Nova KBM

Uprava Nove KBM spet tričlanska | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil s poslovanjem Nove KBM in Skupine Nove KBM v prvih devetih mesecih letos in z rezultati celovitega skrbnega pregleda banke. Mag. Sabina Župec Kranjc, dosedanja izvršilna direktorica za področje finančnih trgov v Novi KBM, 17. novembra začenja mandat članice uprave banke. Tako bo uprava Nove KBM spet tričlanska.

Začnite tipkati, kar iščete

Uprava Nove KBM spet tričlanska

14 november 2014
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil s poslovanjem Nove KBM in Skupine Nove KBM v prvih devetih mesecih letos in z rezultati celovitega skrbnega pregleda banke. Mag. Sabina Župec Kranjc, dosedanja izvršilna direktorica za področje finančnih trgov v Novi KBM, 17. novembra začenja mandat članice uprave banke. Tako bo uprava Nove KBM spet tričlanska.
 

Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil z rezultati letošnjega celovitega skrbnega pregleda banke (pregleda kakovosti sredstev (AQR) in stresnih testov). Skupina Nove KBM je po osnovnem scenariju stresnih testov z 12,8 odstotka najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (CET1) presegla minimalne omejitve, po hipotetičnem neugodnem scenariju pa Skupina Nove KBM konec leta 2016 izkazuje 4,4 odstotka najbolj kakovostnega temeljnega kapitala in ne dosega minimalne omejitve. Evropska centralna banka v razkritju rezultata ugotavlja, da bo Skupina Nove KBM ugotovljen kapitalski primanjkljaj v višini 31 milijonov EUR, ki izhaja iz izjemno strogih pogojev neugodnega scenarija skrbnega pregleda za Slovenijo, načrtovano pokrila z izboljšano strukturno dobičkonosnostjo. Skupina Nove KBM je v skladu z zahtevami in v zastavljenih rokih Evropski centralni banki predložila aktivnosti za pokritje kapitalskega primanjkljaja.


Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o poslovanju Nove KBM in Skupine Nove KBM v obdobju januar-september 2014. Nova KBM je imela tudi ob tretjem četrtletju dobiček iz rednega poslovanja in še naprej nadaljuje prizadevanja za stroškovno učinkovito in optimalno organiziranost poslovanja banke in celotne Skupine. Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM, je ob tem dejal: »V banki ta čas teče precej projektov, katerih rezultati so že vidni in se odražajo v doseženem dobičku banke tudi v letošnjem tretjem četrtletju. Hkrati pripravljamo ukrepe za še bolj učinkovito izterjavo slabih posojil, ki niso bila prenesena na DUTB, že tretje leto zapored znižujemo stroške poslovanja, obenem pa solidno in nemoteno poslujemo ter zagotavljamo bogato paleto kakovostnih storitev svojim komitentom.« Medletno poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM v obdobju januar–september 2014 bo banka predvidoma objavila 28. novembra.


Nadzorni svet Nove KBM se je seznanil še s statusom postopka privatizacije in prestrukturiranja Nove KBM d.d. Skupina Nove KBM nadaljuje konsolidacijo v skladu z načrtom prestrukturiranja in zavezami Republike Slovenije in Nove KBM, ki so bile dane Evropski komisiji. Zaradi nezanimanja trga za nakup lizinških družb bo Nova KBM v skladu z omenjenimi zavezami še letos pričela nadzorovano likvidacijo obeh slovenskih lizinških družb. Likvidacija družbe KBM Fineko je pri koncu, skupščina Adria Banke pa je septembra letos sprejela sklep o zaključku bančnih operacij.


Nadzorni svet Nove KBM je 1. oktobra 2014 za novo članico uprave Nove KBM soglasno imenoval mag. Sabino Župec Kranjc, dosedanjo izvršilno direktorico za področje finančnih trgov v Novi KBM. Mag. Sabina Župec Kranjc bo petletni mandat nastopila 17. novembra.


»Nadzorni svet Nove KBM podpira sedanjo upravo pod vodstvom Aleša Hauca pri prizadevanjih za izboljšanje poslovanja banke, obenem pa pričakuje, da bo celovito in odgovorno nadaljevala uresničevanja nalog, zastavljenih v planu prestrukturiranja banke in Skupine Nove KBM tudi v prihodnje,« je povedal dr. Peter Kukovica, predsednik nadzornega sveta Nove KBM.