Nova KBM

Tako Nova KBM kot Skupina Nove KBM sta prvo četrtletje sklenili z dobičkom, nadaljuje se preoblikovanje Skupine | NKBM

Nova KBM je prvo letošnje četrtletje sklenila s čistim dobičkom v višini skoraj 11,9 milijona evrov, njena skupina pa z 12,3 milijona evrov. Z medletnim (nerevidiranim) poročilom o poslovanju Nove KBM in družb v Skupini Nove KBM za obdobje januar – marec 2015 so se namreč seznanili člani nadzornega sveta na včerajšnji redni seji.

Začnite tipkati, kar iščete

Tako Nova KBM kot Skupina Nove KBM sta prvo četrtletje sklenili z dobičkom, nadaljuje se preoblikovanje Skupine

29 maj 2015
OBVESTILA
Nova KBM je prvo letošnje četrtletje sklenila s čistim dobičkom v višini skoraj 11,9 milijona evrov, njena skupina pa z 12,3 milijona evrov. Z medletnim (nerevidiranim) poročilom o poslovanju Nove KBM in družb v Skupini Nove KBM za obdobje januar – marec 2015 so se namreč seznanili člani nadzornega sveta na včerajšnji redni seji.
 

»Nadzorni svet ugotavlja, da Nova KBM dosledno uresničuje zaveze, dane Evropski komisiji, in tudi v letošnjem letu nadaljuje uspešno in stabilno poslovanje. To dokazujejo pozitivni poslovni rezultati, kot posledica aktivnosti za bolj učinkovito poslovanje pa je bilo ob koncu letošnjega prvega trimesečja na ravni Skupine Nove KBM za 4,7 % manj operativnih stroškov kot v enakem obdobju lani,« je ob zaključku seje med drugim povedal predsednik nadzornega sveta Nove KBM dr. Peter Kukovica.

 

V skladu z načrtom prestrukturiranja in zavezami, danimi Evropski komisiji, Nova KBM znižuje tveganju prilagojeno aktivo, obenem pa ohranja visoko kapitalsko ustreznost in likvidnost. »Pričakujemo lahko, da bodo med prednostnimi nalogami v prihodnjih mesecih predvsem krepitev upravljanja s tveganji in nedonosnimi terjatvami ter dobičkonosno in varno poslovanje Skupine,« je še poudaril dr. Kukovica. Nadzorni svet se je včeraj namreč seznanil tudi z aktivnostmi strokovnih služb za zmanjšanje nedonosnih terjatev v Skupini Nove KBM in z uresničevanjem strategije upravljanja nedonosnih terjatev.
 

Predsednik uprave Nove KBM Robert Senica je dejal, da so poslovni rezultati tako na ravni Nove KBM kot njene skupine ob prvem letošnjem četrtletju pozitivni in presegajo načrtovane. Trend se nadaljuje tudi v aprilu, saj banka beleži 21,7 milijona evrov dobička in bistveno presega plan. Prav tako se je izboljšalo razmerje med operativnimi stroški in prihodki (kazalnik CIR), ki je bilo za Novo KBM ob koncu prvega četrtletja 51,87, za Skupino pa 55,95. Poleg stabilnega in dobičkonosnega poslovanja rezultati izkazujejo uspešno izkoriščanje sinergij med družbami, članicami Skupine. »Zagotavljamo široko paleto kakovostnih in konkurenčnih sodobnih finančnih storitev, s katerimi se lahko učinkovito in vse bolj proaktivno odzivamo na potrebe naših strank. Prav slednje so v središču vseh naših prizadevanj. V prihodnjih tednih se posebej posvečamo tudi našim komitentom iz segmenta malih in srednje velikih podjetij,« je še omenil predsednik uprave Nove KBM.

 

V Skupini Nove KBM se v skladu z načrtom prestrukturiranja nadaljuje konsolidacija, pri čemer so aktivnosti usmerjene predvsem v bančno dejavnost. Adria Bank AG je 23.3.2015 zaključila vse bančne operacije in izpolnila pogoj za vrnitev licence za opravljanje bančne dejavnosti avstrijskemu regulatorju. Predvidoma do konca maja se bo tako tudi statusno preoblikovala iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, nato pa se bo lahko  pričel o postopek njene likvidacije. Likvidacija lizinških družb (KBM Leasing d.o.o., Gorica Leasing d.o.o. in KBM Leasing Hrvatska d.o.o.) aktivno teče. Proces prodaje KBM Banke a.d. v Srbiji še poteka: trenutne aktivnosti so povezane s skrbnim pregledom banke in pridobitvijo preliminarnega mnenja srbskega regulatorja za prevzem banke. V okviru projekta integracije Poštne banke Slovenije v Novo KBM ta čas poteka evalvacija možnih scenarijev integracije.