Nova KBM

Sprememba višine nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev | NKBM

Sprememba višine nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev

Začnite tipkati, kar iščete

Sprememba višine nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev

28 november 2019
OBVESTILA
 
Obveščamo vas, da bomo v Novi KBM 1. decembra 2019 za zasebnike, podjetnike in pravne osebe, spremenili višino nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev, ki bo po novem znašalo 0,5 odstotka letno od povprečnega preseganja vsakokrat določene meje prosto razpoložljivih sredstev. Ta meja se bo 1. januarja 2020 v skladu z veljavno bančno tarifo spremenila s 500.000,00 EUR na 250.000,00 EUR.

Banka med prosto razpoložljiva sredstva uvršča stanje sredstev na TRR ter sredstva, vezana kot okvirni depoziti preko noči, depoziti za en dan, depoziti na odpoklic in okvirne depozitne pogodbe.

Za več informacij vam je na voljo vaš skrbnik.