Nova KBM

Triglav Skladi novica 31.01.2024-kopija1 | NKBM

Začnite tipkati, kar iščete

Napovedi in naložbene priložnosti v letu 2024

31 januar 2024
NOVOSTI
 

Gašper Dovč, višji upravljavec investicijskih skladov
 
Januar 2024
 
Leto 2024 bo postreglo z rastjo ekonomske aktivnosti, čeprav bo v vseh pomembnejših svetovnih ekonomijah nižja kot v preteklem letu. Globalna rast bo znašala približno 2,7 odstotka, v razvitem svetu pričakujemo nižje rasti (ZDA 1,5 odstotka, evrsko območje 0,9 odstotka). Trgi v razvoju bodo rasli hitreje, kljub vsemu pa z nekoliko znižano dinamiko v primerjavi s povprečjem preteklih let (Indija 6,1 odstotka, Kitajska 4,7 odstotka). Obe, tako splošna kot jedrna inflacija, bosta še naprej upadali, kar omogoča bolj ohlapno politiko centralnih bank. V takšnem okolju ostajamo optimistični glede delniških trgov, saj so vrednotenja nekaterih trgov pod dolgoletnimi povprečji, poslovni rezultati podjetij pa presegajo pričakovanja. To bo ohranjalo nadpovprečno zanimanje za bolj tvegane naložbe.
 
Privlačnost delniških naložb ponujajo tudi drugačni scenariji. Če inflacija ne upade (npr. zaradi močnega trga dela) in centralne banke ohranijo visoke obrestne mere, bi se kljub vsemu lahko ohranila visoka kupna moč, kar bi podjetjem omogočilo prilagajanje cen izdelkov in s tem doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Bi bilo pa v tem primeru treba prilagoditi portfelj na sektorski ravni, in sicer v smeri bolj varnih in nekoliko cenejših sektorjev. Takšno okolje bi manj ugodno vplivalo na obvezniške naložbe, saj bi zahtevani donosi ostali visoki. Tvegane naložbe bi bile najmanj privlačne v primeru, da bi prišlo do odstopanja od osrednjega scenarija v smeri večje recesije, kar pa je malo verjetno.
 
Umirjajoča, pa vseeno spodbudna gospodarska rast bo vplivala tudi na delniške donose posameznih sektorjev. Rast dobičkov podjetij in bolj ohlapna politika centralnih bank bosta pozitivno vplivali na podjetja in dejavnosti s pričakovano nadpovprečno rastjo poslovanja. Zato pričakujemo nadpovprečno rast sektorjev potrošnih dobrin, zlasti v dejavnosti internetne prodaje, informacijske tehnologije s poudarkom na polprevodnikih, programski opremi ter oblačnih storitvah in komunikacijskih storitvah v segmentu digitalnega oglaševanja. Kot manj privlačne ocenjujemo sektor osnovnih potrošnih dobrin ter sektorja energije in surovin. Slednja dva tudi zaradi šibke industrijske aktivnosti ter gospodarske negotovosti Kitajske, ki je že dalj časa ključni generator povpraševanja.
 
Spremenjena politika centralnih bank se bo odrazila tudi v pozitivnem okolju za obveznice, ki trenutno ponujajo dolgoletne donose nad pričakovano inflacijo. Pričakujemo upad zahtevanih donosnosti (ob pozitivnih donosih obveznic), s čimer se velja izpostaviti do obveznic daljših ročnosti. Kljub verjetnemu iskanju bolj tveganih segmentov bodo zanimive tudi državne obveznice, saj so z vidika trajanja v povprečju precej daljših ročnosti. Zaradi pričakovanega zapiranja kreditnih pribitkov velja priložnosti iskati tudi med nejedrnimi državami EU.
 
Več o dogajanjih na kapitalskih trgih si lahko preberete TUKAJ.

Več o tem

 
 
Fotogalerija

Vas zanima enostavno investiranje? Za vse - kjerkoli in kadarkoli.
 

 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

Digitalno


Poslujte z vzajemnimi in spremljajte svoje naložbe v spletni banki Bank@Net ali mobilni banki mBank@Net.


Prenesite mobilno banko mBank@Net tukaj:

nova kbm  nova kbm
 
nova kbm

V poslovalnici

 
Lahko nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali v najbližji bančni poslovalnici poslovalnici. 

Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate razne bančne storitve po celi Sloveniji.
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40

Enostavno investiranje


Poslujte z vzajemnimi skladi in trgujte s finančnimi instrumenti enostavno in ugodno ter spremljajte stanje svojih naložb na enem mestu, prek Bank@Neta in mBank@Neta.

Več o tem
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40

Vzajemni skladi


Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond, Triglav Skladi in Raiffeisen Capital Management (RCM), ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Z nami poiščite pravi naložbeni cilj!

Več o tem
 
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40
760x465-100.jpg?master=40

Borzno posredovanje


Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.


Več o tem
 
760x465-100.jpg?master=40
Opozorilo vlagateljem
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg.Triglav skladi, ki jih upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o..

Družbi Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ter Deka International S.A., Luxembourg sta se odločili za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond skladov ter skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM d.d..

Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene in garantirane donosnosti. Naložbe v vzajemne sklade niso zajete v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznega Infond sklada oz. Prodajni prospekt, Ključni podatki za vlagatelje, Letno in Polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu družbe Nove KBM d.d. in v vseh poslovalnicah družbe Nove KBM d.d..

Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov RCM in BNP Paribas so dnevno objavljeni v časopisu Časnik Večer. Vstopne provizije oz. distribucijska provizija se pri posameznih skladih se gibljejo v večini med 0 in 3 odstotki vplačanega zneska. Izstopne provizije ni, upravljavske provizije posameznih skladov so razvidne na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas.

Podatki na tej spletni strani niso ponudba niti priporočilo za nakup ali prodajo niti investicijska analiza in ne predstavljajo storitev investicijskega svetovanja, temveč so samo informativne narave.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe in točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.