Nova KBM

Sprememba cenika nadomestil za posle s pravnimi osebami, zasebniki in podjetniki | NKBM

Sprememba meje pri izračunu nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev, sprememba cenika nadomestil za posle s pravnimi osebami, zasebniki in podjetniki, in sprememba cenika kapitala.

Začnite tipkati, kar iščete

Sprememba cenika nadomestil za posle s pravnimi osebami, zasebniki in podjetniki

17 junij 2020
OBVESTILA
Sprememba meje pri izračunu nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev, sprememba cenika nadomestil za posle s pravnimi osebami, zasebniki in podjetniki, in sprememba cenika kapitala.
 

Obveščamo vas, da bomo s 1. julijem 2020 spremenili mejo za obračun nadomestila za vodenje prosto razpoložljivih sredstev za pravne osebe, zasebnike in podjetnike z 250.000,00 EUR na 100.000,00 EUR. Nadomestilo znaša 0,5 odstotka letno od povprečnega preseganja vsakokrat določene meje prosto razpoložljivih sredstev.
Med prosto razpoložljiva sredstva uvrščamo stanje sredstev na transakcijskem računu in sredstva, vezana kot okvirni depoziti preko noči, depoziti za en dan, depoziti na odpoklic ter okvirne depozitne pogodbe.

Hkrati vas obveščamo, da bomo s 1. avgustom 2020 spremenili posamezne postavke Cenika nadomestil za posle s pravnimi osebami, zasebniki in podjetniki. Spremembe navajamo v nadaljevanju.

Novi cenik nadomestil vam je na voljo na spletni strani banke, v vseh poslovalnicah Nove KBM in na vseh poštah po Sloveniji.

S 1. septembrom 2020 bomo spremenili Cenik kapitala za pravne osebe. Spreminja se obrestna mera za vpogledna sredstva na transakcijskih računih v tujih valutah in depozitih z odpovednim rokom v tujih valutah, ki bo znašala 0,00 % letno.

S 1. septembrom 2020 spreminjamo tudi nadomestila za storitve na bankomatih SKB banke. Z debetno in predplačniško kartico Visa lahko opravljate brezplačne dvige in vpoglede v stanje na svojem računu na vseh bankomatih združene mreže bankomatov Nove KBM in Abanke, medtem ko bo za opravljanje transakcij na bankomatih SKB banke od 1. septembra zaračunano nadomestilo. Posamezna nadomestila so zapisana v Ceniku nadomestil za posle s pravnimi osebami, zasebniki in in podjetniki, ki je na voljo na spletni strani banke.

Za več informacij vam je na voljo vaš skrbnik.