Nova KBM

Skupina Nove KBM v prvem kvartalu stabilno in z dobičkom | NKBM

Skupina Nove KBM je danes objavila poslovne rezultate za letošnje prvo trimesečje. Dobiček Skupine pred rezervacijami in oslabitvami v tem obdobju je znašal 21, 6 milijonov evrov, dobiček iz rednega poslovanja pa 2,6 milijona evrov.

Začnite tipkati, kar iščete

Skupina Nove KBM v prvem kvartalu stabilno in z dobičkom

22 maj 2012
OBVESTILA
Skupina Nove KBM je danes objavila poslovne rezultate za letošnje prvo trimesečje. Dobiček Skupine pred rezervacijami in oslabitvami v tem obdobju je znašal 21, 6 milijonov evrov, dobiček iz rednega poslovanja pa 2,6 milijona evrov.
 

Dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami, ki je znašal 21,6 milijona evrov, obsega 22,2 odstotkov načrtovanega dobička za letošnje leto. Čisti dobiček Skupine v višini 2,6 milijonov evrov predstavlja 32,3 odstotka letnega načrta za 2012 in je za slaba 2 milijona manjši kot v enakem obdobju lani. Bilančna vsota Skupine je konec meseca marca znašala slabih 5,8 milijard evrov in se je od konca lanskega leta zmanjšala za 0,5 odstotka, kar je v skladu s finančnimi napovedmi v poslovnem načrtu. Kapitalska ustreznost Skupine ostaja dobra in je konec marca dosegala 11,27 odstotkov.


Na poslovne rezultate Skupine je v največji meri vplivalo povečanje števila stečajnih postopkov ter posledično visoka raven rezervacij in oslabitev. V primerjavi z enakim obdobjem lani je Skupina oblikovala za 6,8 odstotkov manj neto rezervacij in oslabitev. Delnice Nove KBM so v prvem kvartalu pridobile 9 odstotkov vrednosti, njihova vrednost pa se še vedno giblje okrog 30 odstotkov knjigovodske vrednosti.


Predsednik uprave Nove KBM, Aleš Hauc, je ob prvih izkazih letošnjega poslovanja povedal: »Razmeroma ugodni rezultati poslovanja Skupine Nove KBM v prvem kvartalu so odraz uspešnega dela in pozitivnega odnosa vseh zaposlenih v družbah Skupine. Za Novo KBM tako tudi v prihodnje ostaja glavna naloga povečevanje dobičkonosnosti za naše delničarje ter zagotavljanje kakovostnih finančnih rešitev za naše komitente in poslovne partnerje.«