Nova KBM

Triglav Skladi novica 15.02.2024 | NKBM

Začnite tipkati, kar iščete
Vodilnim gospodarstvom ne grozi recesija in napovedi rasti dobičkov so v razvitem svetu danes spodbudne.
 

Sašo Ivanović, direktor področja upravljanja investicijskih skladov, Triglav Skladi

 Februar 2024
 
Vodilnim gospodarstvom ne grozi recesija in napovedi rasti dobičkov so v razvitem svetu danes spodbudne.

Svetovni borzni indeks MSCI World je v začetku februarja izenačil najvišje dosežene vrednosti, ki smo jih nazadnje videli v začetku leta 2022, merjeno v dolarjih. Če njegovo vrednost pretvorimo v evre, pa je okoli pet odstotkov više, saj se je v tem obdobju okrepila vrednost ameriškega dolarja.

Največje zasluge za nove vrhove imajo ameriške delnice, ki v strukturi svetovnega indeksa zdaj predstavljajo že 69 odstotkov vseh naložb, njihova donosnost, merjeno z indeksom MSCI USA, pa je presegla prejšnji vrh izpred dobrih dveh let za okoli osem odstotkov (merjeno v evrih).

Evropa zaostaja za ZDA

Evropske delnice so šele izenačile ravni, merjeno z indeksom MSCI Europe, pri čemer v svetovnem indeksu predstavljajo 18-odstotno težo. Japonske delnice, ki imajo v svetovnem indeksu šestodstotno težo, so v zadnjih dveh letih vodile po rasti v lokalni valuti z več kot 25-odstotnim donosom, vendar je zaradi močnega upada vrednosti jena njihova evrska rast le okoli štiriodstotna. Preostale države (Kanada, Avstralija in še nekaj drugih držav) imajo relativno nizko težo v svetovnem indeksu delnic in tudi niso nadpovprečno rasle.

Drugače je z obvezniškimi indeksi. Indeks državnih obveznic Iboxx je danes šele na ravneh iz leta 2015 in se se giblje okoli 17 odstotkov niže od vrha ob koncu leta 2020. Indeks likvidnih podjetniških obveznic Iboxx, ki ima krajše povprečno trajanje, je na nivojih iz leta 2018 in je trenutno osem odstotkov pod svojim vrhom v letu 2021. Indeks obveznic zunaj bonitetnega razreda Iboxx HY bond, ki ima najkrajše povprečno trajanje in najvišjo kuponsko donosnost, pa je že rahlo presegel vrh iz leta 2021.

Na razmeroma skromne rasti v zadnjih dveh letih sta vplivala močan padec tečajev v letu 2022 in potem odboj, ki traja še danes in je vsaj na delniških trgih prinesel nove vrhove. Tu se radi sprašujemo, kaj sledi. Je ta rast vzdržna ali smo prišli v območje pregrevanja borznih trgov?

Višji dobički, višji tečaji
 

Odgovor najdemo deloma v zgodovini; borzni trg v povprečju raste skupaj z rastjo rezultatov poslovanja. Dobički podjetij so v povprečju vse višji, zato tudi borzni indeks vedno znova dosega nove vrhove. So pa razlike med regijami velike zaradi različnih dejavnikov tveganj, ki vplivajo na rast podjetij in naklonjenost vlagateljev. Napovedi prihodnje rasti dobičkov so vsaj v razvitem svetu danes spodbudne. Ocena je, da pomembnejša gospodarstva ne bodo zapadla globlje v recesijo, na vidiku je nižanje obrestnih mer, ki tudi spodbudno vpliva na rast tečajev oziroma dvig vrednotenj.

Tudi pri obveznicah je padec njihovih cen povzročil, da so njihove kuponske donosnosti spet zanimive in celo nad dolgoročno pričakovano inflacijo. Zato se nam kljub že doseženim donosom in novim vrhovom obetajo pozitivna leta, ki pa so lahko pospremljena z občasno volatilnostjo.

Več o dogajanjih na kapitalskih trgih si lahko preberete TUKAJ.
 

Več o tem

 
 
Fotogalerija

Vas zanima enostavno investiranje? Za vse - kjerkoli in kadarkoli.
 

 
nova kbm

Že z enim klicem

 
Kliknite na ZANIMA ME, oddajte svoje podatke in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.

ZANIMA ME

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo poiskati za vas najboljšo rešitev.
nova kbm080 17 70
 
nova kbm

Digitalno


Poslujte z vzajemnimi in spremljajte svoje naložbe v spletni banki Bank@Net ali mobilni banki mBank@Net.


Prenesite mobilno banko mBank@Net tukaj:

nova kbm  nova kbm
 
nova kbm

V poslovalnici

 
Lahko nas obiščete tudi v prostorih Oddelka investicijskega bančništva ali v najbližji bančni poslovalnici poslovalnici. 

Smo najbolj dostopna banka z najširšo mrežo, kjer lahko opravljate razne bančne storitve po celi Sloveniji.
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40

Enostavno investiranje


Poslujte z vzajemnimi skladi in trgujte s finančnimi instrumenti enostavno in ugodno ter spremljajte stanje svojih naložb na enem mestu, prek Bank@Neta in mBank@Neta.

Več o tem
 
posebnaponudba-100 (1).jpg?master=40
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40

Vzajemni skladi


Izkoristite naložbe v vzajemne sklade Sava Infond, Triglav Skladi in Raiffeisen Capital Management (RCM), ki vam omogočajo višje donose, in tako lažje dosezite zastavljene finančne načrte. Z nami poiščite pravi naložbeni cilj!

Več o tem
 
NKBM_MBank-760x465.jpg?master=40
760x465-100.jpg?master=40

Borzno posredovanje


Posredujemo pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev in na večini svetovnih kapitalskih trgov.


Več o tem
 
760x465-100.jpg?master=40
Opozorilo vlagateljem
Infond vzajemne sklade upravlja družba Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., vzajemne sklade Raiffeisen Capital Management (v nadaljevanju: RCM) upravlja družba Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H., sklade BNP Paribas upravlja družba BNP Paribas Investment Partners, sklade Allianz Global Investors Fund upravlja družba Allianz Global Investors Luxembourg S.A., sklade Deka Investmentfunds upravlja družba Deka International S.A., Luxembourg.Triglav skladi, ki jih upravlja Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o..

Družbi Allianz Global Investors Luxembourg S.A. ter Deka International S.A., Luxembourg sta se odločili za deregistracijo vseh svojih vzajemnih skladov v Sloveniji.

Trženje, distribucijo in vplačila Infond skladov ter skladov RCM in BNP Paribas v Sloveniji opravlja Nova KBM d.d..

Vzajemni skladi niso bančna storitev in ne prinašajo zajamčene in garantirane donosnosti. Naložbe v vzajemne sklade niso zajete v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.

Prospekt z vključenimi pravili upravljanja posameznega Infond sklada oz. Prodajni prospekt, Ključni podatki za vlagatelje, Letno in Polletno poročilo so brezplačno dostopni na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas v poglavju Vzajemni skladi, na sedežu družbe Nove KBM d.d. in v vseh poslovalnicah družbe Nove KBM d.d..

Zaradi nihanj tečajev vrednostnih papirjev in valut je mogoče, da vlagatelj v obdobju investiranja ne dobi povrnjenih vseh sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad. Podatki o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnih skladov RCM in BNP Paribas so dnevno objavljeni v časopisu Časnik Večer. Vstopne provizije oz. distribucijska provizija se pri posameznih skladih se gibljejo v večini med 0 in 3 odstotki vplačanega zneska. Izstopne provizije ni, upravljavske provizije posameznih skladov so razvidne na spletnih straneh Infond skladov, skladov RCM in BNP Paribas.

Podatki na tej spletni strani niso ponudba niti priporočilo za nakup ali prodajo niti investicijska analiza in ne predstavljajo storitev investicijskega svetovanja, temveč so samo informativne narave.

Za pridobitev informacij o primernosti posamezne naložbe in točnih podatkov glede naložbe v vzajemni sklad naj se vlagatelj oz. potencialni vlagatelj obrne na svojega finančnega svetovalca ali na vpisno mesto.