Nova KBM

Spreminjamo grafično podobo digitalnih kanalov Nove KBM | NKBM

Spreminjamo grafično podobo digitalnih kanalov Nove KBM

Začnite tipkati, kar iščete

Spreminjamo grafično podobo digitalnih kanalov Nove KBM

31 maj 2023
OBVESTILA
 
Obveščamo vas, da bomo 08.06.2023 prenovili videz spletne banke Bank@Net, Poslovni Bank@Net, Bank@Net com in eBank@Net com, v trgovinah Google Play in Apple store pa vam bo postopoma od takrat na voljo tudi nova različica mobilne banke mBank@Net in mBank@Net com.

Funkcionalnosti spletne in mobilne banke ostajajo nespremenjene in digitalno bančništvo Nove KBM lahko tudi v prihodnje uporabljate kot doslej. Spreminja se torej le videz aplikacij, da bo v skladu s celostno grafično podobo Skupine OTP.

Ker v zadnjem času opažamo precej poskusov spletnih in drugih prevar, še posebno lažnih elektronskih in SMS-sporočil v imenu bank, bodite na to pozorni. Več o tem, kako prepoznati t.i. phishing sporočila in kako se pred njimi obvarovati, najdete na tej povezavi
 
Nova KBM