Nova KBM

V Novi KBM z odgovornim odnosom do okolja ohranili 510 dreves in znižali ogljični odtis | NKBM

V Novi KBM z odgovornim odnosom do okolja ohranili 510 dreves in znižali ogljični odtis

Začnite tipkati, kar iščete

V Novi KBM z odgovornim odnosom do okolja ohranili 510 dreves in znižali ogljični odtis

22 april 2021
OBVESTILA
Trajnostni odnos do okolja je v Skupini Nove KBM med prednostnimi poslovnimi usmeritvami. Zadnja leta vse več pozornosti namenjamo energetski učinkovitosti, skrbni uporabi omejenih virov surovin ter digitalizaciji poslovanja.
 

Pomemben vidik trajnostnega poslovanja so tudi vse večja ponudba storitev, ki jih lahko stranke opravijo brez obiska poslovalnice, ter razvoj odgovornega investiranja, s katerim investitorjem pomagamo uresničiti njihove zelene projekte. Lani smo v banki okrepili naše aktivosti obvladovanja tveganj okoljskih, družbenih vidikov in trajnostnega upravljanja v banki ter ustanovili posebno delovno skupino za ESG (Environmental, Social, Governance).
 

V banki že vrsto let izvajamo pobudo Klik za okolje, ki tako zaposlene kot stranke ozavešča o pomenu varčne rabe papirja in prednostih digitalnega poslovanja. Na letošnji Svetovni dan Zemlje bomo pričeli akcijo ozaveščanja s sloganom Zaupamo okolju prijaznim odločitvam, ki zajema praktične napotke za lažji prehod na opravljanje finančnih storitev na daljavo, prek spletne ali mobilne banke oz. kontaktnega centra. Stranke na tak način ne prihranijo samo dragocenega časa temveč zaradi manj voženj prispevajo k manjšemu izpustu nevarnih toplogrednih plinov. Z izbiro e-obvestil namesto natisnjenih stranke še dodatno prispevajo k ohranitvi dreves.
 

V trajnostnem poročilu Gradimo banko za prihodnost smo predstavili tudi ključne rezultate na okoljskem področju v letu 2020. Med drugim smo v banki za 21,6 odstotkov znižali ogljični odtis na zaposlenega, z digitalizacijo poslovanja in odgovornim ravnanjem pa smo za 21 ton zmanjšali porabo papirja ter s tem ohranila 510 dreves. V banki izvajamo projekt Brezpapirno poslovanje, v okviru katerega smo uvedli digitalno podpisovanje v poslovalnicah. Samo lani smo namesto papirnih ustvarili kar 3,7 milijonov digitalnih dokumentov.

„Podnebne spremembe, degradacija okolja in druge trajnostne teme so pomembni izzivi sodobne družbe. Prizadevanja in odločni ukrepi so nujni. Nova KBM kot sistemsko pomembna banka prevzema svojo vlogo in odgovornost ter spodbuja okolju prijazne stroritve, projekte in pobude. Tudi v prihodnje bomo s premišljenimi ravnanji in odločitvami prispevali k boljšemu svetu in bolj zdravemu okolju za nas in prihodnje generacije,“ je povedal predsednik uprave Nove KBM John Denhof.

 

Skrb za okolje je tudi pomemben del organizacijske kulture banke. V zadnjih letih se je vedenje zaposlenih spremenilo tako, da tiskajo bistveno manj, interne akte uporabljajo le še na digitalen način ter se odločajo za uporabo in arhiviranje elektronske dokumentacije namesto papirnate. Ob tem banka spodbuja varčno uporabo energije, ločevanje odpadkov in uporabo videokonferenčnih sestankov ter dela na daljavo, kjer je to mogoče. Ta delovna praksa se je v banki v času epidemije okrepila, v prihodnje pa se bo, kjer so njeni vplivi pozitivni, v določeni meri tudi ohranila.
 

Pozitivni premiki na področju skrbi za okolje se zrcalijo tudi v prejeti strateški nagradi HORUS, ki jo je na področju celovitega upravljanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja lani prejela Nova KBM.