Nova KBM

V ponedeljek začetek vpisa dokapitalizacijskih delnic Nove KBM | NKBM

Danes je Nova KBM od Agencije za trgovanje z vrednostnimi papirji in poljskega organa za finančni nadzor sprejela potrditev prospekta za ponudbo delnic Nove KBM javnosti. Cenovni razpon ponudbe za eno delnico je postavljen med 8,00 in 10,50 EUR. Prospekt s podrobnim opisom ponudbe bo v Sloveniji in na Poljskem objavljen na dan začetka vpisa, ki bo v ponedeljek, 4. aprila, trgovanje z novoizdanimi delnicami in vzporedna kotacija na Varšavski borzi pa se bosta začela predvidoma v začetku maja. Včeraj je zasedal tudi Nadzorni svet Nove KBM, ki je potrdil revidirano letno poročilo banke in Skupine Nove KBM za leto 2010, po katerih sta banka in skupina poslovali pozitivno.

Začnite tipkati, kar iščete

V ponedeljek začetek vpisa dokapitalizacijskih delnic Nove KBM

1 april 2011
OBVESTILA
Danes je Nova KBM od Agencije za trgovanje z vrednostnimi papirji in poljskega organa za finančni nadzor sprejela potrditev prospekta za ponudbo delnic Nove KBM javnosti. Cenovni razpon ponudbe za eno delnico je postavljen med 8,00 in 10,50 EUR. Prospekt s podrobnim opisom ponudbe bo v Sloveniji in na Poljskem objavljen na dan začetka vpisa, ki bo v ponedeljek, 4. aprila, trgovanje z novoizdanimi delnicami in vzporedna kotacija na Varšavski borzi pa se bosta začela predvidoma v začetku maja. Včeraj je zasedal tudi Nadzorni svet Nove KBM, ki je potrdil revidirano letno poročilo banke in Skupine Nove KBM za leto 2010, po katerih sta banka in skupina poslovali pozitivno.
 

Povišanje temeljnega kapitala ter uvrstitev delnic na Varšavsko borzo, ki je po tržni kapitalizaciji največja v regiji srednje in vzhodne Evrope, bosta po pričakovanju vodstva banke prispevala k uresničevanju strateških usmeritev in utrjevanju tržne pozicije banke kot Skupine Nove KBM. Z dokapitalizacijo pridobljena sredstva pa bodo omogočala tudi nadaljnjo podporo poslovnim načrtom in projektom slovenskih podjetij. Podrobnosti v zvezi s postopkom vpisa in cena delnice bodo objavljene v prospektu, ki bo od dneva začetka vpisnega obdobja dostopen na spletni strani Nove KBM, na portalu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, v tiskani obliki pa bo na voljo tudi na sedežu banke in vpisnih mestih. 


Predsednik uprave Nove KBM d.d. Matjaž Kovačič je poudaril, da »potrditev prospekta pomeni, da se lahko postopek vpisa nadaljuje skladno z zastavljenimi načrti. Pričakujem, da bodo tržna pozicija banke in Skupine, naši razvojni potenciali in strategija, ki temelji na zagotavljanju dobre naložbe za delničarje, privlačna ponudba za investitorje tako v Sloveniji kot tudi na Poljskem in drugih Evropskih državah. Imamo jasno vizijo, jasen cilj in jasno strategijo, kako zastavljeno uresničiti. Pozitivni poslovni rezultati potrjujejo, da zastavljene cilje uspešno uresničujemo, kar nas navdaja z optimizmom, da bo letošnje poslovanje še uspešnejše kot lansko.« 


V letu 2010 sta Nova KBM in Skupina Nove KBM poslovali pozitivno. V skladu z revidiranimi rezultati je dobiček Skupine Nove KBM iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami znašal 101.223 tisoč evrov, čisti dobiček pa 11.413 tisoč evrov. Dobiček banke iz rednega poslovanja je v letu 2010 znašal 11.365 tisoč evrov, čisti dobiček pa je dosegel 9.372 tisoč evrov. Ti rezultati banko uvrščajo med uspešnejše finančne sisteme v Sloveniji. Revidirano letno poročilo bo predvidoma objavljeno 28. aprila 2011.   
 
PRAVNO OPOZORILO 

Ni za neposredno ali posredno objavo v Združenih državah Amerike, Avstraliji, Kanadi, Japonski ali katerikoli drugi državi, kjer bi bila objava nezakonita. 


Ta dokument je oglas v pomenu Zakona o trgu finančnih instrumentov in Direktive 2003/71/ES (ta direktiva, skupaj s kakršnim koli veljavnim ukrepom v zvezi s to direktivo v ustrezni državi članici, je »Prospektna direktiva«) in ni prospekt in je izdan izključno za promocijske namene in v nobenem primeru ne predstavlja podlage za odločitev za vlaganje v vrednostne papirje Nove Kreditne banke Maribor d.d. (»Družba«). Ponudbeni prospekt (»Prospekt«), ki je pripravljen v povezavi s ponudbo delnic (A) obstoječim delničarjem Družbe, ki lahko vpišejo ponujene delnice v sorazmerju s svojim zdajšnjim deležem v osnovnem kapitalu banke; (B) malim vlagateljem v Sloveniji in na Poljskem; in (C) institucionalnim vlagateljem, vsakokrat ob upoštevanju Uredbe S po Zakonu o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike iz leta 1933 s spremembami ter v povezavi z dovoljenjem za trgovanje z novoizdanimi delnicami Družbe na Ljubljanski borzi (»LJSE«) in za trgovanje z vsemi delnicami Družbe na Varšavski borzi (»WSE«), je edini pravno zavezujoč dokument, ki vsebuje podatke o Družbi in o javni ponudbi njenih delnic v Sloveniji in na Poljskem (»Ponudba«). Vlagatelji naj ne vpisujejo ali kupujejo delnic zgolj na podlagi informacij, navedenih v tem sporočilu.


Agencija za trg vrednostnih papirjev (»ATVP«) je prospekt potrdila dne 31. marca 2011 in bo na voljo javnosti, ko bo poljski organ za finančni nadzor obveščen s strani ATVP o potrditvi Prospekta in bo prejel potrdilo o potrditvi Prospekta skupaj s Prospektom in prevodom povzetka Prospekta v poljščino.


Prospekt v elektronski obliki bo dostopen na spletni strani Nove KBM (www.nkbm.si).