Nova KBM

Višja bonitetna ocena Nove KBM dober obet za prihodnje poslovanje | NKBM

V Novi KBM pozdravljajo odločitev bonitetne hiše Moody's, ki je Novi KBM včeraj zvišala bonitetno oceno za dolgoročni dolg za eno stopnjo na Caa1 ter spremenila obete v stabilne. Zvišana bonitetna ocena predstavlja odgovornost in zavezo, da banka nadaljuje s procesom preoblikovanja v ponovno uspešno in dobičkonosno institucijo. Prav tako bo banka z ustreznimi pravnimi nadaljevala z zaščito interesov banke v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v preteklem poslovanju banke.

Začnite tipkati, kar iščete

Višja bonitetna ocena Nove KBM dober obet za prihodnje poslovanje

31 januar 2014
OBVESTILA
V Novi KBM pozdravljajo odločitev bonitetne hiše Moody's, ki je Novi KBM včeraj zvišala bonitetno oceno za dolgoročni dolg za eno stopnjo na Caa1 ter spremenila obete v stabilne. Zvišana bonitetna ocena predstavlja odgovornost in zavezo, da banka nadaljuje s procesom preoblikovanja v ponovno uspešno in dobičkonosno institucijo. Prav tako bo banka z ustreznimi pravnimi nadaljevala z zaščito interesov banke v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v preteklem poslovanju banke.
 

Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM, poudarja, da bo vodstvo banke skupaj s sodelavci  odločno uresničevalo ukrepe nujno potrebnega preoblikovanja banke in Skupine v spet uspešno poslovno institucijo. V banki in Skupini bodo nadaljevali s prestrukturiranjem, z uveljavljanjem potrebnih organizacijskih in procesnih sprememb ter z ustreznimi pravnimi sredstvi ščitili interes banke zaradi domnevnih nepravilnosti v preteklem poslovanju banke. Informacije neimenovanih virov, ki jih je v zadnjem času možno zaslediti v nekaterih medijih, in za katere se zdi, da se z njimi želi ustvariti  napačen vtis o odločitvah vodstva, teh usmeritev ne bodo omajali. Prav tako bodo skladno s strateškimi izhodišči okrepili odnos in poslovanje s komitenti ter se osredotočili na osnovno bančno dejavnost.  V tej luči predstavlja višja bonitetna ocena Nove KBM dober obet za prihodnje poslovanje.


Po lanski dokapitalizaciji banke in izvedenem prenosu slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank se je ocenjena kapitalska ustreznost Nove KBM na ravni Skupine dvignila nad 16 odstotkov,  okrepile so se  posojilne zmožnosti banke ter izboljšalo razmerje med depoziti in krediti.


Načrt prestrukturiranja, ki zajema 16 krovnih zavez za ponovno vzpostavitev dobičkonosnosti in upošteva tudi napoved države, da bo banko prodala,  sta banka in Skupina že začeli izpolnjevati v lanskem letu. Potem ko je Evropska komisija lani decembra načrt uradno potrdila,  pa se prestrukturiranje še intenzivneje nadaljuje in že daje prve rezultate. Od prihoda nove uprave v banki in celotni Skupini Nove KBM se med drugim intenzivno izvaja program racionalizacije stroškov, s katerim je banka uresničila več kot 70 ukrepov, ki so prinesli več kot 5,1 milijona evrov prihranka ter več kot 108 ukrepov v ostalih članicah skupine, ki so že prinesli 1,6 milijona evrov prihranka. V banki ocenjujejo, da bodo vsi ukrepi, od katerih se nekateri še uresničujejo,  skupno prihranili več kot 13 milijona evrov. Nova KBM ima od lani oktobra tudi varčnejšo in učinkovitejšo notranjo organiziranost.  Vse bolj se v banki približujejo tudi željam in potrebam komitentov – med drugim so okrepili razvojno funkcijo v banki, ki skrbi za nadgradnjo storitev in razvoj novih, prav tako pa so v januarju podaljšali  poslovni čas številnih poslovalnic po vsej Sloveniji.