Nova KBM

Triglav Skladi novica 29.11.2023 | NKBM

Začnite tipkati, kar iščete

Čas se vrača na stran obvezniških vlagateljev

29 november 2023
NOVOSTI
 

Aleš Čačovič, višji upravljavec investicijskih skladov

November 2023

Obdobje visokih obrestnih mer tudi države spodbuja, da nove izdaje obveznic ponudijo državljanom.

 
V zadnjem letu smo tudi v tej rubriki že večkrat omenili, kako obveznice postajajo za vlagatelje ponovno zanimiva naložbena možnost. Vendar se na tej točki mogoče večkrat pozablja izpostaviti, koliko je ta naložbeni potencial dejansko zanimiv in za koga.
 
Obveznice so pravzaprav finančni instrument, v katerega večinoma vlagajo finančno dobro poučeni institucionalni vlagatelji, ki v okviru svojih naložbenih politik in ciljev iščejo nižjo nihajnost in sprejemajo zmernejše kapitalske donosne. Klasični primer takšnih vlagateljev so pokojninski skladi.
 
Manjši vlagatelji pa velikokrat ta naložbeni razred prezrejo. Zakaj? Razlogov je več, ključni je pričakovani in dejanski donos, ki je pri obveznicah v povprečju precej nižji od delniškega. Mali vlagatelj, ko pomisli na borzo, prej pomisli na pričakovani letni donos od pet do deset odstotkov kot na donos med enim in petimi odstotki.
 
Minulo leto je bilo za obveznice slabo

Tak, nižji donos, prej poveže z depozitnim donosom, čeprav so ti brez vezave nedosegljivi. Ne nazadnje, če se ta vlagatelj danes ozre nazaj v nedavno preteklost, ko so se obrestne mere zelo zvišale glede na nedavno negativno izhodišče in za sabo posledično izbrisale večletni donos obvezniških portfeljev, se zdi malemu vlagatelju privlačnost obveznic še manjša. Vendar je brez poznavanja zgodovine razlogov in delovanja obvezniških trgov osnovna interpretacija težko drugačna.
 
Obveznice so v preteklem letu doživele zgodovinsko znižanje vrednosti zaradi zgodovinsko hitrega dvigovanja obrestnih mer. To je obveznice znižalo z zgodovinsko rekordnih vrednosti, do katerih je (ponovno) prišlo zaradi preteklih zgodovinsko nizkih (tudi negativnih) obrestnih mer.
 
Z drugimi besedami, na obvezniških trgih smo v zadnjih desetih letih doživeli ekstremne premike, ki jih vsaj evropska monetarna unija še ni doživela, v ZDA pa so jih doživeli pred pol stoletja. Nekatere države poskušajo ta zgodovinski moment izkoristiti v prid malemu vlagatelju na način, da nove izdaje državnih obveznic ali menic primarno ponudijo malim vlagateljem, s čimer jim približajo redko možnost vlaganja v obveznice, in to v obdobju, ki je z vidika obrestnih mer časovno ugoden.

Čas za slovensko »državljansko« obveznico?


Če bi se malemu vlagatelju ta priložnost danes ponudila tudi v Sloveniji, bi se ta seveda najprej upravičeno vprašal, kolikšen donos lahko pričakuje in koliko lahko izgubi. Glede na donosnosti slovenskih obveznic bi, denimo, na novo izdana desetletna obveznica lahko nosila od 3,5- do štiriodstotno letno donosnost do dospetja.
 
Ob vse več indikatorjih, da je Evropska centralna banka najverjetneje končala zviševanje obrestnih mer, bi se vlagatelju danes ponudila možnost naložbe v državno obveznico, ki bi glede na finančne okoliščine po izdaji težko zdrsnila pod začetno vrednost, letna donosnost obveznice pa bi najverjetneje presegala prihodnjo povprečno letno inflacijo države ob upoštevanju, da se obveznica drži do dospetja. S tem bi bil lahko dosežen tudi realni donos, pri čemer davčni vidik tu ni upoštevan, vendar bi bilo utemeljeno, da bi bile naložbene možnosti v dolg lastne države za državljane davčno spodbujene.
 
Več o dogajanjih na kapitalskih trgih si lahko preberete TUKAJ.
 

Več o tem

 
 
Fotogalerija

Vas zanima enostavno investiranje? Za vse - kjerkoli in kadarkoli.
 

 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

Digitalno


Poslujte z vzajemnimi in spremljajte svoje naložbe v spletni banki Bank@Net ali mobilni banki mBank@Net.


Prenesite mobilno banko mBank@Net tukaj:

nova kbm  nova kbm
 
nova kbm

V poslovalnici

 
Lahko nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali v najbližji bančni poslovalnici poslovalnici. 

Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate razne bančne storitve po celi Sloveniji.
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40

Enostavno investiranje


Poslujte z vzajemnimi skladi in trgujte s finančnimi instrumenti enostavno in ugodno ter spremljajte stanje svojih naložb na enem mestu, prek Bank@Neta in mBank@Neta.

Več o tem
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40

Vzajemni skladi


Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond, Triglav Skladi in Raiffeisen Capital Management (RCM), ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Z nami poiščite pravi naložbeni cilj!

Več o tem
 
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40
760x465-100.jpg?master=40

Borzno posredovanje


Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.


Več o tem
 
760x465-100.jpg?master=40
Opozorilo vlagateljem
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg.Triglav skladi, ki jih upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o..

Družbi Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ter Deka International S.A., Luxembourg sta se odločili za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond skladov ter skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM d.d..

Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene in garantirane donosnosti. Naložbe v vzajemne sklade niso zajete v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznega Infond sklada oz. Prodajni prospekt, Ključni podatki za vlagatelje, Letno in Polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu družbe Nove KBM d.d. in v vseh poslovalnicah družbe Nove KBM d.d..

Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov RCM in BNP Paribas so dnevno objavljeni v časopisu Časnik Večer. Vstopne provizije oz. distribucijska provizija se pri posameznih skladih se gibljejo v večini med 0 in 3 odstotki vplačanega zneska. Izstopne provizije ni, upravljavske provizije posameznih skladov so razvidne na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas.

Podatki na tej spletni strani niso ponudba niti priporočilo za nakup ali prodajo niti investicijska analiza in ne predstavljajo storitev investicijskega svetovanja, temveč so samo informativne narave.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe in točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.