Nova KBM

Sporazumno prenehanje mandata predsedniku uprave Matjažu Kovačiču | NKBM

Včeraj je nadzorni svet Nove KBM na svoji redni seji sprejel sklep o sporazumnem prenehanju mandata predsedniku uprave Matjažu Kovačiču, in sicer s 1. 1. 2012. Na njegovo mesto so člani nadzornega sveta imenovali dosedanjega člana uprave, mag. Andreja Plosa. Od sedaj ostaja uprava Nove KBM dvočlanska. Nadzorni svet se je včeraj seznanil tudi s tekočim poslovanjem banke in Skupine Nove KBM. Kljub slabšim poslovnim rezultatom banka posluje stabilno.

Začnite tipkati, kar iščete

Sporazumno prenehanje mandata predsedniku uprave Matjažu Kovačiču

8 december 2011
OBVESTILA
Včeraj je nadzorni svet Nove KBM na svoji redni seji sprejel sklep o sporazumnem prenehanju mandata predsedniku uprave Matjažu Kovačiču, in sicer s 1. 1. 2012. Na njegovo mesto so člani nadzornega sveta imenovali dosedanjega člana uprave, mag. Andreja Plosa. Od sedaj ostaja uprava Nove KBM dvočlanska. Nadzorni svet se je včeraj seznanil tudi s tekočim poslovanjem banke in Skupine Nove KBM. Kljub slabšim poslovnim rezultatom banka posluje stabilno.
 

Člani nadzornega sveta so se na včerajšnji redni seji seznanili s tekočim poslovanjem banke za obdobje januar-september 2011 ter z oceno poslovanja banke in Skupine NKBM do konca letošnjega leta. Nadzorniki banke so se seznanili tudi z rednimi poslovnimi temami, vezanimi na banko in Skupino. Banka bo še naprej izpolnjevala svojo zastavljeno strategijo in stala ob boku slovenskemu gospodarstvu.


Predsednik nadzornega sveta dr. Dušan Jovanovič je ob tem poudaril: »Banka kljub oteženim gospodarskim razmeram solidno posluje, kar je glavno merilo in prepričan sem, da bo uspešno poslovala tudi v prihodnje na čelu z novim predsednikom. Namen odločitve nadzornega sveta je zagotoviti banki stabilnost, strokovno kontinuiteto, pritok novih idej za nadaljnji razvoj, boljše poslovne rezultate  ter s tem vzpodbuditi rast tečaja delnic.«


Predsednik uprave banke Matjaž Kovačič je povedal: »Vsem sodelavcem se zahvaljujem za izkazano zaupanje, ki so mi ga pokazali v teh letih vodenja. V Novi KBM sem bil zaposlen več kot 15 let in prepričan sem, da smo kot vztrajna in uravnotežena ekipa uspešno izpolnjevali cilje, ki smo si jih zadali in po svojih najboljših močeh premagovali ovire v teh ostrih ekonomskih razmerah. Novemu vodstvu želim uspešno delo tudi naprej.«


Matjaž Kovačič je funkcijo predsednika uprave Nove KBM prevzel maja 2005, v letošnjem letu je opravljal svoj drugi petletni mandat. V banki je bil zaposlen od leta 1995. Leto kasneje je postal direktor Podružnice Ptuj, julija 1997 je bil imenovan v upravo banke. S svojo vodstveno ekipo in sodelavci je uresničeval strateške usmeritve banke in Skupine Nove KBM, med katerimi sta bili prednostni krepitev položaja banke in Skupine Nove KBM na ciljnih trgih, širitev na trge JV Evrope ter zagotavljanje stabilnosti in donosnosti. Med zadnjimi večjimi mejniki v času njegovega vodenja so izvedba prve ponudbe delnic banke javnosti, premestitev delnic banke v trgovanje v Prvo kotacijo Ljubljanske borze, prevzem srbske Credy banke, letošnja dokapitalizacija in kotacija delnic na borzi v Varšavi in prevzem Zavarovalnice Maribor. Tako matična banka kot Skupina sta, z izjemo poslovanja Skupine v prvih treh kvartalih letošnjega leta, v času njegovega vodenja poslovali stabilno in pozitivno. V letih njegovega vodenja banke je prejel več strokovnih nagrad, med drugim je bil v letu 2010 imenovan za najboljšega finančnika leta. Banka je v času njegovega vodenja prejela naziv banka leta (The Banker, Financial Times 2008) ter več drugih strokovnih nagrad in priznanj.


Mag. Andrej Plos je bil doslej kot član uprave Nove KBM zadolžen za spremljavo in kontrolo poslovanja banke, spremljavo komerciale in službo strateškega razvoja. Za člana uprave banke je bil imenovan 21.10.2009, petletna mandatna doba mu je pričela teči dne 1.12. 2009.


DODATNO OBVESTILO ZA  MEDIJE: Predvidoma danes, v četrtek, 8.12.2011, bo ob 13.30, v prostorih uprave Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 4 v Mariboru, novinarska konferenca, na kateri bodo člani uprave in predsednik NS.