Nova KBM

Stabilno poslovanje in nadaljnja konsolidacija Skupine Nove KBM | NKBM

Nova KBM d.d. je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM v prvih devetih mesecih letos. V tem obdobju sta Skupina in Nova KBM poslovali v skladu z načrti, stabilno in dobičkonosno. Opravljena je bila vrsta aktivnosti v skladu z načrtom prestrukturiranja Skupine, za racionalizacijo poslovanja in doseganje sinergije na poslovnih področjih.

Začnite tipkati, kar iščete

Stabilno poslovanje in nadaljnja konsolidacija Skupine Nove KBM

28 november 2014
OBVESTILA
Nova KBM d.d. je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM v prvih devetih mesecih letos. V tem obdobju sta Skupina in Nova KBM poslovali v skladu z načrti, stabilno in dobičkonosno. Opravljena je bila vrsta aktivnosti v skladu z načrtom prestrukturiranja Skupine, za racionalizacijo poslovanja in doseganje sinergije na poslovnih področjih.
 

Skupina Nove KBM je v prvih devetih mesecih 2014 ustvarila za 26,4 milijona evrov dobička, v enakem obdobju lani pa je imela izgubo v višini 66,9 milijona evrov. V prvih devetih mesecih letos je imela 144,4 milijona evrov prihodkov, kar je za 27,4 % več kot v enakem obdobju lani. Glavnino prihodkov pomenijo čiste obresti v višini 84,7 milijona evrov, kar je 27,4 % več kot v enakem obdobju lani. Bilančna vsota Skupine je na dan 30.9.2014 znašala 4,46 milijarde evrov, kar je za 7,2 % manj kot konec leta 2013. Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM, je ob tem povedal: »Rezultati poslovanja ob tretjem letošnjem četrtletju so dokaz, da smo v Skupini Nove KBM v preteklih dveh letih sprejeli ustrezne ukrepe, s katerimi v vsem letošnjem letu dosegamo dobičkonosno poslovanje, uresničujemo plan prestrukturiranja in konsolidiramo Skupino. V ospredju je naša osnovna dejavnost, hkrati pa tečejo aktivnosti dezinvestiranja oziroma prodaje nestrateškega premoženja, delne integracije PBS, postopek likvidacije KBM Fineka pa je končan. Prav tako v skladu z zavezami, danimi Evropski komisiji, postopno znižujemo bilančno vsoto in tveganju prilagojeno aktivo ter dosegamo stroškovno učinkovitejše poslovanje – v primerjavi z enakim obdobjem lani smo operativne stroške znižali za 8,7 odstotka.«


Kapitalska ustreznost Skupine na celotni kapital je bila na dan 30.9.2014 enaka 21,88 %, kapitalska ustreznost Nove KBM pa 24,54 %. Skupina Nove KBM je v prvih devetih mesecih 2014 oblikovala 33,2 milijona evrov neto rezervacij in oslabitev, kar je občutno manj kot v enakem obdobju lani (95,7 milijona evrov). Mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave Nove KBM, pojasnjuje: »Opažamo umirjanje nastajanja novih slabih kreditov, obenem pa strokovne službe banke intenzivno upravljajo s tveganimi terjatvami, ki niso bile prenesene na DUTB. V Novi KBM krepimo tudi spremljavo podjetij in kot član bančnih konzorcijev aktivno sodelujemo pri več postopkih prestrukturiranja podjetij, kar je eden izmed nujnih korakov za oživljanje gospodarske rasti v Sloveniji.«


Kljub krčenju bilančne vsote sta tržna deleža Nove KBM pri depozitih in kreditih nebančnemu sektorju vse letošnje leto razmeroma stabilna. Član uprave Nove KBM Robert Senica poudarja: »Ponudbo naših storitev nenehno dopolnjujemo in jo prilagajamo potrebam strank: tako smo v tretjem četrtletju okrepili trženjske aktivnosti in med drugim strankam ponudili nove oblike zavarovanj, možnost odprtja osebnega računa brez obiska banke, posebno ugodne stanovanjske in osebne kredite ter posodobljeno spletno stran banke. Ta čas pripravljamo tudi celovito prenovo ponudbe plačilnih kartic, ki bodo prihodnje leto omogočale brezstično plačevanje in plačevanje na obroke.« Banka pripravlja prenovo tudi poslovnih plačilnih kartic, v tretjem četrtletju pa je ponudbo storitev dopolnila še s posebnimi paketi za nekatere specifične skupine podjetnikov in zasebnikov. Nova KBM nadaljuje krepitev odnosa s komitenti in jim ponuja različne oblike sodelovanja, ki pomenijo dodano vrednost zanje. Med njimi so jesenske brezplačne izobraževalne delavnice Nove KBM, ki se jih je v šestih slovenskih mestih udeležilo kar 170 podjetnikov in so bile zelo pozitivno ocenjene.


Nova KBM se je z inovativno oglaševalsko kampanjo Zlatko - Živim lajf uspešno približala tudi mlajši ciljni publiki in je za to akcijo včeraj na 16. mednarodni konferenci medijskih trendov (SEMPL), osrednji prireditvi na področju medijske in komunikacijske stroke v regiji, dobila veliko nagrado – veliki sempler za najboljšo medijsko strategijo leta in dva zlata semplerja.

V sklopu aktivnosti na področju družbene odgovornosti pa banka 1. decembra pričenja dobrodelno akcijo »Podari knjigo, podari prihodnost«. Nove ali rabljene knjige za otroke, ki jih bodo zaposleni in stranke Nove KBM zbrali do 23. decembra v katerikoli poslovalnici ali poslovni stavbi banke, bodo namenjene Zvezi prijateljev mladine Slovenije za ureditev otroških knjižnic v počitniških domovih, kjer letujejo otroci iz socialno šibkih družin.