo pristopno izjavo k vzajemnemu skladu. Nakup, prodajo in prenos sredstev med vzajemnimi skladi lahko opravite v naših poslovalnicah ali prek Bank@Neta ali mBank@Neta.

V spletni in mobilni banki lahko sami enostavno poslujete z vzajemnimi skladi Sava Infond in Raiffeisen Capital Management. Zaenkrat sta za Triglav Sklade in OTP Fund Management na voljo vpogled in nakup obstoječih vzajemnih skladov.
Omejitve odgovornosti
Pri vlaganju v vzajemne sklade Nova KBM d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemni sklad ni enaka bančnemu depozitu in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Pri nakupu enot premoženja vzajemnega sklada investitor prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji dobil manj, kot je vanje investiral.
Opozorilo vlagateljem
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., investicijske sklade OTP Fund Management upravlja OTP Fund Management Ltd., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg, Triglav sklade upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond, Triglav skladov, skladov RCM, OTP skladov in  BNP Paribas skladov  v Sloveniji opravlja Nova KBM, d.d.

Za RCM, OTP in BNP sklade so Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznih skladov oz. Prodajni prospekti, Ključni podatki za vlagatelje, Letna in Polletna poročila brezplačno dostopni na spletni strani Nove KBM v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu ter v vseh poslovalnicah Nove KBM, d.d. Dokumenti  Infond skladov  ter Triglav Skladov so objavljeni tudi na spletnih straneh posamezne družbe za upravljanje.
Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov so dostopni tudi na spletni strani Nove KBM.