Nova KBM

Skupina Nove KBM v prvem polletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala bruto dobiček za skoraj 4-krat | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 7. redni seji obravnaval polletne rezultate poslovanja Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM. Rezultati poslovanja presegajo pričakovanja, saj je v primerjavi z enakim obdobjem lani, Skupina Nove KBM bruto dobiček povečala za skoraj 4-krat.

Začnite tipkati, kar iščete

Skupina Nove KBM v prvem polletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala bruto dobiček za skoraj 4-krat

31 avgust 2010
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 7. redni seji obravnaval polletne rezultate poslovanja Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM. Rezultati poslovanja presegajo pričakovanja, saj je v primerjavi z enakim obdobjem lani, Skupina Nove KBM bruto dobiček povečala za skoraj 4-krat.
 

Skupina Nove KBM v prvih šestih mesecih letošnjega leta navkljub nestabilnim gospodarskim razmeram beleži izjemno uspešno poslovanje. Bruto dobiček iz rednega poslovanja Skupine Nove KBM je v prvem polletju letošnjega leta znašal 25.278 tisoč evrov in je od bruto dobička v enakem obdobju leta 2009 za skoraj 4-krat višji. Realizacija dobička iz rednega poslovanja glede na plan Skupine za leto 2010 je ob polletju 60,7-odstotna


K višjemu bruto dobičku v prvi polovici so največ prispevali: višje čiste obresti, višji pripadajoči dobički z naložb v kapital pridruženih družb, višje čiste opravnine in višji drugi čisti dobički. Bilančna vsota Skupine se je v prvi polovici leta 2010 povečala za 135.608 tisoč evrov oziroma za 2,3 odstotka in je konec junija 2010 znašala 5.921.245 tisoč evrov. Skupina je do konca junija realizirala 80,7 odstotka načrtovanega prirasta bilančne vsote za leto 2010.


Bruto dobiček Nove KBM d.d. iz rednega poslovanja pa je v prvem polletju letošnjega leta znašal 15,0 milijonov evrov. Čisti dobiček je znašal 10,2 milijona evrov ali 59,1 odstotka načrtovanega zneska za leto 2010. Bilančna vsota banke je konec meseca junija znašala 4.839,1 milijona evrov, kar pomeni, da se je v prvi polovici leta povečala za 49,8 milijona evrov oziroma za 1,0 odstotek.


Ob tem Nova KBM v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta beleži kar dvakratno povečanje obsega kreditiranja iz naslova stanovanjskih kreditov, kar kaže na bistven odmik od splošnega trenda na slovenskem finančnem trgu, ki še naprej beleži upadanje obsega kreditiranja.


Predsednik uprave Nove KBM Matjaž Kovačič je izrazil zadovoljstvo, da sta banka in Skupina v prvi polovici letošnjega leta izkazali odlične rezultate. Ob tem je poudaril: »Zadovoljni smo, da smo uspeli izboljšati dobičkonosnost. Glede na nekoliko bolj optimistične napovedi glede prihodnjih gibanj v globalni ekonomiji, ki napovedujejo izboljšanje gospodarskih razmer, smo samozavestni glede našega modela poslovanja. Do konca letošnjega leta bomo v nadaljevanje izpolnjevanja naše strategije in v celovito zagotavljanje poslovne odličnosti vložili še več energije. Prepričan sem, da bomo lahko tudi v prihodnjih kvartalih poslovali zelo uspešno. Skupina Nove KBM je na prihajajoče izzive odlično pripravljena.«