Nova KBM

V Novi KBM izboljšujejo poslovanje in kapitalsko ustreznost | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM se je na današnji seji seznanil z akcijskim načrtom aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti banke. Postopki za dosego količnika kapitalske ustreznosti najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) v višini najmanj 9 odstotkov intenzivno potekajo in bodo predvidoma zaključeni do konca leta. Nadzorniki so se med drugim seznanili tudi s poslovanjem banke v prvih osmih mesecih, soglašali z vstopom Nove KBM v lastniško strukturo družbe Intereuropa in obravnavali druge aktualne poslovne aktivnosti. Banka v oteženih gospodarskih razmerah posluje normalno, je solventna in likvidna ter krepi svoje odnose s komitenti in drugimi deležniki. Prednostni cilji banke ostajajo dvig zaupanja v banko, okrepitev njenega ugleda in izboljšanje poslovanja. Te cilje banka izpolnjuje s pripravo nove strategije in uresničevanjem racionalizacije, reorganizacije in drugih ukrepov na vseh poslovnih področjih.

Začnite tipkati, kar iščete

V Novi KBM izboljšujejo poslovanje in kapitalsko ustreznost

4 oktober 2012
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM se je na današnji seji seznanil z akcijskim načrtom aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti banke. Postopki za dosego količnika kapitalske ustreznosti najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) v višini najmanj 9 odstotkov intenzivno potekajo in bodo predvidoma zaključeni do konca leta. Nadzorniki so se med drugim seznanili tudi s poslovanjem banke v prvih osmih mesecih, soglašali z vstopom Nove KBM v lastniško strukturo družbe Intereuropa in obravnavali druge aktualne poslovne aktivnosti. Banka v oteženih gospodarskih razmerah posluje normalno, je solventna in likvidna ter krepi svoje odnose s komitenti in drugimi deležniki. Prednostni cilji banke ostajajo dvig zaupanja v banko, okrepitev njenega ugleda in izboljšanje poslovanja. Te cilje banka izpolnjuje s pripravo nove strategije in uresničevanjem racionalizacije, reorganizacije in drugih ukrepov na vseh poslovnih področjih.
 

Na podlagi sklepa prejšnje seje nadzornega sveta je Nova KBM nadgradila akcijski načrt aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti banke, s katerim je poleg nadzornikov seznanila tudi Banko Slovenije. Načrt predvideva, da bo banka ob koncu leta dosegla količnik kapitalske ustreznosti najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) v višini najmanj 9 odstotkov.


» Akcijski načrt izboljšanja kapitalske ustreznosti banke predvideva kombinacijo več načrtovanih aktivnosti. V banki smo pripravljeni na različne možnosti izvedbe, verjamemo v uspešnost načrtovanih aktivnosti in pričakujemo, da bodo pozitivno vplivale na ugled banke in prispevale k boljšemu poslovanju,« pojasnjuje Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM. 


Aktivnosti izboljšanja kapitalske ustreznosti v banki že potekajo, skladno s predvidenim časovnim načrtom. V zvezi s postopki glede prodaje Zavarovalnice Maribor je v teku zbiranje neobvezujočih ponudb potencialnih kupcev, čemur bo sledila oddaja obvezujočih ponudb, postopek prodaje pa se bo predvidoma zaključil do konca leta. Potekajo že tudi aktivnosti v zvezi z morebitnim odkupom podrejenih instrumentov in dokapitalizacijo.


Banka še naprej posluje v težkih gospodarskih razmerah,  ob stagnaciji gospodarskih aktivnosti in težavah nekaterih podjetij pri odplačevanju kreditov. Na seji je nadzorni svet podal  soglasje k sklepu uprave banke za vstop v lastniško strukturo družbe Intereuropa. Tako bo Nova KBM na podlagi konverzije dela terjatev v kapitalski delež družbe postala 4,3-odstotna lastnica družbe Intereuropa.


Predsednik nadzornega sveta Nove KBM dr. Peter Kukovica ob tej odločitvi dodaja: » Nova KBM skladno z načeli dobrega gospodarjenja in korporativnega upravljanja odgovorno spremlja aktivnosti svojih komitentov. V nadzornem svetu podpiramo odločitve uprave, ki imajo  pričakovan pozitivni vpliv na čiščenje kreditnega portfelja in izboljšanje poslovanja banke, kar sta prednostni nalogi banke. Pri tem pa upoštevamo tudi vplive odločitve na poslovanje komitentov.«


Podrobnejšo informacijo o poslovanju banke v prvih devetih mesecih bo banka skladno s pravili obveščanja javnih delniških družb in finančnim koledarjem objavila predvidoma konec oktobra.