Nova KBM

Triglav Skladi novica 23.11.2023 | NKBM

Začnite tipkati, kar iščete

Faktorski vpliv na donosnost v zadnjem letu

23 november 2023
NOVOSTI
 

Jan Škoberne, analitik na področju analiz

November 2023

Čedalje bolj priljubljena je klasifikacija glede na trende, ki so jim podjetja izpostavljena

Lastniške vrednostne papirje lahko uvrščamo ali klasificiramo na različne načine. Najbolj priljubljen vsebinski pregled je glede na industrije ali sektorje, v katerih podjetja poslujejo. V zadnjem času je čedalje bolj popularna klasifikacija glede na teme ali trende, ki so jim podjetja izpostavljena. Tovrstne klasifikacije prispevajo k boljšemu razumevanje podjetij in panog, v katerih delujejo.

Vse od leta 1992 in trifaktorskega statističnega modela avtorjev Fama in French je naraščala popularnost statističnim modelom, ki lastniške vrednostne papirje klasificirajo glede na izpostavljenosti t. i. faktorjev. Najbolj popularna faktorja ostajata growth in value, ki označujeta podjetja, ki izkazujejo nadpovprečne rasti poslovanja, ter podjetja, ki kotirajo po nižjih kazalnikih vrednotenj. Izpostavil bi še nekatere druge faktorje, kot so momentum (višja izpostavljenost delnicam, ki se gibajo v trendu), quality (izkazana višja kakovost poslovanja), low volatility (delnice z nižjo nihajnostjo cene) ter small cap (podjetja z manjšo tržno kapitalizacijo).

Leto 2022 so zaznamovali padci na delniških trgih. Po več letih boljših donosov delnic z višjo izpostavljenostjo faktorju growth je indeks, sestavljen iz delnic z izpostavljenostjo faktorju value, presegel donosnost faktorja growth za skoraj 20 odstotnih točk v letu 2022. Najpreprostejša razlaga je, da so delnice podjetij z višjim delom vrednosti v prihodnosti bile bolj izpostavljene zaradi dvigovanja diskontne stopnje, ki je pomembno odvisna od obresti centralnih bank. Leto 2023 se je začelo izjemno pozitivno in delnice, ki so bile najbolj pod cenovnim pritiskom v letu 2022, so spet začele premagovati faktor value, saj so se okrepila pričakovanja po nižanju obrestnih mer ter dosegu dna zadnjega ekonomskega cikla.

V evropskem delniškem indeksu je najboljšo donosnost v letošnjem letu dosegel faktor growth (skoraj osem odstotkov), ki mu tesno sledi faktor quality, najslabšo donosnost pa je do pisanja tega prispevka (14. 11.) dosegal indeks izpostavljenosti faktorju small cap (približno štiri odstotke). V ameriškem delniškem indeksu najboljšo donosnost letos dosegajo delnice, izpostavljene faktorju growth (38 odstotkov), medtem ko so delnice iz faktorskega indeksa value celo izgubile nekaj vrednosti (padec v višini 1,5 odstotka). Večino donosnosti letos lahko torej pri ameriških vrednostnih papirjih pojasnimo že s faktorskimi izpostavljenostmi. Faktorske izpostavljenosti pa nam letos ne ponudijo uvida, katere delnice bistveno odstopajo glede donosnosti pri podjetjih s trgov v razvoju. Najboljšo donosnost so letos dosegle delnice z izpostavljenostjo do faktorja small cap, torej po tržni kapitalizaciji manjša podjetja.

Leto 2022 je morda že kazalo, da se bo trend boljše donosnosti faktorja growth obrnil, vendar je letošnje leto kljubovalo lanskemu trendu. Faktor value je premagoval podjetja z višjo izpostavljenostjo faktorju growth vse do leta 2007, ko se je zgodil preobrat ter mu je le v krajših obdobjih še uspelo držati stik z donosnostjo hitreje rastočih podjetij. Ali bodo manj ovrednotena podjetja še kdaj premagovala donosnost delnic hitreje rastočih podjetij, pa bodo verjetno najbolj vplivale centralne banke. Ob nizkih obrestnih merah si tak scenarij res težko predstavljamo.

Več o dogajanjih na kapitalskih trgih si lahko preberete TUKAJ.

 

Več o tem

 
 

Vas zanima enostavno investiranje? Za vse - kjerkoli in kadarkoli.
 

 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

Digitalno


Poslujte z vzajemnimi in spremljajte svoje naložbe v spletni banki Bank@Net ali mobilni banki mBank@Net.


Prenesite mobilno banko mBank@Net tukaj:

nova kbm  nova kbm
 
nova kbm

V poslovalnici

 
Lahko nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali v najbližji bančni poslovalnici poslovalnici. 

Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate razne bančne storitve po celi Sloveniji.
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40

Enostavno investiranje


Poslujte z vzajemnimi skladi in trgujte s finančnimi instrumenti enostavno in ugodno ter spremljajte stanje svojih naložb na enem mestu, prek Bank@Neta in mBank@Neta.

Več o tem
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40

Vzajemni skladi


Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond, Triglav Skladi in Raiffeisen Capital Management (RCM), ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Z nami poiščite pravi naložbeni cilj!

Več o tem
 
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40
760x465-100.jpg?master=40

Borzno posredovanje


Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.


Več o tem
 
760x465-100.jpg?master=40
Opozorilo vlagateljem
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg.Triglav skladi, ki jih upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o..

Družbi Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ter Deka International S.A., Luxembourg sta se odločili za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond skladov ter skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM d.d..

Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene in garantirane donosnosti. Naložbe v vzajemne sklade niso zajete v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznega Infond sklada oz. Prodajni prospekt, Ključni podatki za vlagatelje, Letno in Polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu družbe Nove KBM d.d. in v vseh poslovalnicah družbe Nove KBM d.d..

Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov RCM in BNP Paribas so dnevno objavljeni v časopisu Časnik Večer. Vstopne provizije oz. distribucijska provizija se pri posameznih skladih se gibljejo v večini med 0 in 3 odstotki vplačanega zneska. Izstopne provizije ni, upravljavske provizije posameznih skladov so razvidne na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas.

Podatki na tej spletni strani niso ponudba niti priporočilo za nakup ali prodajo niti investicijska analiza in ne predstavljajo storitev investicijskega svetovanja, temveč so samo informativne narave.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe in točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.