Nova KBM

Uspešno poslovanje Nove KBM in Skupine v letu 2014 | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil s poročilom o poslovanju Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za obdobje januar – december 2014. Poslovanje banke in Skupine v preteklem letu je bilo uspešno in vseskozi dobičkonosno, z nadaljnjim preoblikovanjem organizacijske strukture in poslovnih procesov sta bili doseženi večja stroškovna in poslovna učinkovitost, uresničevanje načrta prestrukturiranja pa se nadaljuje tudi v letu 2015.

Začnite tipkati, kar iščete

Uspešno poslovanje Nove KBM in Skupine v letu 2014

28 januar 2015
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil s poročilom o poslovanju Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za obdobje januar – december 2014. Poslovanje banke in Skupine v preteklem letu je bilo uspešno in vseskozi dobičkonosno, z nadaljnjim preoblikovanjem organizacijske strukture in poslovnih procesov sta bili doseženi večja stroškovna in poslovna učinkovitost, uresničevanje načrta prestrukturiranja pa se nadaljuje tudi v letu 2015.
 

Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil s poročilom o poslovanju Nove KBM d.d. za obdobje januar – december 2014 in poročilom o poslovanju družb v Skupini Nove KBM za obdobje januar – december 2014. Tako banka kot Skupina sta vse preteklo leto poslovali varno, stabilno in ponovno dobičkonosno, s čimer je bil dosežen eden ključnih ciljev za minulo leto. V skladu z načrtom prestrukturiranja je bilo uresničeno tudi krčenje bilančne vsote Nove KBM in Skupine ter obsega kreditiranja, nadaljnje nižanje stroškov, uvajanje ukrepov za vitkejšo organizacijo in bolj učinkovito poslovanje. Pri tem je bil v Skupini Nove KBM poudarek na ključnih družbah in konsolidaciji ter osredotočanju na osnovno dejavnost.


Nadzorni svet se je danes seznanil s potencialno daljšo bolniško odsotnostjo predsednika uprave Aleša Hauca in ugotovil, da je uprava Nove KBM tudi v odsotnosti predsednika uprave polno operativna ter da ima vsa potrebna pooblastila. V skladu s 15. členom Statuta Nove KBM je zagotovljena prisotnost dveh članov uprave, Roberta Senice in mag. Sabine Župec Kranjc, ki lahko skupaj sprejemata vse poslovodne odločitve. Prav tako je za nemoteno delo uprave in banke zagotovljena prerazporeditev delovnih področij iz pristojnosti predsednika uprave med člana.


Nadzorni svet se je seznanil s potekom postopka privatizacije Skupine Nove KBM. Nova KBM je v zadnji fazi postopka prodaje izpolnila vse obveznosti in potencialnim investitorjem zagotovila želene informacije. Ne glede na izid prodaje banka tudi v letu 2015 nadaljuje uresničevanje aktivnosti v okviru načrta prestrukturiranja in zavez Republike Slovenije in banke Evropski komisiji. Predsednik nadzornega sveta dr. Peter Kukovica je ob tem povedal:

»Nadzorni svet ugotavlja, da je bila v preteklih dveh letih, ki sta bili za banko izjemno zahtevni, opravljenih vrsta zahtevnih nalog, ki so Skupini Nove KBM omogočile ponovno stabilno in uspešno poslovanje. To se kaže tudi v pozitivnem poslovnem rezultatu ob koncu leta 2014 tako na ravni banke kot Skupine, kar je spodbuda, obenem pa zaveza, da Nova KBM to usmeritev nadaljuje in še krepi zaupanje komitentov ter drugih deležnikov vanjo.«


Priloga: Prva informacija o nerevidiranih rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje januar – december 2014