Nova KBM

V Novi KBM več kot 100 ukrepov za učinkovitejše delovanje | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM se je na današnji seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja banke in Skupine Nove KBM v prvem trimesečju in drugimi aktualnimi poslovnimi temami. Ob koncu marca skupina izkazuje dobiček pred rezervacijami in oslabitvami, podrobnejšo informacijo o poslovanju v prvem četrtletju pa bo banka v skladu s finančnim koledarjem objavila predvidoma do konca tedna.  Nadzorniki so se seznanili, da je banka pripravljena na prenos slabih terjatev na državno slabo banko. Prvi prenosi se bodo predvidoma izvedli julija letos. Obravnavali so tudi aktivnosti na področju racionalizacije stroškov, potek reorganizacije in prenove banke v bolj učinkovito in konkurenčno institucijo.  Nadzorniki so se seznanili še s potekom priprav na skupščino delničarjev, napovedano za 10. junij. Pozitivno so pozdravili odločitev uprave, da nadgradi dialog z delničarji in se z njimi sestane tudi na posebnem srečanju, ki  bo naslednji torek, 4. junija v Mariboru. (Rok za prijavo je četrtek, 30. maj).

Začnite tipkati, kar iščete

V Novi KBM več kot 100 ukrepov za učinkovitejše delovanje

28 maj 2013
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM se je na današnji seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja banke in Skupine Nove KBM v prvem trimesečju in drugimi aktualnimi poslovnimi temami. Ob koncu marca skupina izkazuje dobiček pred rezervacijami in oslabitvami, podrobnejšo informacijo o poslovanju v prvem četrtletju pa bo banka v skladu s finančnim koledarjem objavila predvidoma do konca tedna.  Nadzorniki so se seznanili, da je banka pripravljena na prenos slabih terjatev na državno slabo banko. Prvi prenosi se bodo predvidoma izvedli julija letos. Obravnavali so tudi aktivnosti na področju racionalizacije stroškov, potek reorganizacije in prenove banke v bolj učinkovito in konkurenčno institucijo.  Nadzorniki so se seznanili še s potekom priprav na skupščino delničarjev, napovedano za 10. junij. Pozitivno so pozdravili odločitev uprave, da nadgradi dialog z delničarji in se z njimi sestane tudi na posebnem srečanju, ki  bo naslednji torek, 4. junija v Mariboru. (Rok za prijavo je četrtek, 30. maj).
 

Banka in skupina poslujeta normalno, zagotavljata zahtevano regulatorno kapitalsko ustreznost in presegata predpisane količnike likvidnosti. V Novi KBM so dobro pripravljeni na prenos slabih terjatev na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB), prvi prenosi bodo predvidoma julija letos.   Najprej se bodo prenašale terjatve iz naslova stečajnih postopkov, ne glede na dejavnost. V banki pričakujejo, da bo prenos slabih terjatev  iz bančne aktive omogočil bolj učinkovito podporo in servisiranje sedanjih in bodočih perspektivnih poslovnih projektov in še večji prispevek banke k razvoju podjetniškega okolja. Ob tem so v banki na področju poslovanja z gospodarskimi družbami že uresničili vrsto ukrepov, s katerimi so okrepili spremljavo komitentov in izboljšali upravljanje s tveganji. Prav tako  po načrtih potekajo priprave na napovedano dokapitalizacijo banke. 


Nadzorniki so se seznanili tudi s potekom programa RAST - racionalizacija stroškov v Novi KBM.  V banki se v okviru programa na vseh ravneh poslovanja izvaja več kot 100 ukrepov za zniževanje stroškov in povečanje prihodkov. Predvidoma bo banka največ prihranila s spremembami poslovnih procesov, v organiziranosti banke, na področju stroškov dela, nabave in z doseganjem sinergij znotraj Skupine. Ukrepi bodo imeli trajen vpliv na zmanjševanje stroškov od leta 2015 naprej v banki v predvideni višini približno 8,5 milijonov evrov, v skupini pa še dodatnih 1,7 milijona evrov na leto. 


V banki se zaključuje reorganizacija, ki bo predvidoma začela veljati v juliju in vključuje dialog s sindikatom ter z zaposlenimi. Manj bo organizacijskih enot, zmanjšal se bo obseg administracije, postopoma in predvsem z mehkimi metodami se bo do konca leta zmanjšalo število zaposlenih za približno 100. Zmanjšalo se bo število področij in izvršilnih direktorjev, manj bo zaposlenih z individualno pogodbo, zmanjšujejo se tudi njihove bonitete. Po reorganizaciji bo Nova KBM učinkovitejša in konkurenčnejša, kar bo prispevalo tudi k pričakovani bodoči dobičkonosnosti.